Smiths venners konferansesenter i Melsomvik, Brunstad. Nå skal lokalmenighetens BKM Sandefjords selskap Fjordteam granskes av Arbeidstilsynet. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Nå skal Arbeidstilsynet granske Smiths venner-selskap

Det Smiths venner-eide selskapet Fjordteam har basert deler av næringsvirksomheten sin på dugnadsinnsats fra menighetens medlemmer. Nå skal de granskes av Arbeidstilsynet.

Byggeindustrien skrev før jul om flere selskaper tilknyttet trossamfunnet Brunstad Kristelige Menighet (BKM) – på folkemunne kjent som Smiths venner – som tjener millionbeløp på å gjøre næringsoppdrag på dugnad for både private og offentlige oppdragsgivere.

Etter å ha brukt noen måneder på å gå gjennom de juridiske sidene av å kombinere dugnad med næringsvirksomhet, har Arbeidstilsynet foreløpig besluttet å se nærmere på ett av disse selskapene – BKM Sandefjord-eide Fjordteam.

– Vi har nå gått igjennom det vi mener er relevant regelverk og besluttet å gjennomføre et postalt tilsyn. Fjordteam vil motta et brev med en del spørsmål de blir bedt om å redegjøre for. Brevet går ut denne uken, opplyser regiondirektør i Arbeidstilsynet Sør-Norge, Arve Semb Christophersen til Byggeindustrien.

Lønnskostnader på 28.000 på fem år

Ett av de viktigste forretningsområdene til Fjordteam har de siste årene vært å føre opp og selge eneboliger i det åpne markedet. 

I årene mellom 2009 og 2013 hadde de en omsetning på 26,7 millioner kroner. I den samme perioden hadde de lønnskostnader på beskjedne 28.000 kroner.

Etter 2013 har boligvirksomheten tatt seg opp og selskapet solgte nylig fem eneboliger på Hasleåsen i Sandefjord for nærmere 20 millioner kroner.

- Vi vil avgjøre videre oppfølging når vi har mottatt tilbakemelding fra Fjordteam, sier Arve Semb Christophersen.

Kan bli aktuelt å se på flere

Til sammen har de syv selskapene Byggeindustrien har sett nærmere på omsatt for nesten 120 millioner kroner med svært beskjedne lønnsutgifter.

Arbeidstilsynet utelukker ikke at det kan bli aktuelt med postalt tilsyn mot flere av dem.

– Vi vurderer å gjøre tilsvarende mot flere, men valget av Fjordteam er naturlig ut fra allmenngjøring og beskrivelsen i media, opplyser Christophersen.

- Flere utnytter utenlandsk arbeidskraft

Daglig leder Paul Almås i Fjordteam sier til Byggeindustrien at de vil besvare spørsmålene i det varslede brevet fra Arbeidstilsynet.

Samtidig etterlyser Almås økt innsats og reaksjoner fra tilsynsmyndighetene på det han beskriver som «nokså omfattende utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft i enkelte byggefirma».

– Vi verdsetter Arbeidstilsynet og deres funksjon, og faktisk mener jeg de burde gjort mye mer enn det de gjør i dag. Det er flere store aktører i Vestfold som baserer virksomheten sin på svart arbeid. Dette er «på radaren» til både Arbeidstilsynet og Fellesforbundet, men de mangler trolig ressurser til å følge opp, hevder Paul Almås.

– Det er noen som mener at dere med utstrakt dugnadsvirksomhet beveger dere i en gråsone mellom dugnad og svart arbeid selv?

– Vi driver ikke med svart arbeid, og de som hevder det må i så fall ha manglende innsikt. Dette har vi redegjort for tidligere, sier Almås.

– Arbeidstilsynet sier at det, ut fra beskrivelsen i media, er allmenngjøringsreglene som gjør dere interessante. Hva er din kommentar til det?

– Vi legger til grunn at vi har anledning til å bruke frivillig arbeidskraft i den målestokk vi har gjort.

– Hvor mye har dere bygd på dugnad?

– Det har jeg ikke på timen foran meg nå, og jeg vil heller ikke gå i detaljer på stående fot. Da er det så fort å rote seg bort.

– Men det jeg kan si, er at det ikke er riktig å påstå at vi har bygd for 20 millioner kroner på dugnad. Mye av verdiøkningen har skjedd gjennom eiendomsutvikling, nemlig å dele en hageeiendom i fem. Jeg vil også legge til at vi har kjøpt varer og tjenester av lokalt næringsliv for over 15 millioner kroner – kanskje enda mer, sier Almås.