Både NAV og Skatt sør har fått hjelp av Parat Bemanning i større flyttejobber. Illustrasjon.

Jobbet på dugnad for NAV og Skatt sør

Den 12. april i 2011 foretok daværende arbeidsminister Hanne Bjurstrøm den offisielle åpningen av ett av landets største NAV-kontor. Deler av flyttesjauen i forkant sto Parat Bemanning for.

Millionbutikk på dugnad

Bemanningsselskapet Parat Bemanning fra Grimstad er markedsnavnet til morselskapet Arrangement, Service og Eiendom AS. Selskapet er heleid av Kaldvell Eiendom AS som igjen er eid av Brunstad Kristelige Menighet Sørlandet .

Menigheten er en del av det som på folkemunne kalles «Smiths venner».

Parat Bemanning har omsatt for nesten 10 millioner kroner de siste fem årene, men har kun betalt ut 384.000 kroner i lønn i samme periode. Jobben gjøres på dugnad av menighetens medlemmer.

Det arbeidsministeren trolig ikke visste var at deler av det omfattende arbeidet med å flytte 460 kontorplasser for NAV og kommunen, ble gjort av Parat Bemanning på dugnad.

Det menighetseide bemanning-selskapet, som baserer sin drift på frivillig arbeid, var inne som underleverandør på oppdraget.

Kommunen: - Ryddig prosess

Byggeindustrien har vært i kontakt med NAV Kristiansand som sender ballen videre til byggherre og ansvarlig for flyttejobben, Kristiansand kommune.

– Dette var en anbudsprosess som gikk gjennom Doffin, og vi hadde flere tilbydere på jobben. Valget falt på NEAS, fordi de hadde det beste totaltilbudet, sier rådgiver Per Vassbotn i Kristiansand kommune.

– Hvor mye ble pris vektet?

– Eksakt hvor mye, husker jeg ikke nå. Men vi så på totalen, det vil si at både pris og kvalitet var med i vurderingen. Det var en krevende flyttejobb med 460 arbeidsplasser som skulle flyttes i løpet av en helg, og opplegget NEAS presenterte var det beste.

– Visste dere at en av underleverandørene som var inne, gjorde jobben på dugnad?

– Vi forholdt oss hele veien til NEAS og la til grunn at de fulgte spillereglene og de kriteriene som var fastsatt for oppdraget i anbudspapirene. For Kristiansand kommunes del var dette et oppdrag som gikk helt etter boka med en ryddig anbudsprosess, sier Vassbotn.

Bruker ofte dugnad

NEAS, som hyret inn Parat Bemanning, sier til Byggeindustrien at de forventer at samarbeidspartnere leverer etter «gjeldende regler» i sine avtaler.

– Vi har i enkelte prosjekter behov for kapasitet, og da går vi ut og henter inn samarbeidspartnere som gir oss bærehjelp. Det kan ofte være snakk om ulike organisasjoner som utfører dugnadsbasert arbeid. I dette tilfellet fikk vi en fornuftig pris, sier salgsdirektør Stian Løken Blom i Totalreform (tidligere NEAS).

Han understreker i likhet med kommunen at det var en anbudsprosess som gikk gjennom Doffin og valget falt på NEAS fordi de hadde det beste tilbudet.

– Opplegget vårt ble beskrevet i detalj i en stor avhandling til oppdragsgiver, sier Løken Blom.

Jobbet for skattemyndighetene

Også Skatt sør er blant referansekundene som blir trukket frem på nettsidene til bemanningsselskapet.

– Skatt sør har rammeavtale med en bedrift som har benyttet det omtalte firmaet som underleverandør på to flytteoppdrag mellom Grimstad og Tønsberg og mellom Arendal og Grimstad i sommer. Dette er helt i tråd med retningslinjene for offentlige anskaffelser. Skatteetaten stiller de samme strenge krav til underleverandører som til de vi har inngått rammeavtale med, opplyser seksjonssjef i Skatteetatens regionavdeling, Stine Olsen til Byggeindustrien i en e-post.

Spesiell oppmerksomhet på området

Videre skriver Olsen at Skatteetaten har spesiell oppmerksomhet på dette saksområdet i forbindelse med kampen mot arbeidskriminalitet og behovet for oversiktlige kontraktsforhold.

– Vi ser at stadig flere offentlige instanser nå stiller strengere krav til hvem som får ta oppdrag, enten direkte eller som underleverandører. Det kommer Skatteetaten også til å vurdere å gjøre.

– Når det gjelder lovligheten, så er det ikke innenfor skatteetatens ansvarsområde å avgjøre om det er lovlig å drive virksomhet på denne måten. Eventuell inntekt er skattepliktig uavhengig av om virksomheten er lovlig eller ulovlig. Vi forutsetter at firmaet leverer pliktige oppgaver og betaler skatt og avgifter, skriver Olsen i Skatteetaten.

Bruker kommunen og Skatt sør som referanser

Parat Bemanning bekrefter at de har gjort flyttejobber for NAV, Kristiansand kommune og Skatt sør, men sier de ikke har hatt de offentlige aktørene som sine kunder.

– Vårt selskap har ikke deltatt i anbud på oppdragene for det offentlige som du nevner, vi har vært underleverandør på oppdragene. Vi har derfor ikke hatt verken Kristiansand kommune eller Skatt sør som kunde, skriver Parat-leder Aurora Hustad i en e-post til Byggeindustrien.

Likevel blir både kommunen og Skatt sør brukt som referanser på nettstedet til Parat Bemanning.