Halvparten av prosjektorganisasjonen på Follobaneprosjektet er innleid. I ledergruppene er 17 av 42 personer innleid.

Follobanen har 216 personer i prosjektorganisasjonen - halvparten er innleide konsulenter

Millionene renner ut i kostbare konsulenthonorarer på Follobanen. Halvparten av prosjektorganisasjonen er innleid.

Oversikt over innleide ressurser i ledergruppene på Follobaneprosjektet. Trykk på bildet for en større lesbar versjon. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Jernbanereformen skulle gi mer jernbane for pengene, men mange av de som skal gjøre jobben for det ferske statsforetaket Bane NOR er innleide konsulenter på millionkontrakter.

Byggeindustrien kan i torsdagens papirutgave avsløre at Follobaneprosjektet har brukt over 22 millioner kroner på den tidligere anskaffelselslederen Jan Vormeland alene, og at 17 av 42 personer i ledergruppene på prosjektet er innleide konsulenter.

Fra 2017 og frem til desember 2018 betalte Bane NOR 77,9 millioner på innleid personell til ledergruppene på Follobanen.

Det utgjør i snitt nesten 4,6 millioner kroner per person i 23-månedersperioden.

Over 100 innleide konsulenter

Men det er ikke bare på ledernivå Bane NOR bruker innleie.

I prosjektorganisasjonen til Follobanen, som totalt består av 216 personer, er halvparten innleid. Det får Byggeindustrien opplyst fra Bane NOR.

Pressesjef i Bane NOR, Thor Erik Skarpen. Foto: Bane NOR

– I Follobaneprosjektet er det 50/50 fast ansatte og innleide. Vi opplever at det er en god miks for et prosjekt der en del spesialoppgaver har begrenset levetid. En fin blanding av erfaringer og kunnskaper. Men fortrinnsvis ønsker Bane NOR og Follobaneprosjektet at det er faste ansatte i mange viktige fagposisjoner, skriver pressesjef i Bane NOR, Thor Erik Skarpen, i en e-post til Byggeindustrien.

Skarpen understreker at ikke alle de innleide er på langtidskontrakter.

Innleid leder delprosjekt til 2,3 milliarder

I en oversikt Bane NOR har laget på forespørsel fra Byggeindustrien kommer det blant annet frem at:

  • Prosjektlederen på delprosjekt Ski er innleid konsulent. Han sitter med både personal- og budsjettansvar i delprosjektet som har en verdi på 2,3 milliarder kroner.
  • Totalt er 6 av 12 personer i ledergruppen på delprosjekt Ski innleide konsulenter.
  • Flere enn halvparten i ledergruppen på TBM-kontrakten til 8,7-milliarder kroner er innleide konsulenter. Her er 6 av 10 personer leid inn til Bane NOR.
  • 3 av 6 personer i ledergruppen på delprosjekt Drill and Blast er innleid.

Les også:

Prosjektdirektør Per David Borenstein i Follobanen forsvarer innleiepraksisen og sier de har kontroll på de innleide ressursene. Foto: Madeleine Bergheim

Follobanens prosjektdirektør, Per David Borenstein, forsvarer innleiepraksisen på 26,3-milliardersprosjektet.

Han forklarer innleieprosessen slik:

– Når Bane NOR skal utføre et prosjekt som Follobanen, lager vi et organisasjonskart med ressursene som trengs for å utføre jobben. Basert på denne oversikten må man hente inn nødvendig kompetanse. Fortrinnsvis ønsker vi egne Bane NOR-ansatte, men noen ganger må vi bruke innleie, sier Per David Borenstein til Byggeindustrien.

– Ikke for å omgå lønnsregulativ

Borenstein avviser at Follobaneprosjektet bruker innleie som strategi for å gjøre seg attraktive og for å omgå lønnsregulativene til staten.

– Nei, det er ikke derfor vi bruker innleie. Vi ønsker som sagt å ha flest mulig egne ansatte, men det er ikke alltid det lar seg gjøre. Dersom det er kort varighet i et prosjekt, så er det heller ikke alltid hensiktsmessig med en fast ansettelse – verken for Bane NOR eller den innleide. Vi må ha oppgaver til vedkommende etter prosjektperioden også. Men dersom det er snakk om kjernekompetanse som for eksempel jernbaneteknikk, så er det mest hensiktsmessig med faste ansettelser. Men som i enhver annen bedrift, må du ta unna toppene med innleie. Det gjør også vi, sier Borenstein.

– Og vi må også respektere at det kan være fagressurser som ikke ønsker fast jobb i Bane NOR, men som vil tilhøre en bedrift der de har et annet fagmiljø rundt seg, legger han til.

Ønsker lavest mulig pris

– Byggeindustrien har i høst skrevet at du selv har vært kollega med Jan Vormeland i REC i Singapore. Han har vært innleid for over 22 millioner kroner alene. Avtalen ble riktignok inngått før du gikk inn som leder av prosjektet, men gjør ikke en innleieordning via rammeavtaler en ansettelsesprosess mer sårbar og mindre åpen enn den ellers ville vært?

– Det er viktig å huske på at rammeavtalene Bane NOR har, er lyst ut i åpen konkurranse. I tillegg har vi stillings- og habilitetsinstrukser som vi må ta hensyn til når vi leier inn personell. De firmaene som har rammeavtaler med Bane NOR tilbyr oss kandidater og deretter vurderer vi hvem som er best egnet til de ulike stillingene, basert på kompetanse og pris, sier Borenstein.

Prosjektdirektøren understreker at timerater er en viktig del av vurderingskriteriene.

– Vi ønsker naturligvis lavest mulig pris på tjenestene vi kjøper, men dette er markedsstyrt. Slik det er nå, virker det som om det er mye aktivitet i markedet med høyere aktivitet innenfor oljeindustrien og lav arbeidsledighet. Det kan på sikt bidra til å presse innleieprisene oppover, sier Borenstein.

– Er det forsvarlig pengebruk av Follobaneprosjektet å bruke 22 millioner kroner på én mann alene?

– Den fagressursen du viser til har vært ansatt i ulike roller gjennom mange år og har høy kompetanse. Det nøyaktige beløpet du nevner vil jeg ikke ta stilling til, men jeg er enig i at det blir store summer. Det arbeides nå med å få på plass en fast ansatt i denne stillingen, sier Borenstein.

– Selskapet til Vormeland ble i høst satt under tvangsoppløsning. Har han vist seg tilliten verdig ved de siste årene å ikke levere regnskaper over millioninntektene han har hatt?

– Vi forholder oss til Dovre Group som har denne rammeavtalen og til de fakta som har kommet frem. Det er gjort godt arbeid i prosjektet, men som nevnt arbeides det nå med å få på plass en fast ansatt i denne stillingen.

– Har kontroll på de innleide

Til tross for flere uheldige saker rundt innleide ressurser på prosjektet, mener prosjektdirektøren at de klarer å ha kontroll på konsulentene på Follobanen.

– Vi forholder oss til de selskapene som tilbyr kompetansen vi leier inn. Det er stort sett fulltidsstillinger vi snakker om her, og vi jobber så tett sammen på dette prosjektet at vi ser hva de innleide leverer og hvorvidt de er på jobb eller ikke. I begge sakene som du refererer til, har de innleide gjort en veldig god jobb for oss, understreker Borenstein.

Fordeler

Borenstein mener det også er fordeler ved leie inn ressurser via rammeavtaler.

– Det kan være mer fleksibelt fordi vi har mulighet til å avslutte konsulentinnleie på kort varsel hvis prosjektets behov skulle endre seg.Når det gjelder timeprisene, må vi huske på at det er de firmaene som har rammeavtaler som betaler skatter og avgifter, pensjon og arbeidsgiveravgift – i tillegg til egne administrasjonskostnader. Derfor får den innleide utbetalt lavere timelønn enn det Bane NOR betaler ut til rammeavtale-firmaene, understreker Borenstein.

– Har strammet inn kontrollen etter Médiateur-saken

Administrerende direktør i Dovre Group, Arve Jensen. Foto: Dovre Group

Konsulentselskapet Dovre Group er ett av konsulentselskapene som tjener godt på Follobaneprosjektet. De ønsker ikke å kommentere hvor store inntekter de har fra jernbaneprosjektet.

– Dovre Group er et børsnotert selskap og vi ber om forståelse for at vi ikke ønsker å kommentere kontraktsverdier og antall konsulenter. Men jeg kan bekrefte at vi har hatt og har flere konsulenter i prosjektet, skriver administrerende direktør i Dovre Group, Arve Jensen, i en e-post til Byggeindustrien.

Strammet inn

Det er Dovre Group som blant annet har leid ut tidligere anskaffelsesleder Jan Vormeland til Bane NOR.

Det skjedde frem til november via Vormelands tidligere selskap Médiateur AS. Senere har utleien skjedd direkte via Dovre uten Médiateur som mellomledd.

– På bakgrunn av Médiateur-saken har vi strammet inn kontrollen av våre underleverandører ytterligere, skriver Arve Jensen om tvangsoppløsningssaken som har skapt problemer for både Dovre Group og Bane NOR.

– En styrke for offentlige prosjekter

Jensen mener de sitter på kompetanse som er til styrke for offentlige prosjekter.

– I så store og samfunnsnyttige prosjekter som Follobanen er det svært viktig at man har best mulig kompetanse i prosjektledelsen, slik at prosjektene blir gjennomført mest mulig effektivt. Dersom kunden ikke har tilstrekkelig kapasitet eller kompetanse så er det derfor både formålstjenlig og nødvendig å benytte konsulenter fra selskap som har erfaring fra prosjekter av tilsvarende størrelse og kompleksitet, skriver han.