Dette er en av eneboligene som ble ført opp og solgt av Fjordteam i Sandefjord. Prisantydningen var 4,25 millioner kroner. Faksimile fra en av boligannonsene.

Her er spørsmålene Smiths venner-selskapet ikke vil svare på

Arbeidstilsynet går langt i å antyde at menighetsmedlemmene er pålagt å jobbe dugnad for Smiths venner-eide Fjordteam. Selskapet selv ønsker ikke å svare på spørsmål om dugnadsplikt.

Tok ut millionutbytte

Fjordteam omsatte i 2014 for nær 22,5 millioner kroner.

Bak tallene ligger blant annet oppføring og salg av flere private eneboliger der mye av arbeidet ble gjort på dugnad.

Det bidro til et årsresultat på over 2,6 millioner kroner.

Det ble tatt ut 1,45 millioner i utbytte, mens lønnskostnadene var så å si fraværende med beskjedne 43.000 kroner.

(Kilde: proff.no)

Varslet om pålegg

I tilsynsrapporten fra Arbeidstilsynet gis det varsel om pålegg til Fjordteam på tre punkter de mener selskapet ikke har handlet i tråd med lovverket:

 • Arbeidstilsynet mener arbeidstakere i selskapet ikke har fått lønn i henhold til allmenngjøringsforskriftene. Arbeidstilsynet varsler derfor om pålegg der arbeidsgiver må lønne i henhold til gjeldende allmenngjort tariff.

 • Fjordteam kunne i tilsynet ikke legge frem oversikt over arbeidstiden til den enkelte arbeidstaker, noe som er et brudd på Arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet varsler pålegg om at arbeidsgiver må kunne skriftlig dokumentere all tid arbeidstaker har stått til arbeidsgivers disposisjon.

 • Arbeidsgiver kunne heller ikke legge frem skriftlige arbeidsavtaler, noe som også er et brudd på Arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet varsler derfor pålegg om at Fjordteam skal utforme utkast til skriftlig arbeidsavtale som er i samsvar med arbeidsmiljøloven § 14-6.

- Eneste kommentar som vi ønsker å gi på nåværende tidspunkt er at vi tar saken alvorlig, da vi alltid har vært opptatt av å drive korrekt etter norsk lov. Vi vil svare Arbeidstilsynet innen fristen den 27. november, skriver styreleder i Fjordteam, Kjell Kronstad i en e-post til Byggeindustrien.

E-posten er et kortfattet svar på flere spørsmål Byggeindustrien har stilt rundt Arbeidstilsynets tilsyn og den omfattende dugnadsvirksomheten i selskapet som er eid av Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord.

I strid med loven

Arbeidstilsynet har vurdert at deler av driften i selskapet er i strid med arbeidsmiljøloven og allmenngjørings-forskriften.

Arbeidstilsynet varsler  om pålegg der arbeidsgiver må lønne i henhold til gjeldende allmenngjort tariff.

Medlemmene kan fortsatt velge å gi lønnen sin til menigheten, men det må da betales arbeidsgiveravgift og skatt.

Arbeidstilsynets konklusjon kan få konsekvenser for flere andre selskaper som baserer driften sin på dugnadsarbeid.

- Mer eller mindre forpliktet

Men hvorvidt dugnadsarbeidet alltid er like frivillig eller ei, stiller Arbeidstilsynet spørsmål ved.

I rapporten går de langt i å antyde at dugnadsinnsatsen er en plikt medlemmene har.

- Selv om det er opplyst at de enkelte medlemmene kan velge å avstå fra et oppdrag, oppfatter Arbeidstilsynet at det (implisitt) også er en forventning om frivillig innsats, uavhengig av om de ansatte ønsker å bidra eller at man mer eller mindre er forpliktet, skriver Arbeidstilsynet i rapporten.

- Det er riktig at vi mener at det ligner mer på arbeidsplikt enn frivillig arbeid i ordinær forstand. Det er en påstand fra vår side, men dette er uansett ikke avgjørende for konklusjonen vår. Det er summen av alt vi har trukket fram som gjør at vi har varslet pålegg på tre punkter, sier regiondirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet Sør-Norge til Byggeindustrien.

Spørsmålene

Dette er spørsmålene Fjordteam og styreleder Kjell Kronstad fikk på e-post av Byggeindustrien:

 • Har dere en kommentar til at Arbeidstilsynet mener dere bryter arbeidsmiljøloven og forskrift om allmenngjøring med utstrakt bruk av frivillig arbeid?

 • Arbeidstilsynet går langt i å antyde at arbeidet som medlemmene utfører ikke alltid er frivillig. Blir medlemmene tvunget til å bidra på dugnadsarbeid?

 • Arbeidstilsynet peker også på at arbeidsoppgavene som medlemmene utfører ikke er definert eller tidsavgrenset, og at medlemmene mer eller mindre underforstått har «inngått kontrakter som vedvarer gjelder i hele medlemsperioden». Er det riktig?

 • Ifølge opplysninger dere selv har gitt, dreier det seg om dugnadsarbeid på mellom 1-4 timer på kveldstid i ukedagene og kanskje opp mot en hel arbeidsdag i helgene. I snitt skal det dreie seg om 1-2 dugnader per måned per medlem. Over hvor lang tid (måneder/år) må man som medlem påberegne å bruke så mye av sin egen fritid på dugnad for Fjordteam?

 • Hvordan vil dere forholde dere til kravet om allmenngjort lønn innenfor renhold?

 • Det står i rapporten at dere har kjøpt en eneboligtomt hvor det er søkt om byggetillatelse og at dere planlegger å engasjere ekstern leverandør til å forestå oppføringen av denne dersom den bli innvilget. Tidligere har dere gjort deler av ferdigstillelsen med frivillig arbeid, er dette en innrømmelse av at dere har brutt arbeidsmiljøloven tidligere?

 • Hvorfor vil dere nå hyre inn ekstern leverandør?

 • Hvor står denne byggesaken i dag?