Parat Bemanning, som baserer virksomheten sin på frivillig arbeid, mener de ikke konkurrerer på pris, men på kvalitet. Illustrasjon.

Parat Bemanning: – Konkurrerer ikke på pris

– Det finnes rimeligere alternativer i markedet enn oss, hevder selskapet bak Parat Bemanning.

Millionbutikk på dugnad

Bemanningsselskapet Parat Bemanning fra Grimstad er markedsnavnet til morselskapet Arrangement, Service og Eiendom AS. Selskapet er heleid av Kaldvell Eiendom AS som igjen er eid av Brunstad Kristelige Menighet Sørlandet.

Menigheten er en del av det som på folkemunne kalles «Smiths venner».

Parat Bemanning har omsatt for nesten 10 millioner kroner de siste fem årene, men har kun betalt ut 384.000 kroner i lønn i samme periode. Jobben gjøres på dugnad av menighetens medlemmer.

Byggeindustrien ba om et telefonintervju med daglig leder Aurora Hustad i Parat Bemannings morselskap Arrangement, Service og Eiendom AS, men selskapet ønsket kun å svare på spørsmål via e-post.

«Dere spør om detaljerte forhold i vår forretningsvirksomhet som vi av naturlige årsaker svarer mer generelt på:

Det er eier av selskapet som får glede av overskuddet, slik det normalt er for aksjeselskaper. Vår virksomhet er hovedsakelig innen varetelling, flytting og servering, sporadisk har vi vært innom som underleverandør til entreprenørbransjen. Informasjonen om dette er derfor noe upresis på nettsiden vår, det vil vi rydde opp i. Vi ser at næringskoden ikke er korrekt, og vil rette opp i det i nærmeste fremtid.

Vårt konkurransefortrinn er svært god kvalitet på våre tjenester, og mange av våre kunder ønsker våre tjenester til tross for at det finnes rimeligere alternativer i markedet. Vi konkurrerer derfor ikke på pris, og andre som ønsker å utføre disse jobbene har like gode muligheter som oss til å levere det samme produktet for kundene.

Frivillig arbeid er utbredt i Norge, vi ser det som svært positivt at mennesker som har et stort engasjement kan bidra til gode rammevilkår for det de brenner for. Det gjelder i like stor grad for oss som annen frivillig virksomhet som tjener penger for eksempel på varetelling», skriver Hustad i e-posten.

Les også:

Slik driver menigheten millionbutikk på dugnad

Jobbet på dugnad for NAV og Skatt sør

NHO Service: – En gråsone som må undersøkes

Vil bygge stort konferansesenter