Smiths venners konferansesenter i Melsomvik, Brunstad. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

«Dugnadsselskapene» til Smiths venner skaper jus-bry for Arbeidstilsynet

Virksomheten til «dugnadsselskapene» i Smiths venner er fortsatt under Arbeidstilsynets jus-lupe.

Byggeindustrien har i flere artikler skrevet om en rekke selskaper som er tilknyttet Bruntad Kristelige Menighet – også kjent som Smiths venner – som driver næringsvirksomhet basert på dugnadsinnsats fra medlemmene.

Syv av de menighetseide selskapene Byggeindustrien har sett nærmere på gjør malejobber, rehabiliteringsjobber og andre bygg- og anleggsarbeider for både private og offentlige kunder.

Ett av selskapene har også oppføring av eneboliger som en del av sin virksomhet.

Totalt har de syv selsakpene omsatt for rundt 120 millioner kroner i årene mellom 2009 og 2013.

Jurist koblet inn

Allerede i desember sa Arbeidstilsynet til Byggeindustrien at de ville vurdere tilsyn mot den utstrakte dugnadsvirksomheten i flere av menighetens selskaper.

Foreløpig har de ikke gjennomført tilsyn - men saken er ikke lagt på is. 

– Vi har satt en jurist på saken som vurderer dugnadsarbeid generelt slik at vi er godt forberedt når vi går inn i saken. I hvilken form det blir, avhenger av hva juristen kommer frem til, sier regiondirektør Arve Semb Christophersen i Arbeidstilsynet Sør-Norge til Byggeindustrien.

– Noe av det vi må få klarhet i er hvor langt man kan gå innenfor det som kalles dugnadsarbeid. Det er ikke ulovlig å jobbe gratis i Norge, men innenfor fagområder som hører inn under allmenngjøringsforskriften skal arbeiderne minimum ha minstelønn uansett. Men vi er på vakt for å gå inn i noe som ikke ligger i vårt bedd, sier Arve Semb Christophersen. 

Allmenngjøringsforskriften sentral

Regiondirektøren presiserer at det er ulovlig for en virksomhet å utføre arbeid innenfor et område som er allmenngjort uten å betale lønn i henhold til den allmenngjorte tariffavtalen.

Bygg er ett av fagene som er allmenngjort i Norge.

Det betyr at alle arbeidstakere som utfører arbeid på norske byggeplasser, enten de er organiserte eller ikke, har krav på minstelønn.

– Utfra den beskrivelsen som vi har sett i Byggeindustriens saker, så er det noen av bedriftene som det er interessant å vurdere nærmere i forhold til om det er arbeid som faller inn under allmenngjøringsforskriften, legger Christophersen til.

Politisk spørsmål

Han presiserer at Arbeidstilsynet tidligere har vært på tilsyn i virksomheter som er eid av Brunstad-menigheten, uten at de har bestridt at de er arbeidsgivere i lovens forstand.

Lønn har imidlertid ikke vært tema.

– De har vært ordentlige som arbeidsgivere, og lønnsproblemet vi snakker om her er ikke av en sosial dumping-art. Jeg kan skjønne at det blir reaksjoner ut fra et konkurranse-ståsted, men det er mer et politisk spørsmål og ikke Arbeidstilsynets primære fokus, sier Christophersen. 

Ville ikke uttale seg

Da Byggeindustrien i desember ba pressetalsmann og styreformann i Brun­stad Kristelige Menighet (BKM), Harald Kronstad, om en kommentar til dugnadsvirksomheten i selskapene, ønsket han ikke å uttale seg.

– Dette har jeg ingen kommentar til. Mitt anliggende er sentralleddet i trossamfunnet. Lokalmenighetene styrer sin egen virksomhet, og vi har ingenting med det å gjøre, sa Harald Kronstad.

Brunstad Kristelige Menighet, eller Brunstad Christian Church som er det internasjonale navnet på trossamfunnet, er sentralleddet i trossamfunnet kjent som Smiths venner.