Dugnadsarbeiderne skal blant annet ha utført malearbeide i leilighetskompleks på Vestfossen utenfor Drammen. Illustrasjonsfoto.

Smiths venner-saken: - Nesten 200 jobbet på dugnad i leilighetsprosjekt

Store dugnadsmannskaper fra Smiths venner skal ha utført en rekke arbeidsoppgaver i et leilighetskompleks i Vestfossen i Øvre Eiker.

Det skriver Drammens Tidende lørdag (krever innlogging). Byggeindustrien har over tid hatt søkelys på Brunstad Christian Church (BCC) sine mange selskaper som driver millionbutikk på dugnad. Arbeidstilsynet gjennomførte tilsyn hos ett av dugnadsselskapene, Fjordteam, på bakgrunn av sakene i Byggeindustrien.

De har konkludert med at virksomheten er på kant på arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsforskriften. De mener derfor menigheten må betale lønn til sine dugnadsmannskaper på allmenngjorte områder som bygg og renhold. Brunstad Christian Church er uenige i avgjørelsen, men har ikke avgjort om de skal gå videre med saken.

Nå viser det seg at det skal ha pågått utstrakt dugnadsvirksomhet i et leilighetskompleks i Vestfossen. Leilighetskomplekset ble bygd sist vinter.

Dugnadsarbeidet ble organisert gjennom Brunstad Kristelige Menighet Eiker sitt eget idrettslag, Frisk Eiker.

Verdien av dugnadsarbeidet skal ifølge avisen ha bli satt til 1,37 millioner. Frisk Eiker er, som Byggeindustrien har skrevet tidligere, ett til sammen 52 idrettslag som er tilknyttet menigheten.

De har også en rekke aktivitets- og ungdomsklubber tilknyttet menigheten, noe som gir menigheter tilknyttet Smiths venner muligheten til å tjene mange millioner skatte- og avgiftsfritt.

Drammens Tidende skriver at nesten 200 navn var oppført på en liste på byggeplassen på Vestfossen der menighetsmedlemmene kunne melde seg på for arbeidsoppgaver.

Listen skal samtidig ha vært en dugnadskontrakt - en såkalt frivillighetserklæring - lik den Byggeindustrien har omtalt i saker om dugnadsjobbing på Brunstad og på dugnadsselskapets Fjordteams prosjekter.

Arbeidsoppgavene til menighetsmedlemmene skal ha bestått av maling, tapetsering, sjauing og en rekke forefallende arbeidsoppgaver.

- Frisk Eiker inngikk bare denne ene dugnadsavtalen på dette prosjektet, sier styreleder Trine Jansen til Drammens Tidende

– Totalentreprisen oversteg det skattefrie taket som gjelder for dugnadsarbeid i foreninger. Dette medførte moms- og skatteplikt, noe som for øvrig er håndtert i henhold til gjeldende bestemmelser, sier Jansen til avisen.

Både Trine Jansen og styreleder i BKM Eiker, Svein Arne Kristiansen, forteller videre at menigheten ikke mottar penger fra Frisk Eiker, men at alle inntekter brukes til foreningens aktiviteter.