Jon Sandnes i BNL mener grenser krysses når dugnad blir en del av en bedrifts forretningsstrategi. Arkivfoto.

BNL: - Grenser krysses når dugnad blir forretningsstrategi

Både NHO Service og Byggenæringens Landsforening (BNL) er fornøyde med Arbeidstilsynets konklusjon etter tilsynet i Smiths venner-selskapet Fjordteam. Nå ønsker BNL at myndighetene ser på saken i et enda bredere perspektiv.

Arbeidstilsynet mener Fjordteam AS, som har tjent millioner på virksomhet basert på dugnadsarbeid, bryter arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsforskriften. Fjordteam er eid av Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord.

Som en konsekvens mener de Fjordteam, og andre lignende dugnadsselskap, må betale tarifflønn til arbeidstaker.

– Vi synes det er positivt at Arbeidstilsynet har sett på saken ut fra sitt mandat og merker oss at det har valgt å varsle pålegg til bedriften Fjordteam. Samtidig synes jeg det er andre sider ved denne saken som også er viktig å se nærmere på, sier administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens landsforening.

Han mener saken er spesiell fordi man har lange tradisjoner for dugnad i Norge.

– Men når dugnaden blir en del av en bedrifts forretningsstrategi, der de konkurrerer med andre bedrifter om kontrakter i et åpent marked, da krysses det en grense. Da snakker vi ikke om dugnad i ordets rette forstand, men om ulike konkurransevilkår. Slik sett ønsker jeg meg at Arbeidstilsynet setter seg ned andre relevante kontroll og tilsynsetater for å vurdere saken i et bredere perspektiv, sier Sandnes.

Fagsjef i NHO Service, Even Hagelien.

Også i NHO Service er de fornøyde med Arbeidstilsynets oppfølging av det dugnadsbaserte selskapet Fjordteam.

De mener konklusjonen til tilsynet også vil få konsekvenser for andre dugnadsselskaper.

– Vi er tilfreds med at Arbeidstilsynet fulgt opp med tilsyn hos Fjordteam AS. Konklusjonen er som forventet. Vi er glad for at det dermed ikke lenger knytter seg usikkerhet til hvordan slike dugnadsselskaper skal behandles og regner med at dette også vil få betydning for andre tilsvarende selskaper, sier fagsjef i NHO Service, Even Hagelien.

Fjordteam har gitt følgende kommentar til Arbeidstilsynets varsel om pålegg:

- Eneste kommentar som vi ønsker å gi på nåværende tidspunkt er at vi tar saken alvorlig, da vi alltid har vært opptatt av å drive korrekt etter norsk lov. Vi vil svare Arbeidstilsynet innen fristen den 27. november, skrev styreleder i Fjordteam, Kjell Kronstad nylig i en e-post til Byggeindustrien.

Arbeidstilsynet har tidligere ikke utelukket at det kan være aktuelt å se nærmere virksomheten i enda flere av dugnadsselskapene som er tilknyttet Smiths venner.