Kartverket brukte Hverventunet Service - et dugnadsbasert menighetseid selskap - da de flyttet 80 arbeidsplasser fra hovedkontoret på Hønefoss. Samtidig ble anbudsregler brutt. Foto: Wikipedia/hau-maggus

Brøt anbudsregler – 35 fra Smiths venner jobbet på dugnad for Kartverket

Da Statens kartverk var på flyttefot, sto 35 personer tilknyttet Brunstad Kristelige Menighet for flyttesjauen på dugnad. Oppdraget på 109.000 kroner eksklusiv moms ble bestilt over telefon og aldri protokollført slik regelverket krever.

Dugnadsselskaper i Smiths venner

Byggeindustrien har sett nærmere på syv selskaper tilknyttet det internasjonale trossamfunnet Brunstad Kristelige Menighet (BKM) – på folkemunne kjent som Smiths venner – som tjener millionbeløp på å gjøre næringsoppdrag på dugnad for både private og offentlige oppdragsgivere.

Til sammen har aksjeselskapene omsatt for nesten 120 millioner kroner i årene fra 2009 og frem til 2013. Lønnskostnadene er minimale.

Samlet driftsresultat og årsresultat for bedriftene i femårsperioden er henholdsvis 25,7 og 17,5 millioner.

Hverventunet Service – som er eid av Brunstad Kristelige Menighet Hønefoss – flyttet 80 arbeidsplasser fra Kartverkets hovedkontor til Hvervenmoen 49 på Hønefoss i januar 2013.

Hverventunet Service er ett av flere selskaper i Brunstad Kristelige Menighet som baserer virksomheten sin på dugnadsinnsats fra menighetens medlemmer.

Inntil Byggeindustrien tok opp saken, sto Kartverket oppført som referanse på selskapet sine nettsider. Der roste to kartverkansatte jobben som ble gjort.

– Arbeidene ble utført til vår fulle tilfredsstillelse, så vi har ingen vanskeligheter med å anbefale Hverven­tunet Service for tilsvarende arbeid, ble de to sitert på.

Sa ja til å være referanse

Nå er tonen en annen fra Kartverket. De ble nylig fjernet som referanse fra nettsiden, og i en e-post til Byggeindustrien forklarer leder for Kartverkets fellestjeneste, Tor Laugen, hvorfor:

– Vi takket ja til å være referanse fordi vi var fornøyd med jobben. Men vi stiller normalt ikke opp som referanse for denne typen jobber, og har derfor bedt dem fjerne den fra nettsiden, skriver Laugen.

– Var dere klar over at Hverventunet Service baserer sin virksomhet på dugnadsinnsats fra Brunstad Kristelige Menighets medlemmer?

– Nei. Vi sitter ikke på informasjon som bekrefter at leveransen er basert på dugnad fra Brunstad Kristelige Menighets medlemmer.

– Er det greit for en offentlig oppdragsgiver å bruke et selskap som konkurrerer med andre ordinære selskaper uten å måtte betale lønn til sine medarbeidere?

– Nei, det er ikke greit hvis det har skjedd her. Men med en timepris på 230 kroner per person, pluss moms, er det fullt mulig for et firma å betale tarifflønn til sine ansatte, svarer Laugen.

Brøt anskaffelsesreglene

Statens kartverk betalte menigheten totalt 109.000 kroner eks moms for flytteoppdraget. Men selv om oppdraget oversteg 100.000 kroner, ble anbudet aldri protokollført slik de skal ifølge anskaffelsesreglene.

– Vi kontaktet fire firma per telefon. Vi trengte mange hender til å hjelpe oss med å få flyttingen gjort på kort tid. Av de forspurte som kom best ut av en enkel evaluering, var det bare Hverventunet Service som kunne garantere for tilstrekkelig kapasitet i den aktuelle perioden, skriver Laugen.

Han legger til at verdivurderingen som ble gjort i forkant tilsa at flyttejobben var et «relativt beskjedent oppdrag til godt under 100.000 kroner».

– Derfor nøyde vi oss med å innhente informasjon og priser per telefon. Resultatet av dette er ikke arkivert.

– Det var med andre ord en dårlig verdivurdering i forkant som gjorde at dere brøt protokollplikten?

– Ja.

– Da ble det heller ikke spurt etter skatteattest og HMS-erklæring slik reglementet krever?

– Nei.

– Hvem var de tre andre firmaene i konkurransen?

– Vedkommende som foretok innkjøpet husker ikke navnet på alle. Men Bygdeservice var ett av dem, opplyser Laugen.

Leier lokaler jevnlig

Kartverket er for øvrig nærmeste nabo til forsamlingslokalet Hverventunet som Hverventunet Service disponerer.

De siste 20 årene har Kartverket sporadisk leid lokalene av menigheten til formål hvor de ifølge dem selv ikke har hatt kapasitet innenfor egne bygninger og hvor det har vært et «krav at aktiviteten må foregå i eller i tilknytning til egne lokaler».

– Vi har ingen statistikk på hvor ofte, men det kan dreie seg om fra null til tre ganger årlig, opplyser Laugen.

– For øvrig er det viktig for meg å presisere at vi opptatt av at innkjøpene våre skal skje på en ryddig og grei måte og i henhold til så vel egne rutiner som lover og forskrifter. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss, og vil innskjerpe rutinene hvis vi har tråkket feil. Uavhengig av denne saken planlegger Kartverket for øvrig på nyåret en internrevisjon av innkjøpsrutinene våre på flere områder, avslutter Laugen.