Flere av personene knyttet til det dugnadsbaserte selskapet Parat Bemanning jobber til daglig i byggenæringen. På nettsidene markedsfører de sin egen entreprenøravdeling. Illustrasjon.

Slik driver menigheten millionbutikk på dugnad

Menighetseide Parat Bemanning har omsatt for nesten 10 millioner kroner de siste fem årene, men har kun betalt ut 384.000 kroner i lønn i samme periode. Jobben gjøres på dugnad av menighetens medlemmer.

Smiths venner

Brunstad Kristelige Menighet Sørlandet er en del av Brunstad Christian Church, også kjent som «Smiths venner». Menigheten oppsto tidlig på 1900-tallet i Vestfold, og har i dag virksomhet i 54 land. På verdensbasis har menigheten mellom 30.000 og 40.000 medlemmer, cirka 7.300 av dem i Norge. En sentral del av menighetens økonomi er frivillige gaver. Grunnleggeren var Johan O. Smith som bodde i Horten.


Parat Bemanning fra Grimstad er markedsnavnet til morselskapet Arrangement, Service og Eiendom AS. Selskapet er heleid av Kaldvell Eiendom AS som igjen er eid av Brunstad Kristelige Menighet Sørlandet.

Menigheten er en del av trossamfunnet som på folkemunne kalles «Smiths venner».

Ifølge Parat Bemannings egne nettsider ble selskapet etablert i 2006 for å dekke «markedets behov for å få utført store jobber».

Siden den gang har bemanningsselskapet tjent mange millioner kroner på små og store jobber gjennom å stille opp med frivillig personell på kort varsel.

Flere av oppdragene har vært innenfor byggenæringen. På referanselisten står både private og offentlige aktører.

– Vi tilbyr ulike tjenester utført av fagfolk i samarbeid med frivillige organisasjoner. Dette gjør oss meget konkurransedyktige, skriver Parat Bemanning på sine nettsider.

Minimale lønnsutgifter

Ifølge tall fra Proff.no har bemanningsselskapet – som i Brønnøysundregistrene er registrert under bransjekoden «93.210 Drift av fornøyelses- og temaparker» – i løpet av de siste fem årene omsatt for nærmere 10 millioner kroner. Men lønnsposten i firmaet er så å si ikke-eksisterende.

I toppåret 2013 omsatte selskapet for 3,843 millioner kroner, mens lønnskostnadene var på beskjedne 242.000 kroner. Driftsresultatet var på 2,450 millioner kroner, noe som tilsvarer en margin på solide 63,8 prosent. Årsresultatet etter skatt i 2013 var på 1,765 millioner kroner.

Egen entreprenør

På nettstedet til virksomheten heter det at Parat Bemanning kan stille med 40 til 80 motiverte personer fordelt på de fleste faggrupper. Utfra nettsidene til selskapet, går det frem at flyttejobber er en av hovedvirksomhetene til bemanningsselskapet, men de har også en egen entreprenøravdeling for bygg- og anleggsoppdrag.

– Entreprenøravdelingen består av 20 fagarbeidere. Avdelingen består av de fleste fagfelt, med hovedvekt på bygg og anlegg. Entreprenørene engasjeres vanligvis i forbindelse med demontering/montering før og etter selve flyttingen. I noen tilfeller har vi også tilbakeført bygget etter utflytting, skriver Parat Bemanning på nettsidene sine.

Arbeider i byggenæringen

Flere av personene som er knyttet til både bemanningsselskapet og morselskapet Kaldvell Eiendom jobber til daglig i selskaper i byggenæringen.

En av personene som er oppført som kontaktperson på bemanningsselskapets nettsider, driver sitt eget anleggsgartnerfirma på Sørlandet. Ett av styremedlemmene er tilknyttet et annet anleggsgartnerfirma, mens en tredje person til daglig hever sin lønn hos en dominerende aktør i det norske utleiemarkedet. 

Parat: - Frivillig arbeid utbredt i Norge

Parat Bemannings leder Aurora Hustad skriver i en e-post til Byggeindustrien at frivillig arbeid er utbredt i Norge, og at de ser på det som "svært positivt at mennesker med et stort engasjement kan bidra til gode rammevilkår for det de brenner for". Hele e-posten til Hustad og Parat Bemanning kan du lese her.