Fjordteam og medlemmer i BKM Sandefjord ferdigstilte fem IEC-Hus på dugnad i Sandefjord. Fjordteam har også vært sentrale i et langt større utviklingsprosjekt i Sandefjord. Skjermdump fra boligannonse.

Smiths venner sitt dugnadsselskap var sentrale i planlagt 100-millionersprosjekt

Dugnadsselskapet Fjordteam har vært sentrale i planleggingen av et stort boligprosjekt i Sandefjord. Tidligere i år ble Fjordteams del av prosjektet - 21 av 41 boliger - tatt over av Ra Utvikling Sandefjord AS. De har samme eiere og ledelse.

Dette er saken:

Før jul skrev Byggeindustrien om en rekke selskaper tilknyttet Brunstad Kristelige Menighet (BKM) - også kjent som Smiths venner - som tjener millioner på næringsoppdrag utført på dugnad.

  • Arbeidstilsynet valgte å gå til tilsyn mot ett av selskapene, Fjordteam, som har ferdigstilt og solgt eneboliger. Totalt utviklet og solgte de fem boliger i 2014. Det ga en omsetning på rundt 22,5 millioner, en økning på 863 prosent fra året før.

  • Arbeidstilsynet mener Smiths venner-selskapet Fjordteam, som har tjent millioner på virksomhet basert på dugnadsarbeid, må betale tarifflønn til arbeidere som jobber frivillig på allmenngjorte områder.

  • I årene mellom 2009 og 2014 hadde Fjordteam, som eies av BKM Sandefjord, en omsetning på nær 50 millioner kroner.

  • I den samme perioden hadde de lønnskostnader på beskjedne 71.000 kroner.

  • I 2014 hadde selskapet et årsresultat på over 2,6 millioner kroner og det ble tatt ut et utbytte på 1,45 millioner.

  • Ifølge opplysninger selskapet selv har gitt til Arbeidstilsynet, skal så mye som 90 prosent av virksomheten ha vært basert på frivillig arbeid.

For rundt ett år siden varslet PV Arkitekter AS, på vegne av det Smiths venner-eide dugnadsselskapet Fjordteam AS og USBL-selskapet Hunsrød Bolig AS, igangsetting av reguleringsarbeid for et område på rundt 20 mål på Hunsrødstubben i Sandefjord.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av rundt 41 boliger.

Smiths venner og Ra Utvikling Sandefjords del av prosjektet har, dersom det blir realisert, trolig en verdi på mellom 50 og 60 millioner kroner.

Totalen ligger trolig et sted mellom 100 og 110 millioner.

Fra Fjordteam til Ra Utvikling Sandefjord
Tidligere i år ble Fjordteams del av boligprosjektet, til sammen 21 boliger, tatt over av Ra Utvikling Sandefjord AS.

Dette selskapet ble ifølge proff.no stiftet i januar i 2015 og registrert i april. De har både samme eiere og samme ledelse som Fjordteam AS.

Paul Almås er daglig leder i begge selskapene, mens Kjell Kronstad er styreleder i Fjordteam og styremedlem i Ra Utvikling Sandefjord.

Fjordteam er eid av Brunstad Kristelige Menighet Sandefjord, mens Ra-selskapet, via mellomleddet Hjertås Holding, også er eid av den samme menigheten.

Arbeidstilsynet mener de driver ulovlig

Fjordteam har det siste året vært i myndighetenes søkelys fordi selskapet baserer stort sett hele virksomheten sin på dugnad.

Arbeidstilsynet mener de bryter både allmenngjøringsforskrift og arbeidsmiljøloven og at de må betale tarifflønn til personer som jobber frivillig på allmenngjorte områder som bygg og renhold.

Dersom konklusjonen til Arbeidstilsynet står seg, vil det stikke kjepper i hjulene for selskapet som til nå har gjort god butikk av boligbygging på dugnad. I fjor ferdigstilte de fem råbygg fra IEC-Hus på dugnad og solgte dem i det private markedet for rundt 20 millioner kroner.

Årsomsetningen endte på rundt 22,5 millioner kroner, en vekst på hele 863 prosent fra året før. Resultatet var på over 2,6 millioner kroner. Lønnskostnadene i selskapet var på  42.000 kroner.

I årsberetningen for 2014 er det ingen ting som tyder på at dugnadsaktiviteten i Fjordteam skal trappes ned. Der står det tvert om at utsiktene for selskapet er svært gode. 

«I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede. Dette begrunnes med godt resultat og positiv egenkapital samt at utsiktene for 2015 ser oppløftende ut.»

Får ikke svar
Byggeindustrien har siden torsdag kveld forsøkt å få en kommentar fra Fjordteam- og Ra Utvikling Sandefjords ledelse.

Vi har stilt spørsmål om hvilken rolle dugnadsselskapet Fjordteam har hatt i prosjektet, om det er eller har vært planlagt bruk av dugnad i prosjektet og hvorfor det underveis i planarbeidet er opprettet et nytt selskap i regi av samme personer og eiere. Tirsdag ettermiddag kom svaret på e-post:

– Det er forretningsmessige vurderinger som ligger til grunn for at vi vil håndtere dette i et rendyrket eiendomselskap. Utover dette ønsker vi av prinsipp ikke kommentere detaljer hverken rundt denne eller andre interne beslutninger og vurderinger, skriver Paul Almås, som er daglig leder i begge selskapene.

20 USBL-boliger

USBL-eide Hunsrød Bolig AS står for den andre delen av prosjektet med 20 boliger. De to partene i prosjektet samarbeider om planarbeidet, men hver part skal gjennomføre sin del av utbyggingen uavhengig av den andre utvikleren.

– Det ble anmodet at vi regulerte i samarbeid. I tillegg blir det lagt opp til noe samarbeid underveis, blant annet med en felles lekeplass som er plassert 50-50 i prosjektet. Utover det jobber vi hver for oss, sier Arvid Johannesen, som leder USBL og Hunsrød Bolig AS sin del av prosjektet.

Han opplyser at han tidlig i prosessen ble opplyst om Fjordteams planer om å starte et nytt aksjeselskap.

– Men hvorfor det er løst slik, vet vi ikke. Det er uansett de samme personene vi forholder oss til, sier Arvid Johannesen.

Ute på høring
Planene for Hunsrødstubben er nå ute på høring med høringsfrist 14. desember. Flere av naboene skal være svært kritiske til utbyggingen på grunn av frykt for økt trafikk i området og at dyrket mark og rekreasjonsområder forsvinner. Trolig vil reguleringprosessen fortsatt vare noen måneder.

– Nå skal vi sannsynligvis gjøre noen små forandringer for en vei i prosjektet, så det kan bli ytterligere en høring der naboene trekkes inn. Men i løpet av våren vil vi trolig være ferdige med reguleringsprosessen, sier byggesaksbehandler Dag Yttri i Sandefjord kommune.