Dette huset ble satt opp av IEC-Hus som råbygg og fullført av Fjordteam på dugnad. Arbeidstilsynet mener Fjordteam bryter arbeidsmiljøloven og forskrift om allmenngjøring. Faksimile fra boligannonse.

IEC-Hus solgte syv hus til Smiths venner sitt dugnadsselskap

IEC-Hus, som selv har sine røtter i trossamfunnet Smiths venner, har solgt minst syv hus til det menighetseide dugnadsselskapet Fjordteam. Husene ble fullført på dugnad og flere er markedsført som IEC-Hus i boligannonser.

Stokke Holding AS

I tillegg til å eie IEC-Hus, eier Stokke Holding også Scan-Laft Norge AS, Avkl AS, ABC Byggsystem Holding AS, IEC-Hus Holding AS, IEC Logistikk AS og Seleks Ltd.

Største aksjonær i Stokke Holding var tidligere Kypros-registrerte Khf Norwegian Resource Company Ltd.

I dag er det Tritoria Holding AS som er største eier med 73 prosent. Dette selskapet er igjen eid av Tritoria Investments Ltd, som også er registrert på Kypros.

Kilde: Proff.no

Boligprodusenten IEC-Hus, som i dag er på private hender gjennom holdingselskapet Stokke Holding AS, har fortsatt sterke bånd til Brunstad Kristelige Menighet. Selskapets administrerende direktør Vidar Sandersen er selv medlem i trossamfunnet som på folkemunne er kjent som Smiths Venner.

En rekke av aksjonærene i holdingselskapet er også medlemmer av menigheten.

Kjøpt av noen medlemmer

IEC-Hus ble i sin tid startet for å bygge ut den såkalte Hagebyen på Brunstad Kristelige Menighets enorme konferansesenter på Stokke i Vestfold. Den gangen var de heleid av menigheten, og målet var å bygge hus raskt og til en billig penge.

Da utbyggingsprosjektet var ferdig for cirka ti år siden, ble selskapet kjøpt opp av noen medlemmer i menigheten med et ønske om å drive kommersiell boligbygging. Siden den gang har IEC-Hus bygd seg opp til å bli en betydelig boligprodusent i den norske byggenæringen. De eier også en elementfabrikk i St. Petersburg i Russland.

I fjor omsatte de for over 428 millioner kroner og de siste to årene har salget ligget på rundt 265 boliger årlig.

Ulovlig mener Arbeidstilsynet
En av kundene til IEC-Hus, er Fjordteam AS. Dette selskapet er eid av Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord. Fjordteam er blant flere Smiths venner-selskap Byggeindustrien har omtalt det siste året som driver sin næringsvirksomhet så å si utelukkende basert på dugnad.

Fjordteam har stått bak flere eiendomsprosjekter i Sandefjord der de har solgt IEC-Hus i det private markedet. De fem siste årene har omsetningen samlet sett vært nær 50 millioner. Lønnsutgiftene har vært på 71.000 kroner i samme periode.

I 2014 omsatte dugnadsselskapet for over 22 millioner kroner, og hadde et årsresultat på over 2,6 millioner.

Salg av fem IEC-eneboliger på Hasleåsen i Sandefjord utgjorde en stor del av omsetningen.

- Fjordteam bryter arbeidsmiljøloven

På bakgrunn av flere artikler i Byggeindustrien, valgte Arbeidstilsynet i mars å gå til postalt tilsyn mot virksomheten. Åtte måneder senere konkluderte tilsynet med at selskapet driver ulovlig på flere områder. Arbeidstilsynet mener blant annet at selskapet bryter forskrift om allmenngjøring og arbeidsmiljøloven på to punkter, og har derfor varslet pålegg.

Tilsynet mener selskapet må betale tarifflønn på allmenngjorte områder som bygg og renhold. De går også langt i å antyde at medlemmer i menigheten har en dugnadsplikt og at det er noe de har så lenge de er en del av menigheten.

Fjordteam har i sin kommentar til Arbeidstilsynet avvist at det finnes en dugnadsplikt, og svart at de mener dugnadsvirksomheten er innenfor det lovverket tillater av frivillig arbeid.

IEC-Hus: – Som en vanlig kunde
Til tross for at Fjordteam er Smiths venner-eid og at IEC-Hus selv har sterke historiske bånd til menigheten, har IEC-ledelsen – ifølge egne utsagn – ikke ha hatt nærmere kjennskap til Fjordteam utover at de var en kunde av selskapet.

– For meg er dette som en hvilken som helst annen kunde. Vår business er først og fremst å selge hus, og prinsipielt er vi ikke imot å selge til Fjordteam, sier styreleder i IEC-Hus, Per Gunnar Rymer til Byggeindustrien.

Styrelederen synes ikke Fjordteam- og dugnadssaken er spesielt problematisk for selskapet.
– Så lenge de har alt av ansvarsretter i orden, har jeg ingen problemer med at noen – enten det er en byggmester eller en gjeng på fire – kjøper et byggesett fra oss og bruker dugnad seg imellom for å føre det opp, legger han til.

Solgte syv hus
Rymer presiserer selv at han ikke er en del av menigheten, og sier han ikke vet hvordan Smiths venner fungerer fra innsiden.

En som derimot er medlem, er administrerende direktør i IEC-Hus, Vidar Sandersen. Det bekrefter han selv overfor Byggeindustrien.

Men til tross for linkene mellom Brunstad Kristelige Menighet og Fjordteam, har heller ikke IEC-sjefen hatt kunnskap om Fjordteam sin businessmodell der dugnadsvirksomhet fra menighetens medlemmer ligger i bunn for verdiskapningen.

Men Sandersen bekrefter at Fjordteam over tid har vært en kunde av IEC-Hus.
– Det er riktig at Fjordteam har kjøpt ferdig-utvendige hus fra oss. Vi har satt opp råbygg, så har de fullført jobben selv.
– Hvor mange hus har dere solgt til Fjordteam?

– Vi leverte fem hus i 2013, og to i henholdsvis 2010 og 2011, sier Sandersen.

– Har de fått rabatterte priser?

– Jeg vet ikke, men jeg tviler på at de fikk så mye rabatt, sier Sandersen.

- Mye verdiskapning å gjøre selv

Selv om utviklingen i IEC-Hus går i retning av salg av flere og flere nøkkelferdige hus, er det ifølge Sandersen fortsatt noen byggmestere ønsker å gjøre mye av verdiskapningen i et boligprosjekt selv.

– Dersom de selv skaffer tomta, koordinerer framdrift og setter opp grunnmuren, så er det ganske mye verdiskapning en byggmester kan gjøre selv etter at vi har satt opp og montert bygget. Det er mange byggmestere som opererer sånn, sier Vidar Sandersen.

– Fjordteam er kanskje ikke en typisk byggmester?

– På en måte er de det for oss. Fjordteam har ansvarsrett på plass, og etter det jeg har fått forklart, har de også den nødvendige kompetansen i bunn i arbeidet de utfører. Ja, det er lagt inn dugnad i virksomheten, men da blir dette heller et spørsmål om hvor langt vi kan gå og nekte folk bruk av dugnad, sier Sandersen.

Vet ikke om flere dugnadskunder
– Selger dere til hus andre selskaper i Brunstad-systemet som baserer virksomheten sin på dugnad?

– Ikke som vi vet om i alle fall. Men vi kan ikke slå det fast med sikkerhet, fordi vi ikke har data på det. Men hvis du ser på sammensetningen av de salgene som er gjort i IEC-Hus det siste året, så er nå 88-90 prosent av husene vi selger nøkkelferdige. I slike prosjekter er det lite rom for den type ting, sier Per Gunnar Rymer.

- Kvalitet i alle ledd

Både Rymer og Sandersen legger vekt på at selskapet de siste årene har jobbet svært mye med prosessutvikling i selskapet.

På nettsidene deres står det blant annet at «IEC-Hus har prosesser og rutiner som sikrer deg som kunde. Vi er kvalitetsbevisste i alle ledd og holder oss oppdatert med de mest effektive arbeidsmetoder til enhver tid. Det utføres årlig gjennomgang av våre prosesser for å gi deg som kunde den tryggeste opplevelsen.»

På spørsmål om boligprodusenten har vært trygge på at dugnadsselskapet Fjordteam leverer er bra i siste ledd, svarer Vidar Sandersen slik:

– Kontrollregimet strekker seg så langt at vi vet at de nødvendige ansvarsretter på plass og at de har nødvendige kvalifikasjoner til å ta prosjektet videre. Det har de hatt. Hvorvidt om de bruker dugnad eller ikke, kontrollerer ikke vi, sier Sandersen.

– Det samme gjelder også hvilken som helst annen byggmester som velger å gjøre huset ferdig på egenhånd. Forhåpentligvis selger han det ikke som et IEC-hus når han er ferdig. For selger han det som et IEC-hus, får vi mest sannsynlig et problem etterpå, legger Rymer til.

– Dere vet at Fjordteams hus faktisk ble solgt som et IEC-hus? Det kommer frem i teksten til flere av salgsannonsene i Sandefjord.

– Sier du det? Det var jeg ikke klar over, svarer Rymer.

– Ikke jeg heller. Det burde det ikke vært. Men det er jo hyggelig at de ser en verdi i det da, legger Sandersen til.

– Men dere sier at Fjordteam ikke har hatt lov til å gjøre det?

– Vi har vel ikke gitt dem noen klare retningslinjer, tror jeg. Husene er solgt på vanlig kontrakt, og den omhandler ikke akkurat dette punktet. Her er det nok vi, og ikke nødvendigvis Fjordteam, som har gjort en feil, sier Sandersen.

– Det at IEC-Hus er brukt i markedsføringen av disse husene, endrer det noe for dere?

– Om det endrer noe, vet jeg ikke. Men jeg tror vi skal vurdere å endre kontraktene våre i ettertid. Selve brandingen av at det er et IEC-hus som selges uten at vi har hatt kontroll på hele kjeden, skal vi se på fremover. Hva som har skjedd bak i tid får vi ikke gjort noe med likevel, sier Per Gunnar Rymer og presiserer at dette gjelder generelt og ikke mot noen spesiell kunde.

Avviser dugnad i IECs egne prosjekter

IEC-ledelsen avviser at dugnad er noe som er vanlig i deres husprosjekter.

– Nei. Og det må vi være krystallklare på. Det forekommer ikke dugnad i våre egne prosjekter. Vi er opptatt av å drive seriøst og skikkelig etter lovverket. Alle hos oss jobber på helt normale vilkår, sier Per Gunnar Rymer.

Han presiserer også at selskapet i dag har en ganske annen sammensetning enn det som var tilfelle i de første leveårene.

– Vi kommer der vi kommer fra, det er det ingen vil om. Men selv om det var en sterk overvekt av folk med tilknytning til menigheten da det ble kjøpt ut for cirka 10 år siden, så har dette bildet over tid endret seg betydelig. Når vi henter inn nye folk er det med åpne rekrutteringsprosesser, og folks private tro er ikke et tema på jobb i det hele tatt. Vi er en svært heterogen gruppe som kommer fra alle samfunnslag, sier styrelederen.

 - Leverandørvalg på forretningsmessig grunnlag

Byggeindustrien har stilt Fjordteams styreleder Kjell Kronstad flere spørsmål om selskapets bånd til IEC-Hus, men på mail avviser han i et kortfattet svar at menighetsbåndene har vært utslagsgivende.

– Vi velger våre leverandører på rent forretningsmessig grunnlag. Utover dette finner vi det ikke naturlig å kommentere forholdet til dem, eller status på eventuelle fremtidige prosjekter, skriver Kjell Kronstad i e-posten.