Illustrasjonsfoto.

Arbeidstilsynet vedtar påleggene mot Smiths venner sitt dugnadsselskap

Arbeidstilsynet har nå vedtatt de tre varslede påleggene mot Brunstad Kristelige Menighets dugnadsselskap, Fjordteam AS. 

Dette er saken:

  • Før jul i fjor skrev Byggeindustrien om en rekke selskaper tilknyttet Brunstad Kristelige Menighet (BKM) - også kjent som Smiths venner - som tjener millioner på næringsoppdrag utført på dugnad.

  • På bakgrunn av artiklene, valgte Arbeidstilsynet å gå til tilsyn mot ett av selskapene - Fjordteam AS.

  • I årene mellom 2009 og 2014 hadde Fjordteam, som eies av BKM Sandefjord, en omsetning på nær 50 millioner kroner.

  • En stor del av omsetningen stammer fra salg av fem eneboliger der råbygg er blitt ferdigstilt på dugnad.

  • Fra 2009 til 2014 hadde selskaper lønnskostnader på til sammen 71.000 kroner.

  • I 2014 hadde selskapet et årsresultat på over 2,6 millioner kroner og det ble tatt ut et utbytte på 1,45 millioner.

Det betyr at Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord sitt dugnadsselskap Fjordteam AS må betale tarifflønn til personer som jobber på allmenngjorte områder.

Selskapet må også føre skriftlig oversikt over arbeidstiden til arbeidstakerne, samt inngå skriftlige arbeidsavtaler.

Tryggere på påleggene

Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet.

I Arbeidstilsynet  mener de argumentasjonen som ligger til grunn for påleggene står støtt.

– Vi er blitt enda tryggere på at de varslene vi ga er riktige å vedta som pålegg. Det vi ser i denne saken, og som Fjordteam påberoper seg, er ikke tradisjonell dugnad, sier regiondirektør for Arbeidstilsynet Sør-Norge, Arve Semb Christophersen, til Byggeindustrien.

– Tilbakemeldingen vi fikk fra selskapet la spesielt vekt på at dette var frivillig arbeid, ikke et vanlig arbeidstakerforhold. Det gjorde at vi gikk enda dypere inn i dugnadsargumentasjonen.

– Noe av det vi spesielt bet oss merke i var selve organiseringen av virksomheten. All virksomhet foregår i et eget aksjeselskap - ikke i menigheten – der formålet er forretningsmessig. Derfor har vi i vedtaket vært enda tydeligere på å presisere at måten dette er organisert på ikke underbygger deres tilbakemeldinger til oss, sier Arve Semb Christophersen. 

- Fortjener grundig prøving i rettssystemet

Vedtakene, som kan påklages til Arbeidsdirektoratet, ble sendt til Fjordteam tirsdag.

I en e-post til Byggeindustrien skriver styreleder i Fjordteam, Kjell Kronstad følgende:

– Jeg kan for øyeblikket ikke bekrefte om vi vil påklage vedtaket. Vi må først ha en grundig gjennomgang av dette og vil ta en beslutning før klagefristens utløp, skriver Kronstad.

– I utgangspunktet mener vi å ha en god sak, og vi tror også at vedtaket har så stor prinsipiell betydning at det fortjener en grundig prøving i rettssystemet. For øyeblikket er det imidlertid for tidlig å si om vi ønsker å bruke de ressurser og den tid en slik sak vil kreve, skriver styrelederen videre.

– Vi vil forholde oss vedtaket dersom dette blir stående, og vil rette oss etter alle pålegg innenfor de regler som gjelder, skriver Kronstad og avslutter med at Fjordteam AS ut over dette ikke vil kommentere saken før det er besluttet hvordan selskapet vil ta prosessen videre.

Fristene
Fjordteam har fått frist til å gjennomføre pålegget om allmenngjort lønn for renhold innen 31.5. 2016.

Når det gjelder pålegg om å utforme og legge frem skriftlig arbeidsavtale for arbeidstakerne, må dette gjennomføres innen 29.2.2016.

Samme frist har selskapet fått for å sørge for at det foreligger en skriftlig oversikt over arbeidstiden til den enkelte arbeidstaker. Oversikten må vise all tid arbeidstaker har stått til arbeidsgivers disposisjon.