Samferdselsdepartementet ønsker at et konsulentselskap evaluere Follobane-prosjektet. En rekke av de største konsulentselskapene innenfor samferdselssektoren har leid ut sentrale personer til både ledelsen av prosjektet og i prosjektorganisasjonen ellers. Illustrasjonsfoto.

I 2018 besto halve prosjektorganisasjonen i Follobanen av innleide konsulenter - nå skal et konsulentselskap leies inn for å evaluere prosjektet

Samferdselsdepartementet vil at et uavhengig konsulentselskap skal stå for Follobane-evalueringen. Det kan være lettere sagt enn gjort i et prosjekt der halve prosjektorganisasjonen kommer fra konsulentselskaper. Jernbanedirektoratet utelukker ikke at de kan måtte se til utlandet. 

Follobaneprosjektet har gått på en rekke store milliardsprekker, og på bare litt over et år har kostnadsrammen steget med 7,2 milliarder kroner til 35,9 milliarder kroner.

Prosjektet er allerede ett år forsinket, og det er fare for at den planlagte sluttdatoen i desember 2022 kan bli skjøvet på ytterligere.

Nå skal prosjektet som statsminister Erna Solberg selv har omtalt som et «lite marerittprosjekt» evalueres.

I et brev Byggeindustrien har fått innsyn i ber Samferdselsdepartementet Jernbanedirektoratet hente inn en uavhengig tredjepart som ikke tidligere har vært en del av prosjektplanleggingen.

Departementet har presisert overfor Byggeindustrien (se svar lenger ned i saken) at det samme kravet også vil gjelde konsulentselskaper som har vært med i selve prosjektgjennomføringen.

Arbeidet skal munne ut i en rapport.

Ville ha utvalg - får det ikke

Arbeiderpartiet har vært sterkt kritiske til alle kostnadssprekkene og hvordan prosjektet er blitt styrt.

De har tidligere advart mot velge en løsning med å hyre inn konsulenter.

Sverre Myrli fra Ap ville ha utvalg til å granske Follobanen, men får det ikke. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Jeg håper for all del at dette viktige arbeidet ikke blir satt bort til et privat konsulentselskap, men at vi får på plass et bredt sammensatt utvalg som består av folk som har bakgrunn fra både jernbanen, embetsverket og politikken. Vi trenger en grundig evaluering av Follobanen på samme måte som man en gang fikk av Gardemoen-utbyggingen, sa stortingspolitiker Sverre Myrli (Ap) til Byggeindustrien nylig.

Ber om evaluering fra uavhengig tredjepart

Kirsti Slotsvik er direktør i Jernbanedirektoratet. Her fra da hun gjestet podkasten Byggeplassen. Foto: Trond Joelson

Men Myrli og Ap får altså ikke viljen sin.

Jernbanedirektoratet bekrefter bestillingen fra departementet overfor Byggeindustrien.

– Departementet har ikke bestilt granskning fra et nedsatt utvalg, men har bedt oss hente inn et eksternt konsulentselskap som skal utføre evalueringen av prosjektet, sier direktør i Jernbanedirektoratet, Kirsti Slotsvik til Byggeindustrien.

Konsulentbråk

Det kan skape hodebry for jernbanedirektøren og direktoratet.

En rekke av de størstekonsulentselskapene innen samferdsel i Norge har gjennom rammeavtaler hatt sentrale roller i både planleggingen og utbyggingen av Follobanen.

Blant annet viste en sak fra Byggeindustrien i begynnelsen av 2019 at så mange som 17 av 42 ledere på Follobane-prosjektet på det tidspunktet var innleide konsulenter.

Fra 2017 og frem til desember 2018 betalte Bane NOR 77,9 millioner kroner til ulike norske konsulentselskaper for innleie av personell til ledergruppene på Follobanen.

Men de totale konsulentkostnadene var enda høyere, siden rundt halvparten av den totale prosjektorganisasjonen på 216 personer også var innleid fra ulike konsulentselskaper.

Byggeindustrien har også skrevet om flere kritikkverdige forhold knyttet til innleide konsulenter med lederansvar på prosjektet.

Utelukker ikke å se til utlandet

Jernbanedirektør Kirsti Slotsvik sier konsulentbruken på prosjektet er noe de må ta hensyn til når de henter inn et konsulentselskap til å evaluere prosjektet.

– Det er et poeng. Vi må unngå å havne i en situasjon der evalueringen mister troverdighet. Dersom alternativet blir å se til utlandet for å hente inn konsulentselskap, så får vi gjøre det, sier Kirsti Slotsvik.

I oppdragsbrevet som Byggeindustrien har fått innsyn i understreker departementet at den endelige rapporten må inneholde en grundig vurdering av prosjektstyringen både i planleggingsfase og gjennomføringsfase.

Men kritikkverdige forhold knyttet til innleie, blir ikke en del av evalueringen.

– Når det gjelder hva vi konkret skal evaluere, må vi komme tilbake til dette når endelig mandat fra Samferdselsdepartemenet foreligger. Men hovedfokus vil uansett være å finne forklaringer til hvorfor ekstrakostnadene er blitt så høye. Konkrete saker om kritikkverdige og etiske sider ved innleie, er ikke en egen problematikk som er tatt opp i denne evalueringsbestillingen. Men den vil kunne bli aktuell dersom det blir gjort funn i evalueringen som peker i den retningen, sier Kirsti Slotsvik.

– Må velge konsulent som ikke har vært involvert

Statssekretær John-Ragnar Aarset i Høyre. Arkivfoto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i Samferdselsdepartementet skriver i en e-post at de legger til grunn at Jernbanedirektoratet engasjerer en uavhengig konsulent som ikke tidligere har vært involvert i prosjektet.

Dette innebærer både prosjektgjennomføringen og planleggingen, understreker han.

– Har Bane NOR hatt god nok kontroll i disse prosjektene?

– Samferdselsdepartementets bestilling av en evaluering av kostnadsøkningen på henholdsvis Østfoldbanen og Follobanen er et uttrykk for at departementet ønsker å snu alle stener i letingen etter forklaringsvariabler som gjør at vi kan unngå lignende kostnadsøkninger i senere prosjekt. Det er ikke et uttrykk for at departementet ikke er trygge på prosjektstyringen og ledelsen på Follobanen og Østfoldbanen eller et uttrykk for at departementet på nåværende tidspunkt har gjort seg opp en mening om Bane NOR har hatt god nok kontroll. For å konkludere i saken trenger departementet gode svar på de spørsmålene som er stilt, skriver Aarset videre.

Han mener det er avgjørende at evalueringen av prosjektet må gi langsiktig læring for kommende utbyggingsprosjekter, men også for Jernbanedirektoratet selv.

– Som det fremgår av oppdragsbrevet legger Samferdselsdepartementet til grunn at Jernbanedirektoratet innretter arbeidet med evalueringen på en slik måte at Jernbanedirektoratet selv drar nytte av konsultentes arbeid med rapporten og tar med erfaringene fra dette arbeidet inn i avtalerelasjonen med Bane NOR og i planleggingen av nye prosjekt, skriver Aarset i e-posten.

Dette sier Bane NOR

I Bane NOR sier de habilitetsspørsmål knyttet til bruk av eksterne konsulenter i en Follobane-evaluering må rettes til Jernbanedirektoratet.

– Follobanen benytter flere meget dyktige og profesjonelle rådgivere, leverandører og entreprenører, eksempelvis Metier, Dovre, Deloitte og Ernst & Young med flere. Dersom en konsulent eller en gruppe konsulenter har arbeidet for Follobanen, kan de store selskapene sikkert gjennomføre en evaluering med andre ressurser i selskapet, gitt bekymringer for habilitet. Vår erfaring er at slike ressurser er meget ryddige med henhold til taushetsplikt for oppdragsgivere, samt meget opptatt av integritet og habilitet. Men som sagt, dette er vurderinger som Jernbanedirektoratet naturligvis kan gjøre når de skal beslutte seg for samarbeidspartner for evalueringen, skriver Bane NOR i en e-post til Byggeindustrien.