Arne Nævra (SV) har stilt skriftlig spørsmål til samferdselsminister Jon Georg Dale om rotet på Follobanen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

SV: - Bør vurdere eksterne ressurser til Bane NOR-gjennomgang

For andre gang på få uker ber opposisjonen på Stortinget om skriftlig svar fra samferdselsministeren om regnskapsrotet i selskapet til Bane NORs innleide anskaffelsesleder på Follobanen.

Arbeiderpartiet og transportpolitisk talsperson Sverre Myrli har allerede stilt skriftlig spørsmål om rolleblandinger og regnskapsrot på Follobanen i Stortinget, uten at Myrli var fornøyd med svaret han fikk.

- Jeg synes det er svakt. Dette bør være en sak for samferdselsministeren, sa Arbeiderpartiets Sverre Myrli etter at Jon Georg Dale (Frp) spilte ballen over til Bane NOR-styret.

Nå vil enda et opposisjonsparti ha svar fra statsråden.

Fredag leverte SVs transportpolitiske talsperson Arne Nævra skriftlig spørsmål til Dale på bakgrunn av sakene Byggeindustrien har skrevet den siste måneden.

Bane NORs anskaffelsesleder Jan Vormeland sitt selskap Médiateur er under tvangsoppløsning på grunn av manglende innlevert regnskap for 2016.

Med hjelp av regnskapsbyrå har boet nå sørget for å få innlevert regnskapet til Brønnsøysundregistrene.

Byggeindustrien har også fortalt at selskapet til anskaffelseslederen fikk forsinkelsesgebyr i 2015, og at selskapet heller ikke hadde levert 2017-regnskap.

Til sammen fikk Médiatuer over 102.000 kroner i forsinkelsegebyrer fordelt over tre år, og 64.000 av dem ble ikke betalt inn til Statens innkrevingssentral.

Fikk kritikk av Revisorforeningen

I forrige uke var også Revisorforeningen ute og kritiserte regnskapsrotet i selskapet.

Administrerende direktør Per Hanstad i Den norske Revisorforening beskrev manglende innlevering av to årsregnskaper som klare brudd på norsk regnskapslovgivning.

– Det er useriøst å drive virksomhet på denne måten, det er det ikke tvil om, sa Per Hanstad til Byggeindustrien.

– Dersom Bane NOR har tatt mål av seg å drive seriøst og i tillegg inngår seriøsitetsavtaler med Skatteetaten, så setter det også krav til at de selv må følge tett med på sine underleverandører. Her burde de fulgt bedre med og tatt grep på et langt tidligere tidspunkt, sa Hanstad.

Nå krever også Arne Nævra og SV at noe skjer.

– Jeg forventer at statsråden tar grep og stiller krav i denne saken. Dette bør framkomme i svaret hans på mitt spørsmål. Med staten som eier av selskapet, er det ekstra viktig at alvorlige brudd på generelt lovverk om regnskap og skatt og separatavtalen med skatteetaten ettergås på en grundig måte, sier Nævra til Byggeindustrien.

Vil ha svar på intern gjennomgang

Nævra har også reagert opplysningene som kommer frem i Byggeindustriens sak om Bane NOR-toppene Jan Vormeland, Henning Scheel, Per David Borenstein og Einar Kilde som alle har bakgrunn fra det samme REC-prosjektet i Singapore, og at tidligere utbyggingsdirektør Helga Nes også hadde vært kollega med Scheel og Kilde i Hydro.

På bakgrunn av denne saken, satte Bane NOR for en måned siden i gang en intern gjennomgang rundt ansettelsesforholdene.

– Vi viser til publiserte saker og til spørsmål fra Bygg.no om ansettelser og ansettelsesforhold til personer i Bane NOR. Som tidligere kommunisert har vi full tillit til de nevnte personene. Samtidig ser vi at det er noen åpne spørsmål som vi ønsker å få kartlagt. Vi vil derfor iverksette en intern gjennomgang med grundig kartlegging av fakta i saken samt av våre rutiner. Dette er nødvendig i forhold til de involverte i saken, men også av hensyn til våre øvrige ansatte, kunder og samarbeidspartnere, skrev Bane NOR i e-posten til Byggeindustrien.

Arne Nævra i SV vil i sitt spørsmål til samferdselsministeren ha svar på hva statsråden vil gjøre for å sikre at den varslede gjennomgåelsen av habilitets- og ansettelsesrutiner, blir grundig og tillitsskapende.

– Det må ikke herske tvil om rutiner ved ansettelser når det gjelder habilitet i forhold til vennskapsforhold og tidligere nettverk. Statsråden bør i denne saken nøye vurdere om ikke eksterne ressurser bør brukes i en gjennomgang av forholdene som er avdekket, sier Nævra til Byggeindustrien.

Departementet viser til tidligere svar

Oslo 20180831. Nøkkeloverrekkelse i Samferdselsdepartementet. Jon Georg Dale (Frp) blir den nye Samferdselsminister og får nøkkelen av avtroppende Ketil Solvik-Olsen (Frp). Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpixGorm Kallestad NTB scanpix

I en e-post til Byggeindustrien, skriver departementet følgende:

- Statsråden svarte blant annet følgende 8. oktober på spørsmål 8 til skriftlig besvarelse fra Sverre Myrli:

«Som eigar av Bane NOR SF stiller departementet tydelege forventningar til føretaket sitt arbeid med og medvit om sitt samfunnsansvar. Eg føreset difor at føretaket er med å utvikle god forretningsskikk, opptrer etisk forsvarleg og har etablert retningsliner for habilitetsvurderinger. Det er styret i føretaket som har ansvar for å vurdere korleis forventningane frå staten som eigar følgjes opp. Eg legg stor vekt på føretaket sitt arbeid med samfunnsansvar i eigardialogen.»

Svaret er i tråd med statens eierskapspolitikk, og kommer ikke til å endres av at spørsmålet stilles en gang til. For øvrig vil statsråden først svare Stortinget når det stilles skriftlige spørsmål, skriver deparementet i e-posten til Byggeindustrien. 

Spørsmålet

Dette er det skriftlige spørsmålet som Arne Nævra har stilt til Jon Georg Dale (Frp) i Stortinget.

«Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til samferdselsministeren: Oppslag i Bygg.no har avdekket tette bånd mellom flere av Bane NORs ledere og en mulig uheldig kopling mellom en Bane NOR-direktør og selskapet som anskaffelseslederen i Follobanen leies inn fra. Det er sådd tvil om lederens kvalifikasjoner etter at hans selskap er under tvangsoppløsning etter kritikkverdige regnskapsmessige forhold. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at den gjennomgåelsen av habilitets- og ansettelsesrutiner som er varslet i Bane NOR, blir grundig og tillitsskapende?»