Robert Myhre mener størrelsen på den direkte anskaffelsen Bane NOR og Follobanen gjorde med AF Gruppen i 2018 er eksepsjonell i norsk sammenheng.

Anskaffelsesekspert: - Eksepsjonelt at det inngås direkte anskaffelse med så stor kontraktsverdi

To av landets fremste eksperter i offentlige anskaffelser reagerer på Byggeindustriens avsløringer om at Bane NORs direkteanskaffelse på Follobanen endte med prislapp på over 366 millioner kroner.

Onsdag kunne Byggeindustrien avsløre at Bane NORs direkte anskaffelse av AF Gruppen på en kontrakt på Follobanen endte opp med en sluttfaktura på 356.559.784,34 kroner. I tillegg ble det betalt ut rundt ti millioner kroner til underleverandører, noe som ga en totalsum på over 366 millioner.

Den såkalte SKA-kontrakten ble inngått for å ivareta sikkerhetskritiske oppgaver på prosjektet, noe regelverket gir åpning for.

Men oppdraget vokste i omfang og kontrakten ble ikke avsluttet før litt over ett år etter at den ble inngått. Kostnaden hadde da blitt nesten seks ganger større enn hva Bane NOR selv anslo.

Verdien på kontrakten som ble tildelt uten konkurranse, vekker oppsikt.

– Det er eksepsjonelt at det inngås en direkte anskaffelse med en så stor kontraktsverdi. Det nærmeste lignende eksempelet jeg kan komme på, er Oslo kommunes kjøp av transporttjenester (TT-transport). Denne endte med et gebyr på 42 millioner kroner i KOFA i 2010. Anskaffelsen hadde en verdi på 350 millioner kroner, men det var over en periode på tre år, sier advokat og partner i Myhre Advokatfirma, Robert Myhre i en kommentar til Byggeindustrien.

Myhre er en av landets ledende advokater innenfor offentlige anskaffelser og har ført en rekke saker for domstolene og for Klagenemnda for offentlig anskaffelser (KOFA).

– Sjelden så omfattende arbeider ikke kan stå på vent

Advokat Marianne Dragsten er nemdsmedlem i Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA). Hun kjenner ikke til direkteanskaffelser som har hatt et like stort omfang som Follobaneprosjektets kontrakt med AF Gruppen. Foto: Vaar Advokat

Heller ikke nemdsmedlem i KOFA og advokat og partner i Vaar Advokat, Marianne Dragsten, kjenner til lignende tilfeller der en direkte anskaffelse har endt opp med en så høy kontraktssum.

– Nei, ikke som jeg kan komme på. Det er vel også sjelden det er så omfattende arbeider som ikke kan stå på vent i påvente av en konkurranse, sier Marianne Dragsten til Byggeindustrien.

– Antakelig i strid med regelverket

Det finnes unntaksbestemmelser i lovverket for direkte anskaffelser dersom det dukker opp uforutsette hendelser på et prosjekt.

Condottes store økonomiske problemer vil trolig bli ansett som en slik uforutsett omstendighet, mener Dragsten.

Men opplysningene om at kontrakten endte opp med en sluttfaktura som er langt over anslagene, og at arbeidene strakk seg utover ett år, endrer bildet mener hun.

– Trolig har det vært anledning til å inngå en kontrakt om å utføre arbeider som ikke kan vente på grunn av sikkerhetsmessige årsaker, men denne type direkte anskaffelser skal kun omfatte de arbeidene som ikke kan avventes. Her har kontrakten vart i et år, og det virker på beskrivelsen av oppdraget at det også ble utført arbeider utover den umiddelbare sikringen som måtte gjøres. Både varigheten av kontrakten og type arbeider som beskrives, kan tilsi det. Da er det antakelig i strid med regelverket, sier Marianne Dragsten til Byggeindsutrien.

Utglidning underveis

Det er en vurdering som Robert Myhre deler.

– Utgangspunktet for anskaffelsen var nokså klart lovlig, ut fra at det forelå en spesiell, uforutsett situasjon der det var nødvendig å sikre verdier ved å få utføre strengt nødvendig arbeid. Men det har åpenbart skjedd en utglidning underveis, ikke bare når det gjelder kostnadene, men også når det gjelder arbeidsoppgaver, sier Myhre.

Han mener det er vanskelig ta stilling til om alle arbeidsoppgavene som er utført har vært så tidskritiske og nødvendige at det var anledning til å få disse utført uten at det ble gjennomført en ny konkurranse.

– Da må man i så fall gå inn i hver faktura, se på hvilke arbeidsoppgaver som er utført, og deretter få forklaringer på hva som er årsaken til at nettopp den og den oppgaven er utført, og hvorfor det ikke har vært noen konkurranse om jobben, sier Myhre.

Ifølge advokaten er det ikke et problem å ha to parallelle kontrakter gående i det samme området, slik AF Gruppen hadde. 

– Jeg ser ikke noe i veien for at de ikke kan ha to parallelle kontrakter gående samtidig, så lenge de holder god orden. Men det krever godt system på faktureringen og at alle kostnadene føres på riktige steder. Det kan være utfordrende dersom man for eksempel har maskiner og utstyr som blir brukt på begge kontrakter, sier Robert Myhre.

Per David Borenstein, prosjektdirektør i Follobaneprosjektet, fastslår i et intervju med  Byggeindustrien at alle arbeidene som er gjort på den såkalte SKA-kontrakten til AF er sikkerhetskritiske arbeider. Intervjuet kan du lese her.

Ulovlige anskaffelser kan gi bøter

Ifølge Myhre kan direkte anskaffelser som er inngått ulovlig føre til store bøter for byggherrene.

– Dersom saken klages inn og det viser seg at vilkårene for direkte anskaffelser ikke var oppfylt, så kan KOFA ilegge en bot på inntil 15 prosent av anskaffelsens verdi, sier Myhre.

– Har KOFA initiativrett, eller må man være part i saken for å klage inn?

– Hvem som helst kan klage saken inn for KOFA. Det kan være konkurrenter, andre bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner. Men KOFA tar ikke opp saken av eget initiativ, sier Myhre.