Smiths venners konferansesenter i Melsomvik, Brunstad. Illustrasjonsfoto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Utelukker ikke flere tilsynssaker mot Smiths venner-selskap

Arbeidstilsynet mener Smiths venner-selskapet Fjordteam har brutt loven med utstrakt bruk av dugnad i sin næringsvirksomhet. Myndighetene utelukker ikke flere tilsyn mot andre dugnadsbaserte selskaper tilknyttet trossamfunnet.

Regiondirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet Sør-Norge utelukker ikke flere tilsyn mot dugnadsselskapene i Smiths venner. Foto: Arbeidstilsynet

Tilsynet mot Fjordteam

I en fersk tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet, gis det varsel om pålegg til det dugnadsbaserte selskapet Fjordteam på tre punkter de mener selskapet ikke har handlet i henhold til lovverket. Fjordteam eies av lokalmenigheten BKM Sandefjord, som er en del av det internasjonale trossamfunnet Brunstad Kristelige Menighet (også kjent som Smiths venner).

  • Arbeidstilsynet mener arbeidstakere i selskapet ikke har fått lønn i henhold til allmenngjøringsforskriftene. Arbeidstilsynet varsler derfor om pålegg der arbeidsgiver må lønne i henhold til gjeldende allmenngjort tariff.
  • Fjordteam kunne i tilsynet ikke legge frem oversikt over arbeidstiden til den enkelte arbeidstaker, noe som er et brudd på Arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet varsler pålegg om at arbeidsgiver må kunne skriftlig dokumentere all tid arbeidstaker har stått til arbeidsgivers disposisjon.
  • Arbeidsgiver kunne heller ikke legge frem skriftlige arbeidsavtaler, noe som også er et brudd på Arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet varsler derfor pålegg om at Fjordteam skal utforme utkast til skriftlig arbeidsavtale som er i samsvar med arbeidsmiljøloven § 14-6.

Fjordteam, som er eid av Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord (også kjent som Smiths venner), fikk i slutten av forrige uke tre varsler om pålegg for det Arbeidstilsynet mener er brudd på både arbeidsmiljøloven og på allmenngjørings-forskriften.

- Omfattende sak

Regiondirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet Sør-Norge utelukker ikke at det kan bli aktuelt å se nærmere på flere dugnadsbaserte selskaper som er tilknyttet trossamfunnet.

– Nå har riktignok flere av de andre selskapene tilhold utenfor min region, men ja, det kan tenkes at det blir aktuelt å gjennomføre flere tilsyn mot selskap som opererer på lignende måte, bekrefter Arve Semb Christophersen overfor Byggeindustrien.

– Dette er en prinsipiell sak med en omfattende juridisk utgreiing, derfor tror jeg det er lurt å avvente flere tilsyn til denne  saken er endelig avgjort. Da kan vi eventuelt bruke det vi har fått svar på i denne saken i arbeidet med de andre virksomhetene, legger Christophersen til.

Millionbutikk

Like før jul i fjor så Byggeindustrien nærmere på syv BKM-tilknyttede dugnadsbaserte selskaper som mellom 2009 og 2013 samlet omsatte for nesten 120 millioner kroner.

Felles for  selskapene var at lønnskostnadene var svært beskjedne.

Store deler av næringsvirksomheten og millionomsetningen var knyttet dugnadsarbeid innenfor bygg, anlegg, renhold, varetelling eller flytting.

Trygge på grunnlaget

På bakgrunn av sakene i Byggeindustrien, valgte Arbeidstilsynet i mars i år å foreta et såkalt postalt tilsyn på ett av selskapene - Fjordteam.

Etter å ha jobbet med tilsynssaken i over et halvt år, sendte Arbeidstilsynet nylig en ni sider lang tilsynsrapport til Fjordteam AS.

Opprinnelig skulle tilsynet vært avsluttet innen utgangen av august, men Arbeidstilsynet måtte bruke to måneder ekstra på det Arve Semb Christophersen beskriver som en uvanlig sak.

– Vi mente det var nødvendig å stille mange spørsmål, og for oss var det viktigere å gjøre et grundig tilsyn enn å komme til en rask og lettvint konklusjon som det ville vært lett å avfeie i etterkant. Det hadde verken vi eller byggenæringen vært tjent med. Vi mener vi har et godt grunnlag i denne saken, sier Christophersen, som nå avventer Fjordteams kommentarer til rapporten.

Ønsker ikke å kommentere

Fra sentralt hold ønsker Brunstad Kristelige Menighet foreløpig ikke å si noe om verken Fjordteam-saken eller Arbeidstilsynets uttalelser om at det kan bli aktuelt med flere tilsyn.

– Foreløpig har vi ikke noen kommentar til dette, sier pressetalsperson Berit Hustad Nilsen i Brunstad Kristelige Menighet til Byggeindustrien.

Heller ikke styreleder i Fjordteam AS, Kjell Kronstad, ønsker på nåværende tidspunkt å kommentere saken.

- Vi må få litt tid til å sette oss inn i dette, så skal du få svar fra oss, sier Kronstad til Byggeindustrien.

Arbeidstilsynet har gitt Fjordteam frist til 27. november om et skriftlig svar dersom de mener beskrivelsen ikke er korrekt, eller om de har kommentarer til pålegg og frister som er varslet.