Ett av selskapene som er tilknyttet en av lokalmenighetene i Brunstad Kristelige Menighet, også kjent som Smiths venner, skal granskes av Arbeidstilsynet. Her menighetens konferansesenter i Melsomvik, Brunstad. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Dette vil Arbeidstilsynet vite om «dugnadsselskap» i Smiths venner

Ber om oversikt over virksomhetens organisering, arbeidstokkens sammensetning og opplysninger om den enkeltes personlige arbeidsplikt.

Arbeidstilsynet har på bakgrunn av saker i Byggeindustrien, valgt å gjennomføre tilsyn hos Fjordteam AS – ett av flere selskaper tilknyttet Brunstad Kristelige Menighet som har basert mye av sin næringsvirksomhet på dugnad fra menighetens medlemmer.

BKM er på folkemunne kjent som Smiths venner.

Lokale menigheter i det internasjonale trossamfunnet har gjennom flere selskaper, og i løpet av flere år, tjent millioner på å gjøre næringsoppdrag basert på frivillig arbeid.

Arbeidstilsynets brev

Onsdag skrev Byggeindustrien at Arbeidstilsynet i løpet av uka ville sende ut et brev med flere spørsmål Sandefjord-bedriften må besvare.

Nå har Byggeindustrien fått tilgang til brevet. Der ber Arbeidstilsynet Sør-Norge blant annet om dokumentasjon og opplysninger om følgende:

 • Oversikt over virksomhetens organisering
 • Informasjon om arbeidsstokkens sammensetning og hvilke former for arbeidstilknytning virksomheten har.
 • Oversikt over hvilke tjenester virksomheten yter, herunder tjenester som ytes innenfor allmenngjorte områder
 • Kopi av arbeidsavtale for alle ansatte
 • Opplysninger om arbeid som utføres av frivillige, herunder organisering i forhold til ledelse, - instruksjon og styring av arbeidet, i tillegg til varighet, omfang og hyppighet av det arbeid som utføres som frivillig.
 • Virksomheten bes også om å gi opplysninger i forhold til den enkeltes personlige arbeidsplikt, herunder hvorvidt den enkelte kan velge om, og eventuelt når, vedkommende vil utføre et konkret oppdrag, og/eller den enkeltes mulighet, både før og under utførelsen av det avtalte arbeid, til å frafalle tidligere avtale om å utføre et (konkret) arbeid.
 • Oversikt over virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i forhold til utførelse av "frivillig arbeid".
 • Fristen for å svare er satt til 25. mars.

  - Vi vil avgjøre videre oppfølging når vi har mottatt tilbakemelding fra Fjordteam, opplyste regiondirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet Sør-Norge onsdag.

  Ifølge Christophersen kan det bli aktuelt med postalt tilsyn mot flere av dem.

  – Vi vurderer å gjøre tilsvarende mot flere, men valget av Fjordteam er naturlig ut fra allmenngjøring og beskrivelsen i media.

  Godt mottak

  Even Hagelien, fagsjef i NHO Service.

  At ett av selskapene nå blir gransket nærmere av Arbeidstilsynet, blir godt mottatt av bransje- og fagorganisasjoner.

  – Vi synes at det er bra at Arbeidstilsynet følger opp med tilsyn og regner med at man, dersom det viser seg at man avdekker lovbrudd hos Fjordteam, også vil følge opp overfor de andre selskapene, sier fagsjef i NHO Service, Even Hagelien.

  Viktig å følge opp

  NHO Service var en av flere organisasjoner som krevde at Arbeidstilsynet kom på banen da Byggeindustrien skrev om dugnadsvirksomheten i Smiths venner før jul.

  – Det er viktig at Arbeidstilsynet har ressurser til å følge opp overfor hele arbeidslivet. Målet må, uansett hvilken bransje man snakker om, være et ryddig arbeidsliv der ansatte sikres anstendige lønns og arbeidsforhold og det betales skatt til fellesskapet. Her har både Arbeidstilsynet og Skatteetaten en viktig rolle å spille, mener Hagelien.

  - Skiller seg fra vanlig dugnadsarbeid

  Forbundssekretær Halvor Langseth i Fellesforbundet.

  Fellesforbundets forbundssekretær Halvor Langseth har også vært kritiske til dugnadsvirksomheten i Smiths venner.

  I et intervju med Byggeindustrien på slutten av fjoråret mente han at «dugnadsselskapene» til Smiths venner skiller seg fra vanlig dugnadsarbeid ved at de er organisert som kommersielle AS-er som leverer tilbud i det ordinære byggemarkedet.

  – Det vil være undergravende for det seriøse arbeidslivet om virksomheter bare kan kalle arbeidet for dugnad, for å fri seg fra forpliktelsene i et ordinært arbeidsgiver-arbeidstaker forhold, for eksempel etter arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven, skatte­lovgivningen, sa Langseth.

  – Dersom jusen ikke kan stoppe virksomheten, bør politikerne kom­me på banen, la han til.

  Fornøyd med tilsyn
  Nå er Langseth og Fellesforbundet fornøyd med at Arbeidstilsynet ser nærmere på virksomheten.

  – Jeg oppfatter at det viktigste i denne saken er å få avklart «kommersielt dugnadsarbeid» opp mot arbeidsgiver – arbeidstakerrollene, herunder HMS, arbeidstid og allmenngjort lønn, sier Halvor Langseth. 

  Fjordteam og daglig leder Paul Almås har foreløpig ikke mottatt brevet fra Arbeidstilsynet, og ønsker ikke å kommentere saken før de har satt seg grundigere inn hva tilsynsmyndighetene spør etter.