«Dugnadsselskapene» til Smiths venner har omsatt for nesten 120 millioner kroner

Nylig kunne Byggeindustrien fortelle om det menighetseide Parat Bemanning fra Grimstad som driver millionbutikk på dugnad.  De er langt fra alene.

Konferanssenteret til Brunstad Kristelige Menighet i Stokke i Vestold er allerede et gigantisk anlegg. Nå skal menigheten utvide anlegget ytterligere og prislappen er på nærmere to milliarder. Mye av det skal finansieres med dugnad. Foto: Cornelius Poppe, NTB scanpix.

Flere selskaper tilknyttet det internasjonale trossamfunnet Brunstad Kristelige Menighet (BKM) – på folkemunne kjent som Smiths venner – tjener millionbeløp på å gjøre næringsoppdrag på dugnad for både private og offentlige oppdragsgivere.

Dette skjer samtidig som at menigheten og medlemmene samler inn store beløp til et omfattende utbyggingsprosjekt av konferansesenteret Oslofjord Convention Center i Stokke.

Gigantprosjektet i Vestfold er allerede kommet i gang, og de samlede kostnadene vil trolig komme opp mot to milliarder kroner.

Byggherrene Brunstad Idrettsbygg og Brunstad Hotellbygg tar ifølge en egen informasjonsavis sikte på at medlemmene og lokalmenighetene skal bidra med gaver på rundt 350 millioner kroner til prosjektet.

De kalkulerer også med 100 til 150 millioner kroner i ren dugnadsinnsats i noen delprosjekter.

Bygger eneboliger på dugnad

Syv av de menighetseide selskapene som Byggeindustrien har sett nærmere på gjør malejobber, rehabiliteringsjobber og andre bygg- og anleggsarbeider for både private og offentlige kunder.

Ett av selskapene – Fjordteam AS i Sandefjord – har blant annet oppføring av eneboliger som en del av sin virksomhet.

I årsberetningen for 2013 skriver FjordTeam AS:

«FjordTeam AS virksomhet er diverse tjenesteyting så som rengjøring, riving og bygningsmessige arbeider, oppføring av boliger for salg utført på dugnad, samt utleie av fast eiendom med servering. Selskapet har forretningslokale i Sandefjord.»

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Fjordteam står oppført som utbygger i salgsannonsen for denne eneboligen i Sanderfjord. Boligen ble solgt for over fire millioner kroner i det åpne markedet. (Faksimile: Eiendomsmegler1.no)

Husene som ifølge årsberetningen bygges på dugnad, legges ut for salg i det åpne markedet.

Selskapet har nylig solgt fem dugnadsoppførte eneboliger på Hasleåsen i Sandefjord.

Ifølge boligmegleren er de fem siste boligene til Fjordteam solgt for til sammen 19 550 000 kroner.

Byggeindustrien har vært i kontakt med Fjordteams daglige leder Paul Almås. Dette er det han skriver om selskapet i en e-post:

– De opplysninger vi ønsker å gi om vår virksomhet finnes tilgjengelig i regnskapsregisteret i Brønnøysund. For ordens skyld presiserer vi at virksomheten legger vekt på å forholde seg korrekt til lovverk og offentlige retningslinjer både hva gjelder skatt, avgift og arbeidsrett.

120 millioner på fem år

Selskapene Byggeindustrien har sett nærmere på har flere fellestrekk:

  • De spesialiserer seg på å stille med store mengder mannskap på kort varsel.
  • De baserer virksomheten sin helt eller delvis på dugnad.
  • De har tilgang til mange faggrupper innad i menigheten.
  • Lønnskostnadene er beskjedne.
  • De fleste har egne nettsider hvor de aktivt profilerer sine tjenester.

Til sammen har de syv aksjeselskapene omsatt for nesten 120 millioner kroner i årene fra 2009 og frem til 2013.

Samlet driftsresultat og årsresultat for bedriftene i femårsperioden er henholdsvis 25,7 og 17,5 millioner.

I disse summene er eneboligene Fjordteam AS har solgt i 2014 ikke inkludert.

– Undergravende for det seriøse arbeidsliv

Sammenblandingen av nærings- og dugnadsvirksomhet i Smiths venner, skaper reaksjoner både i LO- og NHO-systemet.

Halvor Langseth i Fellesforbundet reagerer på sammenblandingen av næringsvirksomhet og dugnad i Smiths venner.

– «Dugnadsselskapene» til Smiths venner skiller seg fra vanlig dugnadsarbeid, en tradisjonell inntektskilde for idrettslag, musikkorps og lignende, ved at de er organisert som kommersielle AS-er som leverer tilbud i det ordinære byggemarkedet. Det vil være undergravende for det seriøse arbeidslivet om virksomheter bare kan kalle arbeidet for dugnad, for å fri seg fra forpliktelsene i et ordinært arbeidsgiver-arbeidstaker forhold, for eksempel etter arbeidsmiljøloven, allmenngjøringsloven, skatte­lovgivningen, sier forbundssekretær Halvor Langseth i Fellesforbundet til Byggeindustrien.

– Dersom jusen ikke kan stoppe virksomheten, bør politikerne kom­me på banen, legger han til.

– Må granskes

Even Hagelien i NHO Service krever at Arbeidstilsynet gransker dugnadsselskapene.

Også i NHO-korridorene er de kritiske til dugnads-virksomheten.

– Arbeidstilsynet bør sette alle ressurser inn for å avklare hva som egentlig foregår i disse selskapene, sier fagsjef i NHO Service, Even Hagelien, til Byggeindustrien.

Byggenæringens Landsforening (BNL) ønsker også at myndighetene kommer på banen.

Audun Lågøyr i BNL mener dugnadsselskapene kan operere i en gråsone.

– Det er utgangspunktet ikke noe galt med dugnadsjobbing. I disse sakene som Byggeindustrien har satt søkelyset på, kan det se ut som at dugnadsarbeid blir en del av en strategi for et firma som konkurrerer i markedet med andre kommersielle aktører. I så tilfelle kan det se ut som vi beveger oss inn i en gråsone. Her bør Arbeidstilsynet eller skatteetaten komme på banen, sier direktør for næringspolitikk i BNL, Audun Lågøyr.

- Underlig og konkurransevridende

NHO Service beskriver virksomheten som underlig og mener den er konkurransevridende.

– Det blir rart når selskaper går rundt de ordinære arbeidsmiljøreglene ved å kalle ting for dugnad og veldedighet. De må gjerne drive næringsvirksomhet, men må det være på like vilkår. Slik det er i dag, forholder de seg ikke til de samme spillereglene som resten av arbeidslivet, mener Even Hagelien.

BKM-styreformann vil ikke kommentere

Pressetalsmann og styreformann i Brun­stad Kristelige Menighet (BKM), Harald Kronstad, ønsker ikke å uttale seg om lokalmenighetene som driver millionbutikk på dugnad.

Brunstad Kristelige Menighet, eller Brunstad Christian Church som er det internasjonale navnet på trossamfunnet, er sentralleddet i trossamfunnet kjent som Smiths venner.

– Dette har jeg ingen kommentar til. Mitt anliggende er sentralleddet i trossamfunnet. Lokalmenighetene styrer sin egen virksomhet, og vi har ingenting med det å gjøre, sier Harald Kronstad.

Hvordan selskapene svarer for sin virksomhet kan du lese her:

- Ingenting negativt med å bruke fritid på dugnadsarbeid

- Vi har tilgang på fagfolk innenfor en rekke fag - det er derfor vi kan drive med dette

– Konkurrerer ikke på pris

Dette er «dugnadsselskapene»

FJORDTEAM fra Sandefjord fører blant annet opp eneboliger på dugnad og legger dem ut for salg i det åpne markedet. Selskapet har nylig solgt flere eneboliger på Hasleåsen i Sandefjord.

I årsberetningen for 2013 skriver de at en økning av totalkapitalen i selskapet skyldes et stort varelager som gjelder fem eneboliger, hvorav to boliger er helt ferdige og de tre andre er under utførelse. To hus som var ferdigstilt per 31.12.2013, ble solgt i februar i år med det som beskrives som «god gevinst».

Nå skal alle de fem dugnadsboligene på Hasleåsen i Sandefjord være solgt for en samlet sum på nærmere 19,6 millioner kroner.

Nøkkelinformasjon 2009-2013:

Samlet omsetning: Ca 26,7 millioner kr

(eneboliger solgt i 2014 er ikke medregnet

i tallene)

Samlede lønnskostnader: 28.000 kr

Samlede driftsresultater: 5,8 millioner kr

Samlede årsresultater: Ca 3,6 millioner kr

Ansatte: 5

Eier: Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord


HVERVENTUNET SERVICE
fra Hønefoss utfører blant annet bygg- og oppussingsarbeider, og har gjort oppdrag både for private og offentlige oppdragsgivere.

Blant annet har de utført et flytteoppdrag for Kartverket. Oppdraget ble bestilt over telefon og ikke protokollført slik oppdrag over 100.000 kroner eks moms krever. Anbudsreglene ble dermed brutt siden Kartverket betalte Hverventunet 109.000 kroner eks moms.

Hverventunet Service, som også har gjort rehabilitering av eneboliger i privatmarkedet, sier til Byggeindustrien at tilgang på fagfolk i en rekke fag er grunnen til at de kan drive med denne dugnadsvirksomheten.

Nøkkelinformasjon 2012-2013:

Samlet omsetning: Ca 1,9 millioner kr

Samlede lønnskostnader: 13.000 kr

Samlede driftsresultater: 1,3 millioner kr

Samlede årsresultater: Ca 1 million kr

Ansatte: 0

Eier: Brunstad Kristelige Menighet Hønefoss


PROGRESSO PARTNER fra Drammen skriver på sine nettsider at de siden etableringen i 2009 har vokst seg til å bli en betydelig leverandør innen mannskapskrevende servicetjenester.

De legger også til at de har over 100 fast tilknyttede medarbeidere med ulik fagkompetanse. De tilbyr blant annet malearbeid, diverse håndverkstjenester og vaktmestertjenester.

Progesso Partner ser ingenting negativt i at folk bruker kvelder og helger av sin fritid på å drive med frivillig arbeid.

Nøkkelinformasjon 2009-2013:

Samlet omsetning: Ca 12,4 millioner kr

Samlede lønnskostnader: 967.000 kr

Samlede driftsresultater: 4,9 millioner kr

Samlede årsresultater: Ca 3,6 millioner kr

Ansatte: 2

Eier: Avantum AS som er eid av Brunstad

Kristelige Menighet Drammen


CREO MULTISERVICE fra Sem i Tønsberg leverer varer og tjenester innen tømrervirksomhet og malingsarbeid.

På nettet skriver de følgende: «Vi har en «pool» med motiverte og kvalifiserte medarbeidere som står klare til å jobbe for nettopp deg».

Nøkkelinformasjon 2009-2013:

Samlet omsetning: Ca 9,9 millioner kr

Samlede lønnskostnader: 3.000 kr

Samlede driftsresultater: Ca 1,6 millioner kr

Samlede årsresultater: 551.000 kr

Ansatte: 1

Eier: Brunstad Kristelige Menighet Tønsberg


ADAL MULTISERVICE fra Horten tilbyr tjenester innenfor flytting, maling, isolering, vasking, snømåking og varetelling.

Selskapet opplyser på nettsidene sine at personellet har god erfaring med isolering av større næringsbygg, samt offentlige skoler og barnehager. De maler også boliger og næringsbygg.

Ifølge årsberetningen for 2013 har selskapet nå avviklet sin e-handelvirksomhet og redusert bemanningen for å satse mer på entreprenørtjenester. De regner med at omleggingen vil gi et tilfredsstillende overskudd i 2014.

Nøkkelinformasjon 2009-2013:

Samlet omsetning: 28,3 millioner kr

Samlede lønnskostnader: 3,2 millioner kr

Samlede driftsresultater: Ca 1,5 millioner kr

Samlede årsresultater: Ca 900.000 kr

Ansatte: 0

Eier: Dal Gård AS som er eid av Brunstad

Kristelige Menighet Horten


COMPLETE PARTNER GRENLAND fra Langesund jobber både i det private og det offentlige markedet og presenterer seg slik på sine nettsider:

«Virksomheten består i å levere arbeidskraft, entrepriser og serviceoppdrag innenfor ulike fagområder.»

Riving og ombygging av bærende betongkonstruksjoner ved Porsgrund Porselænsfabrik er blant referanseoppdragene som trekkes fram av selskapet.

Nøkkelinformasjon 2009-2013:

Samlet omsetning: Ca 30 millioner kr

Samlede lønnskostnader: Ca 4,2 millioner kr

Samlede driftsresultater: 5 millioner kr

Samlede årsresultater: Ca 3,9 millioner kr

Ansatte: 27

Eier: Salen Holding som er eid av Stiftelsen Grasmyr Menighet. Denne stiftelsen ble etablert i 2012 av Brunstad Kristelige Menighet Grenland.


PARAT BEMANNING fra Grimstad, som Byggeindustrien omtalte i nummer 17, skriver på sine nettsider at de kan stille med 40 til 80 motiverte medarbeidere.

De har også markedsført en egen entreprenøravdeling med 20 medarbeidere.

Selskapet har blant annet gjort flytteoppdrag for både Skatt sør og NAV, og har ifølge årsberetningen også gjort anleggsjobber.

Nøkkelinformasjon 2009-2013:

Samlet omsetning: 9,3 millioner kr

Samlede lønnskostnader: Ca 384.000 kr

Samlede driftsresultater: 5,6 millioner kr

Samlede årsresultater: 4,1 millioner kr

Ansatte: 1

Eier: Parat Bemanning er markedsnavnet til selskapet Arrangement, Service og Eiendom som eies av Kaldvell Eiendom. Kaldvell Eiendom er eid av Brunstad Kristelige Menighet Sørlandet.

(Tallene er hentet fra proff.no)