– Sliter med å se noe negativt i dugnadsarbeid

Daglig leder Vegar Kronstad i Progresso Partner ser ingenting negativt i at medlemmer i frivillige foreninger vil bruke kvelder og helger på dugnadsarbeid.

Faksimile: Progresso.no

Dugnadsselskapene i Smiths venner

Byggeindustrien har sett nærmere på syv selskaper tilknyttet det internasjonale trossamfunnet Brunstad Kristelige Menighet (BKM) – på folkemunne kjent som Smiths venner – som tjener millionbeløp på å gjøre næringsoppdrag på dugnad for både private og offentlige oppdragsgivere.

Til sammen har aksjeselskapene omsatt for nesten 120 millioner kroner i årene fra 2009 og frem til 2013. Lønnskostnadene er minimale.

Samlet driftsresultat og årsresultat for bedriftene i femårsperioden er henholdsvis 25,7 og 17,5 millioner.


Progresso Partner i Drammen er ett av selskapene tilknyttet Brunstad Kristelige Menighet som baserer mye av driften sin på dugnad.

– Da vi driver virksomhet utover mva- og skattepliktig grense som for frivillige foreninger er på 140.000 kroner, har vi organisert denne virksomheten i et aksjeselskap som er 100 prosent eid av foreningen, forklarer Kronstad.

Han legger til at selskapet betaler skatt av overskudd og krever utgående moms ved utførte oppdrag som andre aksjeselskaper.

– Jeg sliter med å se noe negativt med det faktum at medlemmer i frivillige foreninger ønsker å benytte sin fritid, for det meste kvelder og helger, til å delta i frivillig dugnadsarbeid, skriver Kronstad i e-posten til Byggeindustrien.

Parat: - Positivt med engasjement

Også Parat Bemanning, som Byggeindustrien omtalte i nummer 17, mener det er positivt at folk stiller opp på dugnad. Daglig leder Aurora Hustad i selskapet skrev i oktober følgende om selskapets virksomhet.

– Frivillig arbeid er utbredt i Norge, vi ser det som svært positivt at mennesker som har et stort engasjement kan bidra til gode rammevilkår de brenner for, skrev Hustad i mailen til Byggeindustrien.

Forstander i Brunstad Kristelige Menighet Hønefoss og daglig leder i Hverventunet Service, Ragnar Larsen, mener det er greit å drive forretningsvirksomhet på dugnad så lenge det foregår i «begrenset målestokk».

– Vi har frivillige som jobber på dugnad. Vi har tilgang på fagfolk innenfor en rekke fag, det er derfor vi kan drive med dette, sier Larsen.

Viser til Brønnøysund-registrene

Verken Fjordteam AS, Complete Partner Grenland, Adal Multiservice eller Creo Multiservice ønsker å svare på spørsmål rundt selskapenes virksomhet.

– De opplysninger vi ønsker å gi om vår virksomhet finnes tilgjengelig i regnskapsregisteret i Brønnøysund. For ordens skyld presiserer vi at virksomheten legger vekt på å forholde seg korrekt til lovverk og offentlige retningslinjer både hva gjelder skatt, avgift og arbeidsrett, skriver daglig leder Paul Almås i Fjordteam AS i en e-post.

Kommuniserer via e-post

Byggeindustrien har også forsøkt å få svar på spørsmål rundt dugnadsvirksomheten i Complete Partner Grenland, Creo Multiconsult og Adal Multiconsult dugnadsvirksomhet, men de vil i likhet med Fjordteam kun kommunisere via e-post.

Alle viser i likhet med Fjordteam til årsberetning, regnskap og revisjonsberetning om virksomheten i Brønnøysundregistrene, og skriver at de forholder seg til lover og andre offentlige retningslinjer de er underlagt.