Arkiv/illustrasjonsfoto: Bane NOR

Det har kostet Bane NOR 12,7 millioner kroner å leie inn Follobane-lederen - samtidig har han hatt roller i ni selskaper

Follobanens tidligere prosjekteringsleder Sophus Kielland har hatt mange roller å håndtere samtidig som han har vært innleid for mange millioner av Bane NOR. - Uoversiktlig og hårreisende pengebruk, mener Norsk Jernbaneforbund.

Det kostet staten 12,7 millioner kroner å leie inn Sophus Kielland til Follobane-prosjektet. Foto: Privat

I august skrev Byggeindustrien om Sophus Kielland som opprettet et konsulentselskap sammen med Marco Tanzillo fra den nå utkastede Follobane-entreprenøren Condotte.

Dette skjedde samtidig som han var Bane NORs prosjekteringsleder for Follobane-prosjektets drill and blast-kontrakt og Tanzillo var prosjekteringsleder på det samme prosjektet for Condotte.

Ifølge Bane NOR brøt Kielland informasjonsplikten han hadde da han opprettet selskapet Norit Consult sammen med Condottes tidligere prosjekteringsleder, Marco Tanzillo.

I kjølvannet av Byggeindustrien-saken har byggherren varslet gjennomgang av egne rutiner, selv om de selv mener de er gode.

«Vi har gode rutiner i prosjektet for å informere om Bane NOR og Follobanen sine holdninger til etikk og samfunnsansvar. Med bakgrunn i saken fra Bygg.no vedrørende Sophus Kielland har vi også hatt en gjennomgang for å se om vi kan forbedre oss ytterligere», skriver Bane NOR i en e-post til Byggeindustrien.

12,7 millioner kroner på en mann

Byggeindustrien har bedt om innsyn i hvilke kostnader Bane NOR har hatt i forbindelse med innleie av Sophus Kielland som prosjekteringsleder på drill and blast-kontrakten på Follobane-prosjektet.

  • Tallene Byggeindustrien har fått fra Bane NOR i viser at statens kostnader ved å leie Sophus Kielland inn til Follobanen fra mars 2012 til juni 2018 har beløpt seg til 12,7 millioner kroner. 
  • Det tilsvarer 164.935 kroner for hver måned han har vært tilknyttet Follobanen-prosjektet.

«Sophus Kielland har vært innleid stort sett i en 100 prosents stilling i Bane NOR i to ulike kontrakter siden mars 2012 og frem til juni 2018 (med noe mindre belegg i 2018 varierende fra 100 prosent ned til ca 20 prosent). Kostnader for innleie av Kielland til Follobanen i perioden er 12,7 mill. kroner fra mars 2012 til juni 2018. Merk at dette ikke er Kiellands lønn, men våre utgifter i hht kontrakt med utleie firma inklusiv administrasjon», opplyser Bane NOR til Byggeindustrien.

Kielland har vært leid inn via en rammeavtale med konsulentselskapet WSP, som igjen har en leiekontrakt med Kiellands eget selskap Sivcom AS.

Gründer i stort lakseprosjekt
Samtidig som Kielland har hatt en lederstilling på Follobanen, viser offentlige selskapsregistre at han har hatt oppgaver og verv i en rekke andre selskaper.

Sophus Kielland har ifølge proff.no 14 roller i 9 ulike selskaper. To av selskapene har ikke hatt aktivitet i 2017, mens flere av de andre driver millionvirksomhet.

Det mest ambisiøse prosjektet til Kielland er Salmofarms, et gründerselskap som er blitt etablert i samme periode som Kielland har vært innleid som prosjekteringsleder på Follobanen.

Salmofarms skal bygge Norges største landbaserte lakseoppdrettsanlegg på Rjukan. Selskapet eies 50 prosent av Kiellands selskap Sivcom AS. Ifølge Ilaks.no har prosjektet en investeringsramme på 500 millioner kroner, mens Finansavisen og Dagbladet tidligere har operert med tall på 800 millioner.

Selskapet har konsesjon til å produsere 10.000 tonn laks, og byggestart for prosjektet er varslet denne høsten eller til våren.

Ingen kommentar

Byggeindustrien har bedt om et intervju med Sophus Kielland, men han ønsker ikke å svare på spørsmål om aktivitetene i Salmofarms og de andre selskapene har hatt innvirkning i arbeidshverdagen hans på Follobanen.

– Når det gjelder andre investeringer jeg har foretatt, har det ingenting med punktet du referer til. Ellers har jeg ingen kommentar til dine spørsmål, skriver Sophus Kielland i en e-post til Byggeindustrien.

Kielland har overfor Byggeindustrien tidligere trukket frem Salmofarms som hovedårsaken til at han trakk seg ut etter over seks år som leder på Follobanen.

– Jeg har nå mitt fokus rettet mot prosjektet Salmofarms på Rjukan, og valgte i sommer å si nei til en forlengelse av Follobane-kontrakten min nettopp på grunn av dette prosjektet, sa Kielland til Byggeindustrien da vi omtalte selskapet Norit Consult som han hadde stiftet sammen med Condottes prosjekteringsleder.

Han pekte i intervjuet også selv på at han har en rekke andre roller i mange selskaper.

– Det er slik jeg er og det er slik jeg driver. Jeg har mange ideer. Noen av dem materialiserer seg, andre gjør det ikke, sa Kielland om sine gründerselskaper.

– Hårreisende pengebruk

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Forbundsleder i Norsk Jernbaneforbund reagerer på at Follobanen har brukt 12,7 millioner kroner på å leie inn prosjekteringsleder på prosjektet. Foto: Norsk Jernbaneforbund

Norsk Jernbaneforbund reagerer sterkt på at Follobanen har brukt 12,7 millioner kroner på å leie inn Sophus Kielland til Follobanen.

– Dette er hårreisende pengebruk. Det høres veldig dyrt ut og fremstår som veldig lite oversiktlig. Vi stiller spørsmål ved om Follobanen og de som har inngått kontrakten med Kielland, har den fulle og hele oversikten, sier forbundsleder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund til Byggeindustrien.

Hun mener denne saken og rotet rundt Condotte, er to av mange eksempler på at organiseringen av Follobanen ikke har fungert.

– Det stilles så mange spørsmål rundt det som skjer på Follobanen, og det setter en tvil i befolkningen som igjen går utover de ansatte. Tilliten til systemet blir svekket, sier Jane B. Sæthre.

Har brukt millioner på anskaffelsesleder

Anskaffelsesleder Jan Vormeland blir også leid inn for flere millioner til Follobanen-prosjektet. Forrige fredag ble selskapet hans satt under tvangsoppløsning for manglende regnskap for 2016. Arkivfoto: Frode Aga

Byggeindustrien skrev onsdag om en annen sak som også reiste spørsmål rundt innleie av eksterne konsulenter til Follobanen-ledelsen.

Fredag den 21. september ble anskaffelsesleder Jan Vormelands selskap Médiateur ved kjennelse i Asker og Bærum tingrett besluttet tvangsoppløst i medhold av aksjeloven § 16-15.  Bakgrunnen var at det ikke var levert inn årsregnskap for 2016.

I likhet med Bane NORs innleie av Sophus Kielland, viser tall fra proff.no at det har kostet mange millioner å leie inn Jan Vormeland til Follobane-ledelsen.

Fra 2012 til 2015 viser regnskapene i Mediateur AS at selskapet omsatte for 11,7 millioner kroner. Det meste av dette skal etter det Byggeindustrien erfarer stamme fra Follobane-prosjektet.

Bane NOR vil ikke svare på om de visste om selskapene

Illustrasjonsfoto: Bane NOR

I rammeavtalen mellom Faveo (nå WSP) og Jernbaneverket utbygging (nå Bane NOR) er det understreket at en innleid ressurs i 100 prosent stilling ikke kan ta på seg oppdrag for annen oppdragsgiver uten skriftlig samtykke fra oppdragsgiver.

Byggeindustrien har spurt Bane NOR om Sophus Kielland har fått et slikt skriftlig samtykke, men det vil ikke byggherren svare på.

– Vår personal - og administrasjonsavdelingen ønsker ikke å kommentere dette videre i media og vi håper på forståelse for det, skriver Follobanens kommunikasjonssjef Kathrine Kjelland en e-post til Byggeindustrien.

Byggeindustrien har også spurt Bane NOR om de har vært klar over alle de andre selskapene til Kielland, og hvilken oversikt Bane NOR har over arbeidsmengde innleide ressurser legger ned i prosjektet og eventuelt hva vedkommende bruker av tid på andre prosjekter.

Dette svarer ikke Bane NOR på, men de skriver at de har vært fornøyd med jobben Kielland har gjort:

– Sophus Kielland, som tidligere var innleid ressurs i Follobaneprosjektet, har løst oppgaver han har fått i prosjektet på en meget god og tilfredsstillende måte. Utover dette blir det i denne sammenheng ikke riktig for Bane NOR å kommentere ytterligere. Det håper vi på forståelse for, skriver Kathrine Kjelland i e-posten.

Dette er selskapene Sophus Kielland har hatt en rolle i samtidig som han har vært innleid prosjekteringsleder på Follobanen for Bane NOR:

Sivcom AS: Selskapet er heileid av Sophus Kielland. Det er gjennom dette selskapet han har leid seg ut til WSP som igjen har leid ut Kielland som prosjekteringsleder til Follobanen og Bane NOR. Selskapet omsatte i 2017 for over fire millioner kroner. Kielland var styreformann, og selskapet hadde ifølge Proff.no fire ansatte.

Salmofarms AS: Selskapet ble stiftet i 2015 og omsatte for 300.000 i 2017. Salmofarms, som eies 50 prosent av Kiellands selskap Sivcom AS, skal bygge Norges største landbaserte lakseoppdrettsanlegg. Gründerne har ifølge avisskriverier jobbet med prosjektet siden 2013. Investeringsrammen skal være på 500 millioner kroner, noen medier opererer også med 800 millioner. Kielland er sammen med medgründer Carl Ivar Holmen styrets to eneste medlemmer.

Kreativt Hus AS: Her er Sophus Kielland både styreleder og eier. Byggeselskapet, som ble etablert i 2015, omsatte for 6,2 millioner kroner i 2017 og tar på seg større og mindre tømrer- og mureroppdrag.

Afc Analytics: Selskapet ble opprettet i 2015, og omsatte for 571.000 kroner i 2017. Her er Sophus Kielland styremedlem og deleier gjennom selskapet sitt Sivcom AS. Selskapet leverer tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur.

Møbelringen Alnabru Holding: Selskapet ble registrert 1. juni 2017, og siden da har Sophus Kielland fungert som styreleder. Kiellands selskap Sivcom AS er også deleier i Møbelringen Alnabru Holding.

Haraldsen & Co Slependen AS: Her har Sophus Kielland vært styreleder siden 2017. Selskapet er en del av Møbelringen-systemet.

Interlock AS: Sophus Kielland er medeier i konsulentselskapet gjennom Sivcom AS og han er oppført som en av medarbeiderressursene i selskapet på nettsiden til selskapet. Selskapet omsatte for 6,5 millioner i 2017 og leier ut konsulenter til offentlige og private byggherrer. De leverer tjenester innen samferdselsprosjekter og byggeprosjekter.

Pocad AS: Selskapet ble etablert i 2014 og skal ifølge Proff.no drive progammeringstjenester. Selskapet, som er sovende, er eid av Kiellands Sivcom AS og Sophus Kielland er styreleder.

Norit Consult: Selskap som Sophus Kielland etablerte i 2017 og eier sammen med tidligere Condotte-topp Marco Tanzillo. Planen med selskapet har vært å leie ut italiensk prosjekteringskompetanse i Norge, men Norit Consult har foreløpig ikke hatt omsetning.