Dugnadsarbeideren ble truffet av den 1,8 tonn tunge bjelken under dugnadsarbeid for Smiths venner. Foto: Arbeidstilsynet

Truffet av 1,8 tonns bjelke under dugnadsarbeid for Smiths venner - skal ha hatt 35 på langvarige dugnadskontrakter

Den tyske dugnadsarbeideren pådro seg brist i ryggvirvelen etter arbeidsulykken på milliardprosjektet til Brunstad Christian Church i Vestfold. Både han og 34 andre personer fra hele Europa skal ha gått på langvarige dugnadskontrakter for Smiths venner-selskapet Ryenstubben 2.

Smiths venner

Brunstad Christian Church er på folkemunne kjent som «Smiths venner». Menigheten oppsto tidlig på 1900-tallet i Vestfold, og har i dag virksomhet i 54 land. På verdensbasis har menigheten mellom 30.000 og 40.000 medlemmer, over 7.000 av dem i Norge. En sentral del av menighetens økonomi er frivillige gaver. Grunnleggeren var Johan O. Smith som bodde i Horten.


Det kommer frem i en rapport fra Arbeidstilsynet som Byggeindustrien har fått innsyn i. Den alvorlige arbeidsulykken skjedde på byggeplassen på Brunstad i Vestfold i 3. juni i år.

Der bygger Brunstad Christian Church, på folkemunne kjent som Smiths venner, ut Oslofjord Convention Center for nærmere to milliarder kroner frem mot 2020.

Dette er saken

Før jul i fjor skrev Byggeindustrien en artikkelserie om en rekke selskaper tilknyttet Brunstad Christian Church (BCC) - også kjent som Smiths venner - som tjener millioner på næringsoppdrag utført på dugnad.

Syv dugnadsbaserte selskaper Byggeindustrien har sett nærmere på, har omsatt for rundt 180 millioner kroner de siste fem årene. Byggeindustrien kjenner også til enda flere dugnadsselskaper knyttet til menigheten.

På bakgrunn av artiklene, valgte Arbeidstilsynet å gå til tilsyn mot ett av selskapene - Fjordteam AS.

I årene mellom 2009 og 2014 hadde Fjordteam, som eies av BKM Sandefjord, en omsetning på nær 50 millioner kroner.

En stor del av omsetningen stammer fra salg av fem eneboliger der råbygg er blitt ferdigstilt på dugnad.

Arbeidstilsynet konkluderte nylig med at selskapet bryter arbeidsmiljøloven, og har blant annet pålagt Fjordteam å betale arbeidere som jobber innen allmenngjorte områder minstelønn.

Menigheten har også over 102 barne-, idretts- og ungdomsorganisasjoner som hver for seg kan gjøre dugnadsarbeid for mange millioner skatte- og avgiftsfritt.

Generalentreprenør i byggeprosjektet Brunstadveien 77 er IEC Construction, et entreprenørselskap som selv har tette bånd til menigheten. Via flere selskaper, har Smiths venner selv eierinteresser i entreprenørfirmaet.

Ett år på dugnad

I en ulykkesrapport fra Arbeidstilsynet, som er stilet til IEC Construction, kommer det frem at 35 personer skal ha jobbet uten lønn på prosjektet via Ryenstubben 2.

Dette selskapet er eid av Smiths venner-selskapet BKM Holding, som igjen er eid av sentralleddet Brunstad Christian Church.

I utgangspunktet skal kontraktene med dugnadsarbeiderne ha vært på  ett år. Ryenstubben 2 var ifølge rapporten leverandør av arbeidskraft til IEC Construction i milliardprosjektet i Vestfold.

De frivillige har skrevet under en såkalt erklæring om frivillighet med Ryenstubben 2.

Der står det blant annet at «en slik frivillig aktivitet, etter R2 sin oppfatning, ikke er arbeidstid etter arbeidsmiljølovens forstand, og er derfor heller ikke omfattet av arbeidsmiljølovens bestemmelser».

Det står også at de erklærer at all aktivitet for Ryenstubben 2 er av en frivillig karakter.

Brist i ryggvirvel
I sommer gikk det veldig galt i en arbeidsoperasjon der to av de som har skrevet under denne frivilligserklæringen var involvert. Ifølge tilsynsrapporten skjedde ulykken da de to skulle montere utendørs grenreoler. Arbeidet var påbegynt dagen før.

Arbeidstilsynet skriver at stålreolene nettopp var innkjøpt av IEC Construction og at de kom som et byggesett til riggplassen. Det var ikke satt opp tilsvarende reoler tidligere.

Stålreolene settes sammen med bærebjelker som er cirka 8,5 meter høye og veier 1,8 tonn. Totalt skulle åtte slike bjelker monteres.

Bjelken traff på siden av hjelmen

Foto: Arbeidstilsynet

Den første bærebjelken ble dagen før hendelsen løftet opp med en teleskoptruck. Den skal ikke ha blitt sikret over natten.

«Ved ulykkestidspunktet opplyses det at det var et kraftig vindkast som førte til at bærebjelken blåste overende. Bjelken traff/sneiet NN på den ene siden av hjelmen og han falt i bakken. Han var iført hjelm, vernesko og reflekstøy da ulykke skjedde. NN ble fraktet til sykehus for overvåkning natten over», heter det i rapporten.

Ifølge dokumentene fra Arbeidstilsynet pådro dugnadsarbeideren seg brist i ryggvirvelen da han ble truffet av bjelken. Vedkommende skal ha blitt sykemeldt i fire til seks uker.

- Manglende sikring og sterk vind
Arbeidstilsynet anser at kombinasjonen med en bærebjelke som ikke var sikret og sterke vindkast, var bakenforliggende årsak til veltet.

«Arbeidstilsynet anser det også som en mulig bakenforliggende årsak at det ikke var foretatt en kartlegging eller en risikovurdering i forkant av denne spesifikke arbeidsoperasjonen med å montere utendørs stålreoler. Spesielt med tanke på at det ikke var montert tilsvarende stålreoler på byggeplassen tidligere», heter det i rapporten.

Fra hele Europa

I rapporten kommer det også frem at dugnadsarbeiderne er unge kvinner og menn fra hele Europa, og at de hovedsaklig har fulle arbeidsdager. 

«Det opplyses under tilsynet at de arbeider under IEC Constructions ledelse. De har en dugnadskontrakt som går ut på at de arbeider frivillig, uten lønn og at de er uavhengig av bestemmelsene om arbeidstid i arbeidsmiljøloven. Deres arbeidstid er likevel hovedsakelig fra kl. 08:00 til kl.16:00, mandag til fredag, men de kan komme og forlate byggeplassen som de selv ønsker», skriver Arbeidstilsynet.

Vedkommende som var involvert i ulykken, skal ifølge rapporten ha arbeidet fulle arbeidsdager og jobbet 140 timer i april og 127,5 timer i mai.

«Vi får opplyst at det er 35 personer fra Ryenstubben 2 AS, som arbeider som frivillige mannskaper med dugnadskontrakter på denne byggeplassen. De får kost og losji av Ryenstubben 2 AS. Det er både kvinner og menn fra hele Europa, flere av dem er relativt unge (20-årene) og med ulik faglig bakgrunn. De frivillige mannskapene har i utgangspunktet ett års kontrakter. Arbeidsspråket på byggeplassen er norsk», heter det i rapporten.

- Baserer ikke virksomheten på dugnad

Byggeindustrien har vært i kontakt med daglig leder Dagfinn Lindberg i IEC Construction fredag. I en e-post avviser han at entreprenøren baserer virksomheten sin på dugnad.

Han skriver også at de 35 dugnadsarbeiderne ikke var på dugnad for IEC Construction, men for en av deres leverandører.

På spørsmål om alle de 35 går på ettårskontrakter, svarer han slik:

- Det spørsmålet må du ta med vår leverandør, skriver Lindberg, som legger til at de to som var involvert i ulykken skal ha hatt nødvendig kompetanse på plass.

Byggeindustrien har vært i kontakt med daglig leder i Ryenstubben 2, Rolf Ekholt, men han ønsker ikke å kommentere saken overfor Byggeindustrien.

Arbeidstilsynet så bort fra dugnadsarbeid

Regiondirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet Sør-Norge. Foto: Arbeidstilsynet

Selv om det gjennom tilsynet kom frem at det pågikk omfattende dugnadsarbeid på byggeplassen, valgte Arbeidstilsynet å se bort fra det i sitt tilsyn.

– Vi var klar over dugnadsbruken, men valgte å ikke problematisere dugnadsdelen her hvor menighetens medlemmer gjør dugnad på menighetens eiendom. Vi var dessuten allerede i gang med et tilsyn om dugnadsvirksomhet knyttet til Smiths venner-selskapet Fjordteam, en sak vi ikke hadde konkludert i på det tidspunktet. Vi valgte å se på dette som en ordinær arbeidsulykke der Ryenstubben 2 og IEC Construction fremstår som arbeidsgivere, sier regiondirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet Sør-Norge.

– Men sett i lys av dugnadssaken vi har jobbet med angående Fjordteam i Sandefjord, så har vi også flere andre lignende firma på blokka. Men vi ønsker å få avklart de prinsipielle spørsmålene i dugnadssaken fra Sandefjord først, legger han til.

Stanset virksomheten

Men Arbeidstilsynet stanset virksomheten på byggeplassen på bakgrunn av hendelsen.

– Vi satte krav om at det skulle gjøres en risikovurdering av denne spesifikke arbeidsoperasjonen med å montere utendørs stålreoler. Det gjorde de, og stansen ble avsluttet etter noen dager, sier Christophersen.