Illustrasjonsfoto: Bane NOR

Prosjekteringsleder på Follobanen stiftet konsulentselskap sammen med Condotte-leder - Bane NOR varsler gjennomgang

Samtidig som Sophus Kielland var Bane NORs prosjekteringsleder for Follobane-prosjektets drill and blast-kontrakt, opprettet han et konsulentselskap sammen med en av Condottes Follobane-ledere. Nå varsler Bane NOR gjennomgang av rutinene.

Sophus Kielland startet selskap sammen med Condotte-leder da han selv var prosjekteringsleder for Bane NOR og Follobane-prosjektet.

1. november i fjor, da den italienske entreprenøren Condotte fortsatt var inne på Follobanen, opprettet og registrerte nordmannen Sophus Kielland og italieneren Marco Tanzillo konsulentselskapet Norit Consult AS sammen.

Det ble aldri rapportert inn, slik plikten er for Bane NOR-ansatte og innleide.

Kielland har i flere år vært sentral for Bane NOR i Follobane-prosjektet.

Marco Tanzillo var prosjekteringsleder for Condotte på Follobanen. Sammen med Sophus Kielland har han etablert konsulentselskapet Norit Consult AS.

Helt fra starten av 26-milliardersprosjektet har han vært leid inn av Bane NOR, først som prosjekteringsleder for signal, før han ble prosjekteringsleder for drill and blast-kontrakten som Condotte fikk på gigantprosjektet mellom Oslo og Ski.

Kielland har vært utleid til Bane NOR fra WSP, men er 100 prosent ansatt i sitt eget selskap Sivcom AS.

Marco Tanzillo på sin side har vært sentral på entreprenørsiden som prosjekteringsleder for den nå utkastede entrperenøren, Condotte.

Kiellands Sivcom AS eier 50 prosent av Norit Consult, mens Tanzillo eier den andre halvdelen personlig. Begge parter har spyttet inn totalt 30.000 kroner i aksjekapital, men ifølge regnskapstallene var det ikke aktivitet i selskapet i 2017.

Stiftet selskapet i oppsigelsestiden
Tanzillo jobbet på Follobanen frem til januar i år, samme måned som Condotte ble kastet ut av Bane NOR, men han hadde på det tidspunktet selskapet ble opprettet sagt opp sin stilling i entreprenørselskapet.

Til Byggeindustrien skriver han at han sa opp i Condotte den 2. oktober, og at han fikk forkortet oppsigelsestiden fra seks til litt over fire måneder.

Sophus Kiellands kontrakt med Bane NOR gikk opprinnelig ut ved årsskiftet 2017-2018, men ble forlenget frem til 30. juni i år.

Bane NOR: Kielland brøt informasjonsplikten

Bane NOR skriver i en e-post til Byggeindustrien at Kielland brøt informasjonsplikten han hadde da han startet selskap sammen med Condottes Marco Tanzillo.

De skriver også at de vil gjennomgå rutinene for å vurdere om denne saken gir grunn til å forbedre sine retningslinjer for oppfølging av habilitet overfor innleide medarbeidere.

– Informasjonsplikten er nedfelt i retningslinjer for habilitetsvurderinger i Bane NOR og legges ved og signeres av den innleide ved inngåelse av kontrakt for innleieforholdet. Kielland har ikke overholdt informasjonsplikten i henhold til kontrakt i denne saken. Vi har snakket med Kielland. Han har informert om at selskapet ikke ble opprettet med tanke på et eventuelt samarbeid med Follobaneprosjektet, og han beklager at informasjonsplikten ikke ble fanget opp fra hans side, skriver Follobane-prosjektet i en e-post til Byggeindustrien.

(Hele e-posten fra Bane NOR og Follobane-prosjektet kan du lese nederst i saken.)

Kielland: - Et sovende selskap

Sophus Kielland bekrefter overfor Byggeindustrien at han og Tanzillo opprettet Norit Consult AS sammen, men understreker at begge to var på vei ut av Follobane-prosjeket.

Selskapet har ifølge Kielland heller ikke hatt noen form for aktivitet mot markedet etter at kontrakten med Bane Nor ble forlenget.

– Det er nå et sovende selskap, og det har heller ikke hatt vært noen økonomiske transaksjoner i selskapet utover etableringskostnaden som vi hadde ved registreringen av selskapet. Vi var begge vei ut av Follobane-prosjektet. Min kontrakt gikk ut i desember 2017 og dette var en forberedelse på nytt virke etter at kontrakten med Bane Nor gikk ut fire uker senere. Da Bane Nor rett før utløpet av kontrakten valgte å forlenge min med ytterligere seks måneder, ble alle planer med Norit Consult lagt på is. Tanzillo hadde da sagt opp, og vi forberedte oss på å drive virksomheten etter at vi hadde sluttet i Follobanen, sier Sophus Kielland til Byggeindustrien.

Skulle tilby italiensk kompetanse i Norge

Planen med etableringen har ifølge Kielland vært å tilby italiensk prosjekteringskompetanse i det norske markedet.

– Tanzillo har kontakter i Italia, og der er prosjekteringstjenestene vesentlig billigere enn i Norge. Derfor var tanken å tilby dette i Norge. Men etter at denne ideen kom, har situasjonen endret seg for både meg og Marco. Jeg har nå mitt fokus rettet mot prosjektet Salmofarms på Rjukan, og valgte i sommer å si nei til en forlengelse av Follobane-kontrakten min nettopp på grunn av dette prosjektet, sier Kielland.

Salmofarms, som Kielland trekker fram som sitt hovedprosjekt, er et ambisiøst landbasert lakseoppdretts-prosjekt på Rjukan med en investeringsramme på 500 millioner kroner.

Han peker også selv på at han har en rekke andre roller i mange selskaper. Kielland står i dag oppført med 14 roller i ulike selskaper på proff.no.

– Det er slik jeg er og det er slik jeg driver. Jeg har mange ideer. Noen av dem materialiserer seg, andre gjør det ikke. Norit Consult har vært blant de ideene som det ikke er aktivitet i nå, sier Kielland.

Dagen etter at vi gjorde det første intervjuet med Kielland, sier han til Byggeindustrien at det likevel kan bli aktuelt å starte opp virksomhet i Norit Consult.

Mener det er uproblematisk

– Når du stifter et selskap sammen med en person som i det profesjonelle sitter på den andre siden av bordet, blir da oppfølgingen på prosjektet så tett og streng som den burde være?

– Når du sitter med noen over så mange år som vi gjorde, så får du et forhold til vedkommende. Men vi har ikke hatt noe å gjøre med hverandre privat. For oss var det aldri tanken at selskapet skulle selge tjenester til verken Follobanen eller Bane NOR, og planen var heller ikke å fokusere på offentlige anskaffelser. Vi skulle rette oss mot entreprenørsiden i bransjen, og planen var å gå videre med dette da jeg var ferdig i Follobanen. Men nå har som sagt bildet endret seg, og jeg jobber med andre prosjekter, sier Sophus Kielland.

– Så du mener det er uproblematisk?

– Dette ble stiftet fire uker før min kontrakt løp ut. Hadde vi løpt rundt med prospekter for å selge oss inn til Bane NOR, så ser jeg at dette kunne vært problematisk. Men jeg har en masse andre selskaper, og er styreleder i flere, så habilitetsvurderingen har jeg gått gjennom nøye og jeg ser ikke at jeg kommer i en habilitetskonflikt her, sier han.

– Bane NOR sier du har brutt informasjonsplikten og beklaget overfor dem etter at Byggeindustrien gjorde dem kjent med saken?

– Ja, jeg har beklaget. Jeg var ikke klar over at det var en informasjonsplikt her. Det er mange år siden jeg signerte kontrakten med Bane NOR, og det var en glipp fra min side at jeg ikke husket på det. Men alt dette munner jo ut i at vi planla dette selskapet for videre drift etter at vi hadde gjort ferdig jobbene våre på Follobanen, og det er der glippen er, sier Kielland.

Tanzillo: - Et profesjonelt samarbeid

I en e-post til Byggeindustrien skriver Marco Tanzillo at han hadde sagt opp og var på vei ut av både Condotte og Follobane-prosjektet på det tidspunktet selskapet ble opprettet. På spørsmål om hvorfor de to valgte å stifte et selskap sammen og om de fortalte noen i Bane NOR om planene, svarer han:

– Vi hadde et godt felles profesjonelt samarbeid, og vi tenkte at etter at drill and blast-prosjektet var avsluttet, så kunne vi kanskje gjøre forretninger sammen.

Han ser det ikke som problematisk at han og en av lederne for Bane NOR på prosjektet har stiftet et felles selskap.

– Siden tanken og planen alltid har vært at fremtidig aktivitet bare skulle skje etter at vi var ute av Follobanen, så mener jeg det er uproblematisk, svarer Tanzillo.

– Kan vi ha tillit til at kontrollen blir så tett og streng som den burde være fra Bane NORs side?

– Ja, med bakgrunn i hva jeg har svart tidligere, så naturligvis. I tillegg vil jeg legge til at prosjekteringen var nesten ferdig da selskapet ble etablert.

- Kan ha interesse av å bygge hverandre opp

Advokat Marianne Dragsten i Synch Advokatfirma.

Advokat Marianne H. Dragsten i Synch Advokatfirma er ekspert på offentlige anskaffelser. Hun mener Marco Tanzillos og Sophus Kiellands felles selskap Norit Consult AS kan reise spørsmål rundt tilliten til byggherrens kontroll og oppfølging av entreprenør.

– Det kan være problematisk at en person som jobber for Bane NOR også skal være den som kontrollerer og følger opp den andre parten som også er en forretningspartner. Da kan det være at man da overser noe som en annen person ikke ville gjort. Og selv om de ikke omgås privat eller selskapet har vært sovende, så har de likevel en relasjon som gjør at man kan ha et ønske om å bygge den andre opp med tanke på fremtidige felles interesser, sier advokat Marianne H. Dragsten i Synch Advokatfirma til Byggeindustrien og legger til:

– Det er avgjørende at de klarer å holde rollene sine adskilt. Dersom Bane NORs representant er i en posisjon der han kan gi Condotte en fordel, så blir det straks mer komplisert. Men her, slik jeg kjenner saken, skal det mye til om det er tilfellet, sier Marianne H. Dragsten.

Follobanen varsler gjennomgang av rutinene

Follobanen og Bane NOR varsler gjennomgang av rutinene etter Byggeindustrien avsløring. Foto: Bane NOR

Bane NOR og Follobane-prosjektet skriver i en e-post til Byggeindustrien at Sophus Kielland brøt informasjonsplikten sin da han unnlot å fortelle om etableringen av Norit Consult AS. Nå varsler de samtidig en gjennomgang av egne rutiner.

Dette svarer Bane NOR i en e-post til Byggeindustrien:

«Follobaneprosjektet kan bekrefte at tidligere innleid deltidsmedarbeider, Sophus Kielland, opprettet selskapet Norit Consult AS sammen med en tidligere ansatt i entreprenørselskapet Condotte. Firmaet skal ha blitt opprettet for å forberede et fremtidig samarbeid mellom de to etter at arbeidet tilknyttet Follobaneprosjektet var avsluttet. Kiellands kontrakt med Follobaneprosjektet er avsluttet. Soph us Kielland var innleid for å følge opp prosjekteringen i det minste tunnelprosjektet, i en redusert stilling (rundt 20 %) frem til 30.6.2018.

Bane NOR/Follobaneprosjektet har ikke og har ikke hatt noen befatning med selskapet Norit Consult AS.

Som innleid i delprosjektet Drill and Blast, hadde Kielland overfor Condotte et kontroll- og oppfølgingsansvar for prosjektering, men ikke for bygging. Han hadde ikke et økonomisk ansvar.

Som innleid medarbeider hadde Kielland samme plikt som en fast ansatt i Bane NOR til å informere arbeidsgiver (i denne sammenheng Follobaneprosjektet) om den planlagte virksomheten, i forkant av at firma ble opprettet. Informasjonsplikten er nedfelt i retningslinjer for habilitetsvurderinger i Bane NOR og legges ved og signeres av den innleide ved inngåelse av kontrakt for innleieforholdet. Kielland har ikke overholdt informasjonsplikten i hht kontrakt i denne saken. Vi har snakket med Kielland. Han har informert om at selskapet ikke ble opprettet med tanke på et eventuelt samarbeid med Follobaneprosjektet, og han beklager at informasjonsplikten ikke ble fanget opp fra hans side.

Avslutningsvis vil vi legge til at Follebaneprosjektet har gode rutiner og avtaler for habilitetsvurderinger. Vi vil likevel gjennomgå rutinene for å vurdere om denne spesifikke saken gir grunn til å forbedre våre retningslinjer for oppfølging av habilitet overfor våre innleide medarbeidere. Vi har ikke tidligere opplevd tilsvarende saker i prosjektet.»