Viktig å løfte dugnads-debatten

Dugnad er et kjent begrep for de aller fleste som er vokst opp i Norge. Alle har i en eller annen sammenheng stilt opp for skolen eller idrettslaget. Bakgrunnen for at vi mener det nå er viktig å reise dugnadsdebatten i et litt større perspektiv, er når interessegrupperinger tar dugnadsarbeidet videre og mer eller mindre opererer i konkurranse med det ordinære arbeidslivet. 

Det er stor forskjell fra å drive litt dugnadsarbeid til å gire dette opp til millionbutikk hvor inntektene strømmer inn.

Derfor har vi i Byggeindustrien valgt å se nærmere på hvordan Brunstad Kristelige Menighet (Smiths venner) har organisert sin dugnadsinnsats. De har bygget opp en rekke selskaper under paraplyen Brunstad Kristelige Menighet – og disse selskapene omsetter for mange titalls millioner kroner i året. De tar på seg oppdrag for en rekke ulike virksomheter og etater – dette skjer også i konkurranse med aktører i det ordinære arbeidslivet.

Spørsmålet blir selvsagt hva som regnes som dugnad, hvilke oppgaver som medfører arbeidsgiveransvar og kan regnes som arbeidsoppgaver på lik linje med en ordinær jobb. Her bør det trekkes mer klare skillelinjer.

Vi mener derfor Arbeidstilsynet har gjort rett i å løfte frem dette sakskomplekset, etter at vi først skrev om problemstillingen i slutten av 2014. Tilsynet mener Smiths venner-selskapet Fjordteam, som har tjent millioner på virksomhet basert på dugnadsarbeid, må betale tarifflønn til arbeidere som jobber frivillig på allmenngjorte områder. De skriver blant annet i sin rapport: «Til forskjell fra «ordinært» dugnads- og frivillighetsarbeid, som i hovedsak omfatter drift, vedlikehold o.l., oppfatter Arbeidstilsynet at Fjordteam AS «leier ut» arbeidskraft». De peker også på at det frivillige dugnadsarbeidet har karakter av og må vurderes som et arbeidsforhold.

At dette sakskomplekset treffer bredere enn dugnadsarbeidet til Smiths venner er også klart – og vi regner med at det nettopp derfor også har tatt Arbeidstilsynet såpass lang tid å gå gjennom denne problemstillingen. Vi ønsker ikke å stoppe frivilligheten i landet – det er en viktig del av inntektskilden til en rekke lag og foreninger - men vi mener det absolutt er på sin plass å se på om forretningsvirksomhet basert på dugnad er noe som virkelig bør bre om seg.