Bygging av betongtunnel på Follobanen i Oslo. Illustrasjonsfoto: Terje Skåre / Bane NOR

Bane NOR-direktør har verv i konsulentselskapet som Follobane-topp leies inn fra - nå er selskapet til Follobane-lederen under tvangsoppløsning

Follobanens anskaffelsesleder Jan Vormeland (67) leies ut til Bane NOR fra sitt eget selskap Médiateur AS. Selskapet er nå under tvangsoppløsning. Varamedlem i styret til Vormelands selskap er Bane NOR-direktør Henning Scheel (38).

Det er under én måned siden Byggeindustrien avslørte at en annen innleid Follobanen-leder, en tidligere prosjekteringsleder på drill and blast-kontrakten, hadde startet selskap sammen med en av toppene til den nå utkastede entreprenøren Condotte samtidig som de begge fortsatt jobbet på Follobane-prosjektet.

Nå rammes Follobanen og Bane NOR av ytterligere en sak som reiser spørsmål rundt innleie og habilitet i ledelsen.

Fredag den 21. september ble Snarøya-selskapet Médiateur ved kjennelse i Asker og Bærum tingrett besluttet tvangsoppløst i medhold av aksjeloven § 16-15.

Médiateur AS er heleid av Bane NORs innleide anskaffelsesleder på Follobanen, Jan Vormeland. Som varamedlem til styret sitter direktør for kontrakt og marked i Bane NOR, Henning Scheel.

De to er tidligere kollegaer i REC.

Det er oppnevnt bostyrer i selskapet og avviklingen av Vormelands selskap vil skje etter reglene i konkursloven og dekningsloven.

Bakgrunnen for kjennelsen i tingretten er at selskapet ikke har levert inn årsregnskap for 2016.

Har jobbet med alle milliardkontraktene

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Bane NOR-direktør Henning Scheel (til venstre) er vara til styret i selskapet til anskaffelseleder på Follobanen, Jan Vormeland. Nå er selskapet, som leier ut Vormeland til Bane NOR og Follobane-prosjektet, under tvangsoppløsning.

Jan Vormeland er leid inn til Follobane-prosjektet fra Médiateur AS via en rammeavtale Dovre Group Projects AS har med Bane NOR. Han har helt siden Médiateur AS ble etablert i 2012 jobbet på oppdrag for Bane NOR og Follobanen - først som kontraktsmedarbeider, deretter som anskaffelsesleder fra sommeren 2013.

De siste fem årene har Vormeland vært involvert i arbeidet med alle de fem store EPC-kontraktene på Follobanen – både Condottes to kontrakter på til sammen 3,5 milliarder kroner, AGJVs TBM-kontrakt på 8,7 milliarder og Obrascón Huarte Lains 2,5 milliarders kontrakt på Ski stasjon.

Han har også vært sentral i opprydningsarbeidet og kontraheringen av nye entreprenører etter at Condotte ble kastet ut på grunn av økonomiske problemer januar 2018.

– Har ingen interesse i selskapet

Henning Scheel har på sin side vært ansatt som kontrakts- og markedsdirektør i utbyggingsdivisjonen i Bane NOR siden 2017.

Scheel, som i 2009 jobbet sammen med Vormeland i REC i Singapore, er den eneste personen utover Vormeland selv som har formelle verv i Médiateur.

Vara-vervet i selskapet har Scheel hatt helt siden Médiateur AS ble opprettet i 2012.

– Ved registreringen av mitt selskap Médiateur i 2012 ble Henning Scheel involvert for å bekrefte min identitet. Han ble i den forbindelse varamedlem selskapet. Utover det har Scheel ingen interesse i selskapet og har heller ikke deltatt på noen aktiviteter i selskapet, sier Jan Vormeland til Byggeindustrien.

Glemte å avregistrere Bane NOR-direktør

Ifølge både Vormeland, Scheel og Bane NOR ble det informert om varavervet i forbindelse med hans ansettelse i Bane NOR.

– Det var avtalt at han skulle avregistreres i Médiateur, men det har jeg dessverre glemt å gjøre. Det er helt og holdent min feil og grunner i at tiden rett og slett ikke har strukket til. Det er samme årsak som har gjort at jeg ikke har fått levert regnskapet i tide. Det beklager jeg, og jeg vil få dette på plass så raskt som mulig. Jeg har møte med bobestyrer på torsdag og håper å få reversert tvangsoppløsningen. Det er ikke økonomiske forhold som er grunnen til begjæringen, men det at jeg ikke har levert nødvendig selskapsrapportering i tide, sier Jan Vormeland.

– Du er leid inn som anskaffelsesleder på Follobanen og Henning Scheel er direktør for marked og kontrakt i Bane NOR. Det dukker opp noen habilitetsspørsmål med så tette bindinger mellom dere?

– I forbindelse med Hennings ansettelse i Bane NOR var det full åpenhet om vår tidligere arbeidsrelasjon og om varavervet, både fra han og meg. Det er ene og alene min feil at hans varaverv ikke er avsluttet. I forhold til habilitet er det full åpenhet og mitt innleieforhold går direkte til prosjektdirektør, og så går linjen videre til utbyggingsdirektør. Scheel sitter per i dag i stab og er ikke direkte i min rapporteringslinje. Jeg vil også understreke at han som varamedlem aldri har vært med på møter i Médiateur, at han aldri har representert selskapet eller signert noe på vegne av selskapet. Han var kun med for at jeg kunne opprette selskapet i henhold til lovverket, sier Vormeland.

– Har Scheel eierskap i selskapet eller får han noe form for økonomisk kompensasjon for å være varamedlem i styret?

– Nei, svarer Vormeland.

– Hvorfor har han da vært med?

– Det er formelle krav i lovverket at det skal være to personer i et styre, et styremedlem og et varamedlem.

– Når regnskapet i ditt eget selskap ikke blir levert med den konsekvensen at selskapet er under tvangsoppløsing, kan vi ha tillit til at du holder orden i opprydningen etter utkastelsen av Condotte på Follobanen?

– Utover mangel på tid ønsker jeg av personlige årsaker ikke å utdype hvorfor årsregnskapet i Médiateur ikke ble levert inn. Men det er nettopp på Follobanen jeg har lagt alt mitt fokus, og der har det gått veldig bra. Det er et dedikert team i prosjektet som jobber med sluttoppgjøret og de etterfølgende formalitetene. Dette arbeidet går som planlagt, sier Vormeland.

Scheel: – Full åpenhet

Henning Scheel skriver i en epost til Byggeindustrien at han formelt skulle ha vært ute av Médiateur for lenge siden.

– Det stemmer at jeg er registrert som varamedlem i Médiateur AS. Jeg skulle ha blitt avregistrert for lenge siden, men det har dessverre ikke skjedd. Det tar Vormeland nå tak i. I forbindelse med min ansettelse i Bane NOR har det vært full åpenhet om min tidligere arbeidsrelasjon til Vormeland i REC og om varavervet i Médiateur, skriver Scheel.

– Har du ikke selv et ansvar for å sørge for å vite at du ikke er varamedlem i et selskap som kan skape habilitetsutfordringer? Vi regner med det var habilitetsårsaker som var grunnen i utgangspunktet til at dere opplyste om selskapet til Bane Nor og at dere lovet å avregistrere deg som varamedlem?

– Min rolle som varamedlem i Vormelands selskap skulle etter avtale oss imellom vært avviklet da jeg begynte i Bane NOR for å unngå spekulasjoner. I og med at jeg har hatt en passiv rolle er ikke dette noe jeg har mottatt løpende informasjon om, ideelt sett skulle jeg selv fulgt opp tettere. Slik sett er begjæring om oppløsing også nytt for meg. Jeg ble nylig oppmerksom på at jeg fortsatt var satt opp som varamedlem, noe jeg har fulgt opp med Vormeland som jeg forstår jobber med å rydde opp i dette og begjæringen om oppløsning. Follobanen håndterer forøvrig innleiekontrakten med Vormeland, skriver Henning Scheel i e-posten.

Bostyrer jobber med å få oversikt

Bostyrer Per Bjørnsen. Foto: Braekhus.no

Byggeindustrien har snakket med bostyrer i Médiateur AS, advokat og partner i advokatfirmaet Brækhus, Per O. Bjørnsen som jobber med å få oversikt over verdiene i selskapet.

Han sier tvangsoppsløninger behandles etter vanlig konkursboregler.

– Det betyr at alle konti i selskapet blir sperret. Foreløpig er det ikke kommet noen krav fra kreditorer, og det skal visstnok være betydelige midler i selskapet sett i forhold til selskapets størrelse. Men det er dette vi jobber med å oversikt over nå, sier Per O. Bjørnsen til Byggeindustrien.

Solid økonomi

Vormelands selskap Médiateur AS ble registrert i 2012 og ifølge proff.no har de hatt en solid økonomi frem til 2015, som er det siste godkjente regnskapsåret i selskapet.

Fra 2012 til 2015 viser regnskapene at selskapet omsatte for 11,7 millioner kroner. Det er tatt ut litt over 6 millioner i lønn, og det er også tatt ut over 1,4 millioner kroner i utbytte i fra 2012 til 2015.

Selskapet har i samme periode hatt samlede årsresultater på rundt to millioner kroner.

Full tillit til Vormeland i Follobanen-prosjektet

Prosjektdirektør i Follobaneprosjektet, Per David Borenstein, har full tillit til anskaffelsesleder, Jan Vormeland.

Rotet i Jan Vormelands selskap Médiateur AS får ikke konsekvenser for anskaffelseslederens rolle i Follobane-prosjektet.

– Situasjonen i Jan Vormelands selskap har ingen innvirkning på hans arbeid i Follobaneprosjektet. Vormeland har min tillit og har gjennom sitt arbeid over flere år vist seg denne tilliten verdig, skriver Per David Borenstein, prosjektdirektør i Follobaneprosjektet i en e-post til Byggeindustrien.

Utbyggingsdirektør i Bane NOR, Helga Nes. Arkivfoto: Gorm Kallestad, NTB Scanpix

Saken får heller ikke innvirkning i Bane NORs vurdering av Henning Scheels habilitet.

– Bane NOR har vært informert om Henning Scheels rolle som varamedlem i Vormelands selskap. Det er beklagelig at hans rolle ikke formelt ble avsluttet, men det innvirker ikke på vår vurdering av hans habilitet, skriver utbyggingsdirektør Helga Nes i Bane NOR.