En ung dugnadsarbeider ble alvorlig skadet under byggearbeider på Brunstad i sommer. Han fikk en 1,8 tonns stålbjelke over seg. Samme dag som ulykken inntraff, ble et nytt dugnadsselskap stiftet. - Ingen sammenheng, sier menigheten. Foto: Arbeidstilsynet

3. juni blir en dugnadsarbeider alvorlig skadd på Brunstad – samme dag stiftes et nytt selskap som tar over dugnadsutleien

Nå er det et dugnadsselskap frikoblet fra sentralleddet i Brunstad Christian Church (BCC) som har ansvaret for rundt 200 dugnadsungdommer. – Ingen sammenheng mellom ulykken og det nye selskapet, sier menigheten.

Dette er saken

I sommer gikk det  galt i en arbeidsoperasjon på Brunstad der dugnadsarbeidere tilknyttet Smiths venner-selskapet Ryenstubben 2 AS skulle montere utendørs grenreoler for entreprenøren IEC Construction.

Stålreolene settes sammen med bærebjelker som er cirka 8,5 meter høye og veier 1,8 tonn. Den ene dugnadsarbeideren fikk stålbjelken over seg, og fikk brist i ryggvirvelen. 

Byggeprosjektet Brunstad 2020 har en prislapp på rundt to milliarder kroner.

Generalentreprenør IEC Construction, som selv har tette bånd til menigheten kjent som Smiths venner, leier nå inn dugnadsmannskaper fra dugnadsselskapet Globeserve AS til milliardprosjektet på Brunstad.

Dette selskapet tok i sommer over dugnadsutleien fra Smiths venner-selskapet Ryenstubben 2 AS.

Stiftelsesdato for det nye dugnadsselskapet er ifølge Brønnøysundregistrene den 3. juni i år.

Det er samme dag som en tysk dugnadsarbeider fikk brist i en ryggvirvel etter en alvorlig arbeidsulykke på utbyggingen av Oslofjord Convention Center.

Den unge tyskeren var en av mange ungdommer fra hele Europa som gikk på langvarige – de fleste ettårige – dugnadskontrakter med BCC gjennom Ryenstubben 2. 

I dugnadskontrakten står det blant annet at «en slik frivillig aktivitet, etter R2 sin oppfatning, ikke er arbeidstid etter arbeidsmiljølovens forstand, og er derfor heller ikke omfattet av arbeidsmiljølovens bestemmelser».

- Ingen sammenheng

Siden i sommer har det vært Globeserve AS, og ikke lenger Ryenstubben 2 AS, som har hatt ansvaret for dugnadsungdommene som internt kalles A-laget.

Dugnadsarbeidere fra Globeserve i arbeid for IEC Construction på Brunstad Christian Church sitt milliardprosjekt i Vestfold. Skjermdump fra Smiths venner-bloggeren Bernt Aksel Larsens nettside, berntaksel.no. 

Det betyr samtidig at Brunstad Christian Churchs sentralledd ikke lenger har noen direkte linjer inn mot dugnadsleverandøren som har ansvar for hundrevis av dugnadsungdommer.

Det hadde de tidligere gjennom dugnads-leverandør Ryenstubben 2 som er eid av BKM Holding. Holdingselskapet er igjen er eid av Brunstad Christian Church.

Men til tross for at dugnadsselskapet Globeserve AS ble stiftet på ulykkesdagen 3. juni, sier menigheten at hendelsen ikke har noe med at Brunstad Christian Chruch-selskapet Ryenstubben 2 plutselig sluttet med dugnadsutleie i sommer.

– Beslutningen om å ikke videreføre frivillig engasjement i Ryenstubben 2 AS var et resultat av lengre tids vurdering av BCCs engasjementer. Denne beslutningen har ikke hadde noe med den nevnte ulykken å gjøre, skriver pressekontakt i Brunstad Christian Church (BCC), Berit Hustad Nilsen i en e-post til Byggeindustrien.

- Planlagt våren 2015

Også Globeserve, som på sine nettsider legger opp til at dugnadsmannskapene selv skal søke på jobb som frivillig, avviser at det er en sammenheng mellom selskapsstiftelsen og arbeidsulykken.

- Dette er helt tilfeldig og har ikke noe med hverandre å gjøre. Selskapet var allerede planlagt opprettet på våren 2015, skriver styreleder i Globeserve, Morten Kristoffersen i en e-post.

Det samme budskapet kommer fra daglig leder Rolf Ekholt i Ryenstubben 2 AS og de andre aktørene i saken – BKM Holding og hovedaksjonær i Globeserve, Global Youth Mission.

– Globeserve har det formelle ansvaret for ungdommene som yter frivillig innsats for dem. Selskapet opplyser til meg at de i dag har tilknyttet omtrent 200 ungdommer til selskapet, skriver Kjetil Evensen, som er styreleder i foreningen som er hovedaksjonær i Globeserve, Global Youth Mission.

– Jeg har vært engasjert i misjonsarbeidet i BCC i mange år, og sammen med flere personer med samme utgangspunkt har jeg vært en pådriver i prosessen for å få opprettet foreningen Global Youth Mission, forklarer han.

På spørsmål om hvor dugnadspengene som Globeserve henter inn tar veien, svarer Evensen:

– Pengene som genereres skal brukes til å understøtte foreningens virksomhet og formål.

Fortsatt tette bånd til menigheten

Men til tross for at de direkte linkene mellom en sentral dugnadsleverandør og menighetens sentralledd ble borte, er det fremdeles nære relasjoner.

  • Styreleder i foreningen Global Youth Mission, Kjetil Evensen, er tidligere styremedlem i Brunstad Kristelige Menighet Hamar. Global Youth Mission står som eier av Globeserve AS.
  • Globeserve AS ble frem til 1. desember ledet av Vegar Kronstad. Han er også styremedlem i selskapet. Den samme Vegar Kronstad er også styreleder i det menighetseide Ryenstubben 2 AS sitt morselskap, BKM Holding. 
  • Ifølge Vegar Kronstad selv, er han fra 1. januar ny daglig leder i Brunstad Christian Church.
  • Vegar Kronstad er også styremedlem i generalentreprenør IEC Construction sitt morselskap IEC Eiendom. Det menighetseide selskapet Avantum AS er en av eierne i IEC Eiendom.

Vegar Kronstad avviser i likhet med de andre aktørene at opprettelsen av det nye selskapet Globeserve har noe som helst med ulykken på Brunstad å gjøre, men henviser til styreleder Morten Kristoffersen angående spørsmål rundt dugnadsvirksomheten til Globeserve AS siden han gikk av som leder 1. desember. 

IEC Construction: - Vi leier dugnadsmannskaper til markedsmessige priser

Byggeindustrien har stilt flere spørsmål om dugnadsvirksomheten på Brunstad til generalentreprenør IEC Construction.

Daglig leder Dagfinn Lindberg og IEC Construction (IECC) svarer gjennom et generelt presseskriv følgende om ulykken og dugnadsvirksomheten knyttet til entreprenøren:

«IECC har siden sommeren 2015 benyttet selskapet Globeserve AS som leverandør på en del oppgaver i prosjektet. Oppgavene er hovedsakelig relatert til lite kompetansekrevende oppgaver. Selskapet har også personell med dokumentert fagkompetanse, som benyttes i enkelte fagrelaterte oppgaver. Globeserve AS har opplyst at de for en stor del baserer sin virksomhet på frivillig innsats. Selskapet har overfor IECC framlagt dokumentasjon med juridisk vurdering av formalitetene knyttet til bruken av de frivillige ressursene.

Globserve AS fakturerer IECC for sine tjenester ut fra markedsmessige priser. IECC har altså ingen økonomisk fordel av den frivillige innsatsen i selskapet. IECC ser likevel leverandørforholdet som positivt på grunn av god ressurstilgang. IECCs erfaringer med Globeserve AS er hittil positive, både med hensyn til arbeidsutførelse og kvalitet.

Globserve AS er på lik linje med øvrige leverandører pålagt å overholde bestemmelsene i IECCs HMS-system, herunder også kravet om dokumentert HMS-opplæring før det gis adgang til byggeplass.

Globeserve AS har ved inngåelse av avtale om leveranse av tjenester dokumentert forsikringsforhold knyttet til de frivillige ressurser på et nivå som etter IECCs oppfatning må vurderes som tilfredsstillende.»

IEC Construction om ulykken

Om den alvorlige ulykken som inntraff på byggeplassen i sommer skriver selskapet og Lindberg:

«Våren 2015 benyttet IECC leverandøren Ryenstubben 2 AS, som også gjorde seg bruk av frivillige ressurser. I juni 2015 ble en av disse skadet i en arbeidsulykke på byggeplassen, og fikk en brist i en ryggvirvel. Arbeidstilsynet utarbeidet rapport etter hendelsen, der det ble påpekt manglende gjennomføring av Sikker Jobb Analyse (SJA) før utførelse av arbeidsoperasjonen. IECC har tatt rapporten til etterretning, og har blant annet hatt gjennomgang av kravene til SJA med sine leverandører.

Leverandørforholdet til selskapet Ryenstubben 2 AS ble avsluttet sommeren 2015. Selskapet har ikke vært engasjert i prosjektet siden dette.»