Faksimile fra Bernt Aksel Larsens blogg, berntaksel.no.

Smiths venner-profil: - Arbeidstilsynet på gyngende grunn i dugnadssaken

- Ikke lenger tilstrekkelig med kakelotterier og basar, skriver Smiths venner-profil Bernt Aksel Larsen i en blogg om dugnadssaken. 

Tilsynet mot Fjordteam

I en fersk tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet, gis det varsel om pålegg til det dugnadsbaserte selskapet Fjordteam på tre punkter de mener selskapet ikke har handlet i henhold til lovverket. Fjordteam eies av lokalmenigheten BKM Sandefjord, som er en del av det internasjonale trossamfunnet Brunstad Kristelige Menighet (også kjent som Smiths venner).

  • Arbeidstilsynet mener arbeidstakere i selskapet ikke har fått lønn i henhold til allmenngjøringsforskriftene. Arbeidstilsynet varsler derfor om pålegg der arbeidsgiver må lønne i henhold til gjeldende allmenngjort tariff.
  • Fjordteam kunne i tilsynet ikke legge frem oversikt over arbeidstiden til den enkelte arbeidstaker, noe som er et brudd på Arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet varsler pålegg om at arbeidsgiver må kunne skriftlig dokumentere all tid arbeidstaker har stått til arbeidsgivers disposisjon.
  • Arbeidsgiver kunne heller ikke legge frem skriftlige arbeidsavtaler, noe som også er et brudd på Arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet varsler derfor pålegg om at Fjordteam skal utforme utkast til skriftlig arbeidsavtale som er i samsvar med arbeidsmiljøloven § 14-6.

Bernt Aksel Larsen har selv ingen formelle verv i Brunstad Kristelige Menighet i dag, men er fortsatt en av de mest profilerte medlemmene i det internasjonale trossamfunnet.

Han har ifølgeTønsberg Bladi en årrekke vært en av "verdensleder" Kåre Johan Smiths nærmeste medarbeidere i Smiths venner.

Larsen, som har bakgrunn som skatterevisor og politirevisor i Økokrim, har også vært styremedlem i trossamfunnet fra 2001 og frem til 2012.

På sin egen nyopprettede blogg "For egen regning" skriver han om sine personlige betraktninger og tanker rundt aktiviteten i Brunstad Kristelige Menighet.

Her har han de siste dagene brukt mye plass på å omtale dugnadssaken gjennom to innlegg.

Her kan du lese de to blogginnleggene i sin helhet: Ulovlig dugnadsarbeid? og Innrette seg lovlig.

- Noe som skurrer

Bernt Aksel Larsen understreker at han ikke har vært involvert i Fjordteam virksomhet og at han ikke kjenner til hvordan de driver.

Tok ut millionutbytte

Fjordteam omsatte i 2014 for nær 22,5 millioner kroner.

Bak tallene ligger blant annet oppføring og salg av flere private eneboliger der mye av arbeidet ble gjort på dugnad.

Det bidro til et årsresultat på over 2,6 millioner kroner.

Det ble tatt ut 1,45 millioner i utbytte, mens lønnskostnadene var så å si fraværende med beskjedne 43.000 kroner.

(Kilde: proff.no)

- Imidlertid har jeg vært involvert i adskillige prosesser og juridiske utredninger knyttet til organisering av frivillig innsats. Jeg kjenner godt den juridiske argumentasjonen som Fjordteam ser ut til å ha lagt til grunn, og følger derfor denne saken med svært stor interesse. Det prinsipielle spørsmålet som fremmes her har betydelige konsekvenser for frivillighetsarbeidet i Norge, skriver han på bloggen.

- Interessant å følge saken videre

At Arbeidstilsynet arbeidet med saken i over et halvt år før tilsynsrapporten ble sendt til Fjordteam, mener han er et bevis på at saken ikke er rett frem juridisk sett.

- Jeg har ingen grunn til å tro at ikke Arbeidstilsynet har tatt denne saken på det største alvor. Etter å ha lest tilsynsrapporten er jeg imidlertid uenig i deres rettslige vurdering. Det blir derfor svært interessant å følge denne saken videre, skriver Larsen.

I sitt neste innlegg publisert to dager senere gjentar han at han er uenig med tilsynets konklusjon og legger til at han tror de er på gyngende grunn når det gjelder de rettslige vurderingene i saken.

Bygger for to milliarder

Ifølge Larsen har Brunstad Kristelige Menighet og deres lokalmenigheter et stort fokus på å etablere gode fasiliteter for sin egen virksomhet. Dugnad er en sentral del av dette arbeidet.

Blant annet er menigheten godt i gang med et gigantprosjekt i Stokke der Oslo Convention Center i disse dager bygges ut for enorme summer. 

Byggeprosjektet "Brunstad 2020" har en total kostnadsramme på rundt to milliarder kroner.

"Kakelotteri og basar"

Ettersom medlemstallene i menigheten vokser, er det ifølge Smiths venner-profilen ikke lenger nok å tjene penger på "kakelotterier og basar". 

- Omfanget på denne innsatsen er ofte ganske stort, og ettersom medlemstallene i disse foreningene har begynt å øke er det ikke lenger tilstrekkelig med kakelotterier og basar. Vi blir nødt til å organisere innsatsen på en måte som gir handlingsrom, men som også ligger innenfor lovverket. Det er faktisk en utfordring, skriver han.

Samtidig etterlyser han et godt juridisk rammeverk for frivillige organisasjoner som vil skaffe seg økonomiske midler på lovlig vis gjennom frivillig innsats.

- Det blir penger i kassa

Gjennom bloggen sin spør han hvilke valg han har dersom han har en god jobb og ønsker å bruke en del av sin fritid og sine ressurser på en forening som har et formål han brenner for. 

- Foreningen kan forsøke å få statsstøtte, dersom den faller inn under regelverket for dette. Det er vel og bra, men gir ikke meg personlig så mye mulighet til å bidra. Så kan jeg jobbe dugnad. Typiske dugnader for frivillige organisasjoner i Norge er vel varetelling, flyttejobber, søppelplukking og lignende, skriver han og fortsetter resonnementet:

- Ok, jeg ser at her er det et marked. Jeg organiserer opp et selskap, engasjerer en gjeng med likesinnede, og vi begynner å få dette til å svinge. Det blir penger i kassa. Vi synes dette er utrolig gøy, og jobber kanskje adskillig mer enn det som er vanlig innenfor frivilligheten. Det er fortsatt frivillig. Vil vi heller spille golf en kveld enn å dra på dugnad er det ingen som hindrer oss i det. Men vi tjener altså gode penger for foreningen som eier selskapet. Hva skjer da? spør Larsen.

- Hvis Arbeidstilsynets tolkning av regelverket er riktig må vi altså la oss ansette. Selskapet må ansette en administrasjon. Noen må jo lage arbeidsavtale for meg, registrere meg i lønnssystemet, registrere timelistene mine, beregne lønna, trekke fra en tredjedel i skatt, og så endelig utbetale lønna. Deretter kan jeg gi det som da er til overs til det formålet jeg ønsker å støtte. Er det bare meg som synes det er noe som skurrer litt her, skriver Larsen.

- Lovendring

Dersom avgjørelsen til Arbeidstilsynet blir stående, mener han det må en lovendring til.

- Dersom samfunnet ønsker at frivillige arbeidere skal tvinges til å registreres som arbeidstakere krever det etter min oppfatning altså en lovendring, som naturlig nok ikke kan gis tilbakevirkende kraft. Et naturlig spørsmål blir da imidlertid om det virkelig er ønskelig for samfunnet at frivilligheten – som ofte blir kalt den tredje sektor – skal være tvunget til å etablere et stort byråkrati for å kunne skaffe egne midler utenom statsbudsjettet?

Kritisk til NHO

Larsen har også tanker rundt konkurranseelementet av å drive dugnadsbasert virksomhet i næringsvirksomhet.

Blant de som har vært kritiske til denne praksisen, er NHO Service, Fellesforbundet og Byggenæringens Landsforening.

- NHO Service er opptatt av at selskaper som driver virksomhet basert på frivillighet kan være konkurransevridende. Det kan nok være riktig dersom selskapene opererer i et konkurranseutsatt marked, og har lavere priser enn markedspris. Men ville det ikke da være naturlig å sette fokuset i regelverket nettopp på dette – markedsprisingen – i stedet for å tvinge frivillige inn i et arbeidstakerforhold? spør Larsen.

Byggeindustrien har vært i kontakt med Bernt Aksel Larsen på SMS, men han har ikke utfyllende kommentarer utover det han skriver om i bloggen.

Egne synspunkt

Bloggen har Bernt Aksel Larsen ifølge ett av de første innleggene opprettet fordi han ønsker sette fokus på "viktige verdier i BCC" (Brunstad Christian Church journ. anm), men han understreker samtidig at det hans og ikke organisasjonens synspunkter som publiseres.