Bane NOR vil ha gjennomgang av ansettelser og rutiner. Her er konsernsjef Gorm Frimannslund i Follobane-tunnelen. Arkivfoto: Sindre Sverdrup Strand

Bane NOR varsler intern gjennomgang av ansettelser

Onsdag kunne Byggeindustrien fortelle om fire Bane NOR-topper som alle hadde bakgrunn fra det samme REC-prosjektet i Singapore ti år tilbake i tid. I dag varsler Bane NOR en intern gjennomgang av ansettelsene.

Bane NOR-toppene Einar Kilde (øverst til venstre), Henning Scheel (nede til venstre), Jan Vormeland og Per David Borenstein har alle jobbet sammen med byggingen av RECs fabrikk i Singapore for ti år siden. Fotomontasje: Rune Sørlie

Prosjektdirektør på Follobanen, Per David Borenstein, anskaffelsesleder på Follobanen, Jan Vormeland, direktør for kontrakt og marked, Henning Scheel og konserndirektør for utbygging, Einar Kilde jobbet alle med byggingen av RECs store solcellefabrikk i Singapore i årene fra 2008 til 2010.

De fire har i dag alle toppjobber i statsforetaket Bane NOR.

Det kommer også fram i saken at tidligere utbyggingsdirektør, Helga Nes, ifølge hennes egen Linkedin-profil har jobbet i energi- og gassdelen av Norsk Hydro samtidig som Henning Scheel og Einar Kilde.

Full tillit

I en e-post understreker Bane NOR at de har full tillit til de nevnte personene, men at de likevel vil foreta en intern gjennomgang etter sakene i Byggeindustrien.

– Vi viser til publiserte saker og til spørsmål fra Bygg.no om ansettelser og ansettelsesforhold til personer i Bane NOR. Som tidligere kommunisert har vi full tillit til de nevnte personene. Samtidig ser vi at det er noen åpne spørsmål som vi ønsker å få kartlagt. Vi vil derfor iverksette en intern gjennomgang med grundig kartlegging av fakta i saken samt av våre rutiner. Dette er nødvendig i forhold til de involverte i saken, men også av hensyn til våre øvrige ansatte, kunder og samarbeidspartnere, skriver Bane NOR i e-posten til Byggeindustrien.

Jobber for å være god og forutsigbar byggherre

Byggeindustrien har den siste uken også avslørt at anskaffelsesleder Jan Vormelands selskap Médiateur er under tvangsoppløsning fordi han ikke har levert i årsregnskap for 2016, og at Henning Scheel er varamedlem i styret til selskapet.

– Bane NORs viktigste anliggende er å løse samfunnsoppdraget vårt på best mulig måte. Vi skal levere Europas sikreste jernbane, vi skal levere InterCity utbygging og annen jernbaneutbygging for flere hundre milliarder kroner og vi skal bygge effektive knutepunkt for de reisende med jernbanen. For å få til dette jobber vi tett sammen med industrien. Vi opplever stor profesjonalitet og kompetanse hos våre leverandører og samarbeidspartnere og vi jobber selv for å være en så god og forutsigbar byggherre som mulig på våre prosjekter, skriver de videre i e-posten.

Du kan lese mer om Byggeindustriens saker fra Bane NOR Follobanen her: