Annonser

Inntil nå er i alt 137823 ulike nyheter og artikler lagt inn på nettstedet! Bemerk: Så langt i år er det lagt inn 637 ulike nyheter og artikler.

Trafikken er som de seneste årene fortsatt sterkt voksende. Vi har siden 2007 knyttet oss til TNS Gallup sin offisielle statistikk TNS Scores. På en gjennomsnittsuke har Bygg.no rundt 85.000-90.000 unike brukere og 900.000-950.000 sidevisninger.

Annonsepriser 2019

Bygg.no – priseksempler:

Banner pr. uke

Type Pris
Toppbanner 768×150 px¹ 20.900,-
Banner topp høyre¹ 14.900,-
Banner plass 1, 2 og 3¹ 13.600,-
Banner plass 4, 5, 6, 7 og 8¹ 10.000,-
Byggeprosjekter på nett³ 2.000,- pr. prosjekt
bygg.no/mobil⁴ 15.000,- pr. uke

Stillingsannonse tekst: kr 7.500,- per stilling
Stillingsbanner 468 x 60: kr 7.500,- per uke
Stillingsannonse tekst + 1/8 side i Byggeindustrien kr 9.000,-
Stillingsannonse tekst + stillingsbanner ( en uke ) kr 9.000,-

1. For annonsering på våre nettsider, ta kontakt med Geir Larsen på tlf. 924 64 600 eller gl@bygg.no 2. For stillingsannonser på nett ta kontakt med Jan Egil Nordeng på tlf. 913 07 597 eller jen@bygg.no 3. For byggeprosjektannonser kontakt Roar Ellefsen på tlf. 992 55 331 eller re@bygg.no 4. For annonsering på bygg.no/mobil kontakt Geir Larsen på tlf. 924 64 600 eller gl@bygg.no

Tidsskriftet Byggeindustrien – priseksempler:

Tekstplassering

Format 4 farger Sort Sort +1 Sort +2
1/1 side 28.200 22.800 24.600 26.400
1/2 side 19.600 14.200 16.000 17.800
1/4 side 14.600 9.200 11.000 12.800
1/8 side 8.200 5.500 6.400 7.300
2/1 side 45.300 39.900 41.700 43.500

Spesialplassering

Type Pris
2. omslag 30.200
3. omslag 29.200
Bakside 32.200

Bilag

Størrelse Pris
2 s. maks 30g 33.500
4-6 s. maks 40 g 41.000
8 s. maks 60 g 45.200
12 s. maks 75 g 47.800

Byggeprosjekter

Format Pris
1/1 side 24.500
1/2 side 16.500
1/4 side 11.000
1/8 side 5.500

Reservert sideplassering: 5%

Byggeindustrien påtar seg å lage annonsemateriell basert på annonsørens manuskript, skisse, tegning/fotografi (timepris).

Tidsskriftet Byggeindustrien – annonseformater:

Standardformater

Format Størrelse
1/1 side 185×260 mm
1/2 side bredde 185×127 mm
1/2 side høyde 90×260 mm
1/4 side standard 90×127 mm
1/4 side høyde 43×260 mm
1/4 side bredde 185×60 mm
1/8 side standard 90×60 mm
1/8 side bredde 185×30 mm
2/1 side 420×297 mm

Utfallende trykk

Format Størrelse
1/1 side 210×297 + 5 mm
1/2 side bredde 210×142 + 5 mm
1/2 side høyde 103×297 + 5 mm
1/4 side standard 103×142 + 5 mm
1/4 side høyde 56×297 + 5 mm
1/4 side bredde 210×76 + 5 mm
2/1 side bredde 420×297 + 5 mm

Her finner du vår utgivelsesplan for 2019

Fakta om Byggeindustrien

Grupper Antall %
Entreprenører/bygg- og tømrerm./leverandører 10.526 79,8
Planleggere, arkitekter, rådgivere og eiendomsselskaper 1.015 7,7
Offentlige og private byggherrer 897 6,8
Skoleverket, politikere, media og reklamebyråer 752 5,7
Opplag Totalt
Gjennomsnitt pr 2. halvår 2015/1. halvår 2016 Betalt abonnement | 6.364
Løssalg | 0
Mottakerbekreftet gratis distribusjon | 0
Andre regelmessige gratis distribusjon | 6.826
Distribusjon i alt | 13.190