Dugnadsselskap: «Vi har tilgang på fagfolk innenfor en rekke fag – det er derfor vi kan drive med dette»

Forstander i Brunstad Kristelige Menighet Hønefoss og daglig leder i Hverventunet Service, Ragnar Larsen, mener det er greit å drive forretningsvirksomhet på dugnad så lenge det foregår i «begrenset målestokk».

Denne private boligen på Hønefoss ble utvendig rehabilitert for rundt 180.000 kroner i 2012. Huseieren bekrefter overfor Byggeindustrien at Hverventunet Service gjorde jobben på dugnad med 10-15 mann. Dette oppdraget kan du lese mer om i bladutgaven av Byggeindustrien (nr 19). (Faksimile: Hverventunetservice.no)

Dugnadsselskapene i Smiths venner

Byggeindustrien har sett nærmere på syv selskaper tilknyttet det internasjonale trossamfunnet Brunstad Kristelige Menighet (BKM) – på folkemunne kjent som Smiths venner – som tjener millionbeløp på å gjøre næringsoppdrag på dugnad for både private og offentlige oppdragsgivere.

Til sammen har aksjeselskapene omsatt for nesten 120 millioner kroner i årene fra 2009 og frem til 2013. Lønnskostnadene er minimale.

Samlet driftsresultat og årsresultat for bedriftene i femårsperioden er henholdsvis 25,7 og 17,5 millioner.

Selskapet har blant annet gjort flytteoppdrag for Statens kartverk og gjort byggejobber i privatmarkedet.

– Vi har frivillige som jobber på dugnad. Vi har tilgang på fagfolk innenfor en rekke fag, det er derfor vi kan drive med dette, sier Ragnar Larsen til Byggeindustrien.

– Hvilke type oppdrag har dere?

– Det er stort sett vasking og maling det går i, og så har vi noen få byggeoppdrag. Men alt dette foregår i liten skala. Årlig omsetter vi for cirka én million kroner, og det er vel der vi regner med å ligge, sier Larsen.

– Er det greit å drive næringsvirksomhet i konkurranse med andre bedrifter på dugnad?

– Tja, i begrenset målestokk så er det greit nok. I alle fall i den mengden vi gjør det. Vi har begrenset kapasitet og tar uansett ikke en så stor del av markedet. Vi bruker ikke annonser, og jobbene får vi stort sett ved at folk anbefaler oss videre til andre, sier Larsen.

– Men dere har en egen nettside der dere profilerer bedriften?

– Ja, det stemmer det, men kapasiteten vår er som sagt begrenset. Vi kan ikke gå ut så bredt.

– Hvem er oppdragsgivere?

– Vi gjør stort sett jobber for privatpersoner. Vi har hatt fornøyde kunder, og så går ryktet om oss på folkemunne.

– Er ikke dette på grensen til svart arbeid?

– Selskapet har innberettet og betalt 25 prosent merverdiavgift på arbeid som er utført for kunden, samt 28 prosent skatt.

– Dere blir eid av Brunstad Kristelige Menighet Hønefoss, er det BKM som får overskuddet i selskapet?

– Vi gjør noen investeringer med de pengene vi får inn, men ja, overskuddet går til menigheten.

– Hvor lenge har dere holdt på?

– Vi skilte ut dugnadsvirksomheten for et par år tilbake. Det gjorde vi nettopp for å opptre ryddig og for at vi skulle betale moms og skatt på arbeidet vi gjør som et vanlig AS.

– Men et vanlig AS som driver næringsvirksomhet betaler normalt også lønn til sine medarbeidere?

– Vi har ikke lønnet personellet vårt. Vi har ikke kommet så langt ennå.