Follobanens anskaffelsesleder har fått over 100.000 i overtredelsesgebyr for regnskapstrøbbel i 2015, 2016 og 2017. Foto: Bane NOR

Follobanens anskaffelsesleder fikk 102.485 kroner i forsinkelsesgebyr over tre år

2016-regnskapet er ikke det eneste regnskapet som har skapt trøbbel i Jan Vormelands konsulentselskap Médiateur. Over tre år er selskapet ilagt 102.485 kroner i forsinkelsesgebyrer.

Anskaffelsesleder Jan Vormeland er innleid til Bane NOR. Arkivfoto.

I slutten av september skrev Byggeindustrien at Follobanen-toppen Jan Vormelands selskap Médiateur er under tvangsoppløsning for ikke å ha levert årsregnskap i 2016.

Vormeland er leid ut til Follobanen via Dovre Groups rammeavtale med Bane NOR.

Byggeindustrien har hentet inn opplysninger fra Brønnøysundregistrene som viser at selskapet allerede for regnskapsåret 2015 hadde problemer med å levere regnskap i tide.

  • Médiateur ble ilagt et forsinkelsesgebyr på 37.925 kroner fordi Brønnøysundregistrene ikke mottok årsregnskapet for 2015 før den 21. desember 2016. Det var nesten fem måneder etter fristen 31. juli 2016.
  • For regnskapsåret 2016 var forsinkelsesgebyret på 55.520 kroner. Dette gebyret ble ilagt 23. januar 2018 i år fordi maksimalt gebyr for 26 uker var påløpt.
  • For regnskapsåret 2017 var forsinkelsesgebyret på 9.040 kroner og det ble ilagt 21. september 2018, samme dag som det ble avsagt kjennelse i tingretten om tvangsoppløsning av selskapet.

Totalt betyr det at Médiateur over tre år er ilagt 102.485 kroner i forsinkelsesgebyrer.

Bostyrer har engasjert regnskapsbyrå

Advokat og partner i advokatfirmaet Brækhus, Per O. Bjørnsen, er oppnevnt som bostyrer i Médiateur.

Bostyret i Médiateur har nå engasjert et regnskapsbyrå som skal forsøke å få på plass regnskap for årene som mangler.

– Det er riktig at Mèdiateur ikke har levert regnskaper for 2016 og 2017. Boet har engasjert regnskapsfører med oppgave å få etablert de manglende regnskapene, samt føre regnskapene for 2018, opplyser bostyrer og advokat Per O. Bjørnsen til Byggeindustrien.

– Boet driver virksomheten videre frem til det er avklart om det vil bli tilbakelevering. For øvrig har jeg ikke ytterligere kommentarer, skriver han videre.

– Mangel på tid

Det har ikke lykkes Byggeindustrien å få en kommentar fra  Jan Vormeland fredag, men anskaffelseslederen har tidligere forklart at mangel på tid har vært en av årsakene til at årsregnskapet for 2016 ikke ble levert inn i tide.

Da Byggeindustrien spurte om man kunne ha tillit til at Vormeland holdt orden i opprydningsarbeidet etter Condotte-utkastelsen på Follobanen når han ikke leverte regnskap for sitt eget selskap, svarte Vormeland slik:

– Utover mangel på tid ønsker jeg av personlige årsaker ikke å utdype hvorfor årsregnskapet i Médiateur ikke ble levert inn. Men det er nettopp på Follobanen jeg har lagt alt mitt fokus, og der har det gått veldig bra. Det er et dedikert team i prosjektet som jobber med sluttoppgjøret og de etterfølgende formalitetene. Dette arbeidet går som planlagt, sa Vormeland i slutten av september.

Thor Erik Skarpen, pressesjef i Bane NOR, sendte fredag ettermiddag denne e-posten til Byggeindustrien:

– Jan Vormelands tjenester er leid inn fra Dovre Group, som er de vi forholder oss til. Den jobben som er gjort for Bane NOR har vært god, skriver Skarpen.

Administrerende direktør Arve Jensen i Dovre Group.

Bane NOR vidererfører oppdraget

Arve Jensen, administrerende direktør i Dovre Group vil ikke kommentere om han var kjent med at Médiateur var ilagt forsinkelsesgebyrer på over 100.000 kroner for tre år.

– Det pågår fortsatt saksbehandling. Vi har fått bekreftet fra Bane NOR at de viderefører oppdraget og vi har en pågående dialog med bobestyrer. Utover det ønsker vi ikke å kommentere saken ytterligere, sier administrerende direktør i Dovre Group, Arve Jensen til Byggeindustrien.

Bane NOR-direktør var varamedlem

I saken om tvangsoppløsningen av Médiateur, kom det også frem at direktør for kontrakt og marked i Bane NOR, Henning Scheel, var varamedlem til styret.

Ifølge Jan Vormeland og Henning Scheel skulle Scheel vært ute av selskapet for lenge siden.

De to har også understreket at Bane NOR-direktøren Scheel ikke har hatt økonomiske interesser i selskapet.

– Det stemmer at jeg er registrert som varamedlem i Médiateur AS. Jeg skulle ha blitt avregistrert for lenge siden, men det har dessverre ikke skjedd. Det tar Vormeland nå tak i. I forbindelse med min ansettelse i Bane NOR har det vært full åpenhet om min tidligere arbeidsrelasjon til Vormeland i REC og om varavervet i Médiateur, skrev Scheel i en e-post til Byggeindustrien.