NHO Service reagerer på virksomhetsformen til Parat Bemanning. Illustrasjon.

NHO Service: – En gråsone som må undersøkes

– Dette er en svært underlig og konkurransevridende måte å organisere en virksomhet på. Her bør Arbeidstilsynet gå grundig inn og vurdere lovligheten av det.

Even Hagelien, fagsjef i NHO Service, mener Parat Bemanning driver virksomhet på en underlig og konkurransevridende måte.

Det sier fagsjef i NHO Service, Even Hagelien, til Byggeindustrien. De organiserer en rekke av de største bemanning-selskapene i Norge.

Hagelien mener Parat Bemanning, som baserer sin drift på frivillig arbeid, opererer i en gråsone.

Utfordrer Arbeidstilsynet

Millionbutikk på dugnad

Bemanningsselskapet Parat Bemanning fra Grimstad er markedsnavnet til morselskapet Arrangement, Service og Eiendom AS. Selskapet er heleid av Kaldvell Eiendom AS som igjen er eid av Brunstad Kristelige Menighet Sørlandet.

Menigheten er en del av det som på folkemunne kalles «Smiths venner».

Parat Bemanning har omsatt for nesten 10 millioner kroner de siste fem årene, men har kun betalt ut 384.000 kroner i lønn i samme periode. Jobben gjøres på dugnad av menighetens medlemmer.

Selskapet, som eies av Kaldvell Eiendom som igjen er eid av Brunstad Kristelige Menighet, har omsatt for nesten 10 millioner kroner de siste fem årene. I samme periode har de kun betalt ut 384.000 kroner i lønn. Jobben gjøres på dugnad av meninghetens medlemmer.

– Vi har aldri hørt om lignende eksempler tidligere, men oppfordrer Arbeidstilsynet til å gå nærmere inn i det og avklare hvorvidt de opererer lovlig eller ikke. Det er åpenbart utfordringer ved at man går i direkte konkurranse med næringslivet med en slags dugnadsånd i bunn. Det er konkurransevridende, mener Hagelien.

– Dersom vi får avklart at de følger alle lover og regler, så må vi forholde oss det. Men det betyr ikke at vi liker det, sier Hagelien.

Arbeidstilsynet: – Tillatt med frivillig arbeid

Heller ikke Arbeidstilsynet kan gi et entydig svar på om virksomheten til Parat Bemanning er innenfor lovverket eller ikke.

– Arbeidsmiljøloven regulerer ikke lønn, men på noen områder er lønn allmenngjort. Det betyr at dersom man selv velger å jobbe gratis, så er det en lovlig avtale mellom vedkommende og arbeidsgiver. Men regler for HMS vil likevel gjelde, og arbeidsgiver vil uansett ha det samme ansvaret for at det ikke skjer ulykker på arbeidsplassen, sier regiondirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet region sør til Byggeindustrien.

Vil ikke konkludere

Men selv om frivillig arbeid er tillatt, vil han likevel ikke konkludere.

– Skal vi se på en enkelt bedrift spesielt må vi gå mye dypere inn i saken. Vi må ha mye mer informasjon på bordet.

– Når det gjelder konkurransesiden av dette, så er det et politisk spørsmål jeg ikke har lyst til å gå inn på, legger han til.

– Dere blir utfordret av NHO Service på å se nærmere på lovligheten av å basere næringsvirksomhet på dugnadsinnsats, vil dere gjøre det?

– Vi får mange tips, og om dette blir riktig å prioritere er en vurdering vi må gjøre internt, sier Christophersen.