Sverre Myrli og Ap har fremmet forslag i transport- og kommunikasjonskomiteen om en bred granskning av Follobane-utbyggingen. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Arbeiderpartiet fremmer forslag om bred Follobane-granskning: - Alle sider av utbyggingen må gjennomgås

Regjeringen har bestilt ekstern konsulentevaluering av Follobaneprosjektet, men møter motstand på Stortinget. Arbeiderpartiet har nå fremmet forslag om en større gransking på bakgrunn av en rekke saker som er avdekket i Byggeindustrien.

Stortingspolitiker Sverre Myrli og Arbeiderpartiets medlemmer i transport- og kommunikasjonskomiteen mener det er helt avgjørende at det blir gjennomført en grundig evaluering av Follobaneprosjektet, der alle sider ved utbyggingen blir gjennomgått.

Senest i dag fortalte Byggeindustrien om at Bane NORs direkteanskaffelse av AF Gruppen endte opp med en sluttregning på 366,1 millioner kroner.

Det er nesten seks ganger mer enn hva Bane NOR selv anslo før de inngikk kontrakt med entreprenøren.

Stor andel konsulenter med lederroller

Regjeringen har tidligere varslet at et uavhengig konsulentselskap skal stå for en evaulering av Follobanen.

Men i et prosjekt der halve prosjektorganisasjonen har vært innleid fra konsulentselskaper kan det være lettere sagt enn gjort.

- Vi må unngå å havne i en situasjon der evalueringen mister troverdighet. Dersom alternativet blir å se til utlandet for å hente inn konsulentselskap, så får vi gjøre det, sa jernbanedirektør Kirsti Slotsvik i Jernbanedirektorate da Byggeindustrien tok opp problemstillingen med henne.

Arbeiderpartiet peker i forslaget på at en rekke av de store konsulentselskapene i Norge har hatt sentrale roller i prosjektet, og at de mener det vil skape utfordringer for evalueringen.

Trekker frem flere saker

De mener saker som er avdekket i Byggeindustrien de siste årene understreker behovet for en mer omfattende granskning av prosjektet.

«Eksempelvis er det hevdet at en av de innleide personene i prosjektet hadde roller i en rekke andre selskaper samtidig som vedkommende var innleid i lederrolle på prosjektet. Det er også hevdet at en annen var anskaffelsesleder i mange år og ikke leverte regnskap for eget selskap, og at en direktør i Bane NOR var varamedlem i dette selskapet. Videre hadde Byggeindustrien ( bygg.no) i begynnelsen av 2019 en sak der det ble hevdet at så mange som 17 av 42 ledere på Follobaneprosjektet på det tidspunktet var innleide konsulenter. Disse medlemmer har ikke grunnlag for å si om alle disse påstandene er korrekte, men uansett virker det til å være helt klart at det har vært en utstrakt bruk av konsulenter på Follobaneprosjektet, og at det derfor er utfordrende å finne konsulentselskaper som kan gjøre evalueringsjobben», heter det i forslaget fra Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet mener utvalget må se på både planleggingsfasen og gjennomføringsfasen av prosjektet.

- Utvalget bør ha medlemmer med anleggs-/tunnelfaglig bakgrunn, jernbanefaglig bakgrunn og medlemmer med bakgrunn fra gjennomføring av andre store utbyggingsprosjekter, gjerne også fra andre sektorer. De tillitsvalgtes organisasjoner og bygge- og anleggsnæringens bransjeorganisasjoner må også være representert, skriver Arbeiderpartiet i forslaget.

Også Høyres Follo-representanter på Stortinget – Anne Kristine Linnestad og Nils Aage Jegstad – vil ifølge Østlandets Blad til bunns i Follobanen.

– Vi har snakket om det i partiet, og vi er helt enige. Dette prosjektet trenger en gransking, sier Anne Kristine Linnestad til Østlandets Blad.

Arne Nævra (SV) vil ha granskning. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Vidar Ruud NTB scanpix

Støttes av SV

Arne Nævra, som sitter i transport- og kommunikasjons-komiteen for SV, har tidligere sagt til Byggeindustrien at de i likhet med Ap og Follo-representanene til Høyre vil ha en større granskning av prosjektet.

– Dette prosjektet og håndteringen av det blir bare verre og verre. Mer enn noen gang skriker norsk jernbaneforvaltning og -utbygging etter evaluering. Dette gjelder ikke minst Follobanen, med alt det prosjektet har møtt av problemer, sa Arne Nævra nylig til Byggeindustrien.