Arbeidstilsynet vurderer tilsyn mot «dugnadsselskapene» i Smiths venner

Arbeidstilsynet mener deler av dugnadsvirksomheten i Smiths venner-selskapene Byggeindustrien har sett nærmere på, kan være berørt av arbeidsmiljøloven. Nå vurderer de tilsyn.

Direktør i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen vurderer å se nærmere på dugnadsselskapene i Smiths venner. (Arkivfoto: Trond Joelson)

Dugnadsselskapene i Smiths venner

Byggeindustrien har sett nærmere på syv selskaper tilknyttet det internasjonale trossamfunnet Brunstad Kristelige Menighet (BKM) – på folkemunne kjent som Smiths venner – som tjener millionbeløp på å gjøre næringsoppdrag på dugnad for både private og offentlige oppdragsgivere.

Til sammen har aksjeselskapene omsatt for nesten 120 millioner kroner i årene fra 2009 og frem til 2013. Lønnskostnadene er minimale.

Samlet driftsresultat og årsresultat for bedriftene i femårsperioden er henholdsvis 25,7 og 17,5 millioner.

Frivillig arbeid regnes som hovedregel ikke som arbeid i arbeidsmiljøloven, men i noen tilfeller faller dugnad likevel inn under arbeidsmiljøloven.

– I saken som Byggeindustrien viser til, er det enkelte momenter som kan peke i retning av at forholdet kommer inn under arbeidsmiljøloven. Dette er for eksempel omfanget av arbeidet, hvordan arbeidet er organisert, at arbeidet utføres fast og hyppig, og at oppdrag kan lyses ut eller vinnes fra Doffin. Et vesentlig moment er også om de som skal gjøre jobben kan velge å ikke stille opp, sier direktør i Arbeidstilsynet Ingrid Finboe Svendsen til Byggeindustrien.

– Men for å kunne si om konkrete bedrifter omfattes av arbeidsmiljøloven, må vi gå mye dypere inn i saken og innhente informasjon selv, presiserer hun.

Har hatt flere tilsyn

– Vil dere se på dugnadsvirksomheten i Brunstad Kristelige Menighet?

– Arbeidstilsynet vurderer på bakgrunn av den informasjonen vi har mottatt om vi skal gjennomføre tilsyn hos de nevnte firma. Arbeidstilsynet har gjort flere tilsyn med Brunstad Kristelige Menighet i flere regioner. De har ikke bestridt at de er arbeidsgivere og har HMS-ansvar. Allmenngjøring har ikke vært tema på tilsynene, sier Svendsen til Byggeindustrien.

Allmenngjort tariff

Dugnadsselskapene i Brunstad-systemet som Byggeindustrien har sett nærmere på, utfører både bygge- og renholdsoppdrag.

Begge bransjene har allmenngjort tariffavtale - altså avtale om minstelønn.

– Dersom man selv velger å jobbe gratis i bransjer som ikke har allmengjort tariffavtale, så er det lovlig. Men i bransjer som har allmenngjorte tariffavtaler, er det derimot ikke adgang til å avtale seg bort fra å utbetale lønn, dersom arbeidet er av en slik art og gjøres på en slik måte at det omfattes av arbeidsmiljøloven. Dette er noe som må vurderes konkret i hvert tilfelle, sier Svendsen.

Skattemyndighetene: - Kan ikke kommentere saken

Byggeindustrien har også vært i kontakt med Skatteetaten, men de kan ikke kommentere selskapene i Brunstad Kristelige Menighet.

– Det er fordi dette er snakk om enkeltsaker som rammes av taushetsplikten. Men skattemessig spiller det ingen rolle om selskapene drives ved hjelp av dugnad eller lønnet arbeidsinnsats. Overskudd av virksomheten skal beskattes etter det samme regelverket uansett, sier presseansvarlig i Skatteetaten, Anne Kirkhusmo.