Bane NOR-toppene Einar Kilde (øverst til venstre), Henning Scheel (nede til venstre), Jan Vormeland og Per David Borenstein har alle jobbet sammen med byggingen av RECs fabrikk i Singapore for ti år siden. Fotomontasje: Rune Sørlie

For ti år siden jobbet de med samme prosjekt i Singapore – nå er alle fire topper i Bane NOR

Bane NOR-toppene Jan Vormeland, Henning Scheel, Per David Borenstein og Einar Kilde har én ting til felles. De har alle bakgrunn fra det samme REC-prosjektet i Singapore.

Fakta

Den siste uken har Byggeindustrien skrevet flere saker knyttet til rolleblandinger i ledelsen av 26-milliardersprosjektet Follobanen og Bane NOR.

I kjølvannet av at Follobanens innleide anskaffelsesleder Jan Vormelands selskap Médiateur ble satt under tvangsoppløsning, kom det frem at tidligere REC-kollega og nåværende Bane NOR direktør for kontrakt og marked, Henning Scheel var varamedlem i styret til Vormelands selskap.

Selskapet, som er under tvangsoppsløsning fordi Vormeland ikke har levert årsregnskap for 2016, er det samme som har leid ut Vormeland via Dovre Group for til sammen 11,1 millioner kroner til Follobanen de siste seks årene.

I juni 2008 sendte Renewable Energy Corporation (REC) ut en børsmelding om sine gigantplaner for en ny fabrikk i Singapore.

Nå skulle den norske solenergi-raketten investere nærmere 13 milliarder kroner i det som skulle bli verdens største fabrikk for wafer, celler og moduler i den raskt voksende solindustrien.

Fabrikken i Tuas View, vest for Singapore sentrum, ble ferdigstilt i 2010 og er i dag en av verdens største integrerte produksjonsenheter i solindustrien.

Fire personer som skulle bli sentrale i arbeidet med megaprosjektet i Singapore, var de nåværende Bane NOR-toppene Jan Vormeland, Per David Borenstein, Einar Kilde og Henning Scheel.

Prosjektdirektøren

Per David Borenstein er prosjektdirektør i Follobanen for Bane NOR. Han var også prosjektdirektør for RECs store fabrikkutbygging i Singapore. Foto: Madeleine Bergheim

Skjermdump fra Per David Borensteins Linkedin-profil. Klikk på større versjon. Fotomontasje: Christian Aschjem

Follobanens prosjektdirektør Per David Borenstein, som ble prosjektdirektør i Follobanen november 2017, ledet RECs store utbyggingsprosjekt i Singapore fra 2008 til 2011 og hadde der Henning Scheel og Jan Vormeland i sitt team.

Som i Follobane-prosjektet hadde Borenstein også i Singapore tittelen prosjektdirektør.

Da Byggeindustrien portretterte Per David Borenstein i november 2017, fortalte han at han ble ringt opp og spurt om han kunne være interessert i å overta stillingen som prosjektdirektør i Follobanen.

– Jernbane er et nytt fagområde, men jeg er vant til å jobbe med mye forskjellig. Jeg har erfaring fra ulike felt, og har god trening i å tilegne meg ny kunnskap. Det gjør bare jobben mer spennende, sa Borenstein i intervjuet.

Kontrakts- og markedsdirektøren

Henning Scheel er nå direktør for kontrakt og marked i Bane NORs utbyggingsdivisjon. Han har også en fortid fra REC i Singapore. Foto: Bane NOR

Skjermdump fra Henning Scheels Linkedin-profil. Trykk på bildet for større versjon. Fotomontasje: Christian Aschjem

I mai 2017 – fem måneder før Per David Borenstein ble ansatt i Follobane-prosjektet – fikk også tidligere REC-kollega Henning Scheel direktørstilling Bane NOR.

Scheel er i dag direktør for kontrakt og marked i utbyggingsdivisjonen til Bane NOR.

I årene mellom 2008 og 2010 var han kontraktsleder i Singapore-prosjektet til REC.

Heller ikke Henning Scheel, som Byggeindustrien nylig kunne avsløre var varamedlem i styret til Follobanens anskaffelsesleder Jan Vormelands kriserammede selskap Médiateur, hadde noen erfaring fra jernbanesektoren da han kom til Bane NOR fra Statoil i fjor.

Médiateur er nå under tvangsoppløsning, fordi Jan Vormeland ikke har levert årsregnskap i selskapet for 2016.

Anskaffelseslederen

Anskaffelseslederen på Follobanen, Jan Vormeland, har også en fortid fra REC. Vormeland har vært i hardt vær med selskapet sitt Médiateur som er under tvangsoppløsning.

Skjermdump fra Jan Vormelands Linkedin-profil. Klikk på større versjon. Fotomontasje: Christian Aschjem

Follobanens innleide anskaffelsesleder Jan Vormeland, som eier Médiateur, har vært leid inn til Follobaneprosjektet via Dovre Groups rammeavtale med Bane NOR siden 2012.

Siden 2013 har han vært anskaffelsesleder på Follobane-prosjektet for Bane NOR.

Ifølge Linkedin hadde Jan Vormeland rollen som RECs anskaffelses-  og kontraktsdirektør i Singapore.

Utbyggingsdirektøren

Einar Kilde har vært en av toppene i REC og hadde ansvaret for en porteføje på 25 milliarder kroner, deriblant Singapore-utbyggingen. Mandag startet han som utbyggingsdirektør i Bane NOR. Foto: Linkedin

Skjermdump fra Einar Kildes Linkedin-profil. Klikk på større versjon. Fotomontasje: Christian Aschjem

Over seg i REC-hierarkiet hadde Borenstein, Scheel og Vormeland, Einar Kilde.

Kilde var ifølge Linkedin ansvarlig for en samlet REC-portefølje på 25 milliarder norske kroner i Singapore, USA og Norge.

Mandag hadde den tidligere REC-toppen sin første arbeidsdag som konserndirektør for utbygging i Bane NOR – en jobb han tok over etter Helga Nes.

Som Vormeland, Borenstein og Scheel, har heller ikke Kilde ifølge egne opplysninger fra Linkedin bakgrunn fra jernbanesektoren før de gikk inn i sine Bane NOR-roller.

Vanskelig å få Bane NOR i tale

Tidligere utbyggingsdirektør Helga Nes i Bane NOR har en fortid fra den gamle olje- og gassdivisjonen i Norsk Hydro. Det har flere av de tidligere REC-kollegaene også. Foto: Bane NOR

Byggeindustrien har gjentatte ganger forsøkt å få intervju med tidligere utbyggingsdirektør Helga Nes om Bane NORs ansettelser av de tidligere REC-kollegaene, men hun har ikke svart på våre henvendelser.

Helga Nes har etter det Byggeindustrien kjenner til vært med på ansettelsene av Borenstein, Kilde og Scheel. Hun sluttet som utbyggingsdirektør i Bane NOR fredag. Ifølge Linkedin-profilen til Nes, har hun jobbet i energi- og gassdelen av Norsk Hydro samtidig som Henning Scheel og Einar Kilde.

Via kommunikasjons-avdelingen i utbyggingsdivisjonen til Bane NOR, har Helga Nes sagt at hun ikke ønsker å stille til intervju.

Byggeindustrien ba også for flere dager siden Bane NOR om informasjon om ansettelsprosessene for stillingene som nå er besatt av de tidligere REC-toppene.

Onsdag fikk Byggeindustrien gjort intervju med Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund. Der avviser han at venner ansetter venner i Bane NOR. Hele intervjuet kan leses nederst i saken.

Men fremdeles er det spørsmål som Byggeindustrien ikke har fått svar på:

  • Byggeindustrien har bedt om å få utlevert søkerlistene og spurt om innsyn i hvor mange som var inne til intervju.
  • Byggeindustrien har også bedt om å få vite hvem som deltok fra Bane NOR i ansettelsesprosessene og intervjurundene til de tidligere REC-kollegaene.

På disse spørsmålene har Byggeindustrien etter gjentatte purringer foreløpig ikke fått andre svar enn dette:

«Vi viser til henvendelse fra Byggindustrien samt flere allerede publiserte saker. Byggindustrien har spørsmål knyttet til noen av Bane NORs ledere i Utbyggingsdivisjonen – Vormeland, Kilde, Borenstein og Scheel.

Vormeland har vært innleid konsulent siden 2012, de tre øvrige er ansatt i Bane NOR. De respektive stillingene har alle vært utlyst og håndtert via eksternt rekrutteringsselskap i tre separate prosesser. Scheel og Borenstein ble ansatt i henholdsvis mai og november 2017, Kilde ble ansatt i 2018.

Kildes første arbeidsdag var for øvrig 1. oktober. Han tar over som konserndirektør for Utbygging i Bane NOR etter Helga Nes som hadde sin siste arbeidsdag fredag 28. september. Helga Nes hadde da ledet Utbyggingsdivisjonen siden høsten 2016.»

Byggeindustrien har også stilt flere spørsmål til de fire tidligere REC-kollegaene Vormeland, Scheel, Borenstein og Kilde om REC-bakgrunnen fra Singapore, personlige relasjoner og ansettelsene i Bane NOR, men har ikke fått svar.

- En sak som vekker nysgjerrighet

Professor emeritus ved det juridiske fakultet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, mener saken er spesiell og at den vekker nysgjerrighet. Foto: uib.no

Professor emeritus ved det juridiske fakultet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt, mener saken om de tidligere REC-vekker nysgjerrighet.

– Det er jo den klassiske problemstillingen med at har man vært i speideren en gang, så kan man fort komme til å tenke på sine gamle kamerater ved en senere anledning. Jeg kan ikke på bakgrunn av det som kommer frem her, si at det er gjort noe galt, men det er en sak som vekker nysgjerrighet. Det kan være forhold her som gjør at det er grunn til å se nærmere på historikken til de fire tidligere kollegaene, sier professor emeritus ved det juridiske fakultet i Bergen, Jan Fridthjof Bernt til Byggeindustrien.

Det er ikke uvanlig at folk krysser grenser sammen fra det ene selskapet til det andre, men om man holder seg til bekjente så må man også være ekstra våken, mener Bernt.

– Selv om vi går klar inhabilitet, må man være oppmerksom på faren for at også mindre tette personlige nettverk kan komme til å påvirke beslutningsprosesser og tilsettingsavgjørelser på en uheldig måte, sier Bernt.

Bane NORs toppsjef avviser venne-ansettelser

Grom Frimannslund sier de har sikkerhetssystemer i Bane NOR som sikrer at venner ikke ansetter venner. Foto: Madeleine Bergheim

– Vi har systemer som sikrer at det ikke er venner som ansetter venner i Bane NOR, sier konsernsjef i Bane NOR, Gorm Frimannslund til Byggeindustrien.

Han viser til at selskapet blant annet anvender det de kaller bestefarsprinsippet i ansettelsessaker på et høyt nivå.

- Det betyr at jeg som konsernsjef kommer inn i de siste intervjurundene på såkalte nivå tre-stillinger. Jeg var med på de siste intervjuene med både Per David Borenstein og jeg godkjente ansettelsen av Henning Scheel, sier Frimannslund.

– Professor emeritus Jan Fridthjof Bernt sier man må være oppmerksom på faren for at også mindre tette personlige nettverk kan komme til å påvirke beslutningsprosesser og tilsettingsavgjørelser på en uheldig måte. Skjønner du at det blir stilt spørsmål rundt koblinger når Henning Scheel har varaverv i styret til selskapet til Jan Vormeland og de to igjen har vært kollegaer med Einar Kilde og Per David Borenstein i RECs Singapore-prosjekt?

– Jernbanen er i seg selv er en liten og tett familie og det er ikke på dette området vi har størst utfordringer. Vi har langt flere hos oss som kommer fra Jernbaneverket, som har gått på skole sammen eller som har jobbet sammen i Statens vegvesen. Noen linker vil det alltid være i en organisasjon som vår, sier Frimannslund. 

– Du sier jernbanen er en liten familie, men i dette tilfellet har jo ingen av de fire erfaring fra jernbanen tidligere?

– Jo, det er riktig, men jeg tror som nevnt du kunne funnet utrolig mange andre fellesnevnere hos folk i en organisasjon som vår. Det er ikke til å unngå, mener Frimannslund.

– Vi har spurt Bane NOR, men foreløpig ikke fått svar på, om hvem som har deltatt i disse fire ansettelsesprosessene og om noen av de tidligere kollegaene på noe nivå har vært involvert i ansettelsene av hverandre. Det kan du kategorisk avvise?

– Jeg kan kategorisk si at Henning Scheel ikke har vært involvert i noen av disse ansettelse, og det ville forundre meg om noen av de andre har vært det også. Da kjenner i tilfelle ikke jeg til det. Nå har det sikkert vært innhentet referanser fra Einar Kilde på Per David Borenstein, det ville også være helt naturlig, men utover det kjenner ikke jeg til at noen av de har vært involvert på noen som helst måte. Det ville også vært svært underlig, sier Frimannslund og legger til: 

– Når det gjelder ansettelsen av Per David Borenstein som prosjektdirektør for Follobanen, der jeg deltok i tre intervjuer, så var han min foretrukne kandidat. Jeg er hellig overbevist om at vi valgte riktig person til å lede prosjektet, legger Frimannslund til.