Dette er salgsannonsen på en av flere eneboliger millionvirksomheten Fjordteam førte opp og solgte videre i privatmarkedet i Sandefjord. Store deler av arbeidet er gjort på dugnad. At dugnadsomganget er stort, mener Fjordteams advokat ikke kan tillegges vekt.

Smiths venner-selskap: - Dugnadsomfanget kan ikke vektlegges

Det dugnadsbaserte og Smiths venner-eide selskapet Fjordteam har omsatt for nær 50 millioner kroner på fem år. Men omfanget kan ikke vektlegges, mener selskapets advokat.

Gjennom en rekke artikler har Byggeindustrien satt fokus på utstrakt dugnadsvirksomhet i flere selskaper tilknyttet Brunstad Kristelige Menighet, også kjent som Smiths venner.

Arbeidstilsynet valgte i fjor vår å gå til postalt tilsyn mot ett av selskapene, Fjordteam, som blant annet har ført opp og solgt eneboliger i Sandefjord.

I årene mellom 2009 og 2014 hadde Fjordteam, som eies av Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord, en omsetning på nær 50 millioner kroner. I den samme perioden hadde de lønnskostnader på beskjedne 71.000 kroner.

I tilsynsrapporten konkluderte Arbeidstilsynet med at Fjordteam driver ulovlig og at de må betale tarifflønn til arbeidere som jobber frivillig på allmenngjorte områder.

Fjordteam fikk varsel om tre pålegg, og fikk samtidig frist frem til 27. november å gi en kommentar til Arbeidstilsynet.

Den har de nå gitt tilsynet.

Selv om Fjordteam har omsatt for nærmere 50 millioner kroner de siste fem årene, mener Fjordteams advokat at det ikke kan vektlegges at dugnadsomfanget overstiger det som normalt ytes i foreninger.

- Årsaken til at omfanget er såpass stort er at det er mange medlemmer av menigheten som ønsker å bidra til menigheten ved dugnadsarbeid. Det er videre ikke relevant at det frivillige arbeidet omfatter arbeidsoppgaver som også utføres av ansatte i ordinære arbeidsforhold, slik Arbeidstilsynet har påpekt (...). Dette gjelder også annet dugnadsarbeid, skriver advokat og partner i Hjort, Einar Engh, i svarbrevet til Arbeidstilsynet.

- Ingen lønnskrav

Hjort-advokaten skriver også at de som jobber for det dugnadsbaserte selskapet ikke oppfatter seg som arbeidstakere.

- Dette illustreres ved at ingen noensinne har fremsatt et lønnskrav som følge av innsatsen. De fleste deltakerne har annet lønnet arbeid eller går på skole. Dugnadsarbeidet gjøres derfor på deltakernes fritid, skriver Engh.

- Ingen dugnadsplikt

Arbeidstilsynet har i sin tilsynsrapport gått langt i å antyde at medlemmer har en dugnadsplikt. Dette mener Fjordteams advokat er feil.

 - Det er den påståtte manglende frivilligheten Arbeidstilsynet synes å legge avgjørende vekt på. Standpunktet i Arbeidstilsynets brev er ikke begrunnet eller belagt på noen som helst måte, skriver Engh og peker på at medlemmene signerer en erklæring om frivillighet.

- De frivillige velger selv når og eventuelt hvor mye innsats de ønsker å legge ned. Manglende deltakelse medfører ingen former for sanksjoner eller misbilligelse av noen som helst art. Deltakerne kan når som helst trekke seg fra arbeid de har meldt seg på, og også avbryte dugnadsarbeidet på et hvilket som helst tidspunkt. Det er således ingen grunn til å tvile på at frivilligheten er reell, hevder Hjort-advokaten.

Arbeidstilsynet: - Arbeidsplikt ikke avgjørende

Arbeidstilsynet har tidligere uttalt til Byggeindustrien at punktet om påstått arbeidsplikt ikke er avgjørende for konklusjonen de har landet på i tilsynssaken mot Fjordteam.

- Det er riktig at vi mener at det ligner mer på arbeidsplikt enn frivillig arbeid i ordinær forstand. Det er en påstand fra vår side, men dette er uansett ikke avgjørende for konklusjonen vår. Det er summen av alt vi har trukket fram som gjør at vi har varslet pålegg på tre punkter, sa regiondirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet Sør-Norge nylig til Byggeindustrien.