Follobane-toppen Jan Vormelands selskap er under tvangsoppløsning på grunn av manglende innlevert regnskap for 2016. I tidligere regnskaper kommer det frem at ektefellen, som har vært ansatt i selskapet, har vært svært godt lønnet. Illustrasjonsfoto: Bane NOR, Facebook

Follobane-toppen betalte minst 860.000 kroner i lønn til kona

Kona til Follobanens anskaffelsesleder Jan Vormeland har tjent svært godt i konsulentselskapet til ektemannen. I 2015 betalte Médiateur AS ut minst 860.000 kroner i lønn til Vormelands ektefelle.

Anskaffelsesleder ved Follobanen, Jan Vormeland, betalte ut lønn på minst 860.000 kroner til kona i 2015. Selskapet, som leier ut Vormeland til Follobaneprosjektet og Bane NOR via Dovre Groups rammeavtale, er under tvangsoppløsning på grunn av manglende 2016-regnskap. Arkivfoto: Frode Aga

Fakta

Follobanens anskaffelsesleder Jan Vormeland (67) leies ut til Bane NOR fra sitt eget selskap Médiateur AS via en rammeavtale Bane NOR har med Dovre Group.

Nylig kunne Byggeindustrien avsløre at selskapet hans er under tvangsoppløsning etter en kjennelse i Asker og Bærum tingrett den 21. september.

Médiateur AS er heleid av Vormeland selv, og som varamedlem til styret sitter direktør for kontrakt og marked i Bane NOR, Henning Scheel.

Bakgrunnen for kjennelsen i tingretten er at Mèdiateur ikke har levert inn årsregnskap for 2016.

Jan Vormeland har vært leid ut til Bane NOR siden 2012, og i 2013 ble han anskaffelsesleder på Follobanen. Han har vært sentral i alle milliardkontraktene på gigantprosjektet, blant annet kontraktstildelingen til den italienske skakkjørte entreprenøren Condotte som i januar ble kastet ut av Bane NOR.

Byggeindustrien har tidligere avslørt at den italienske entreprenøren ble valgt til tross for at selskapet før kontraktsundertegnelsen fikk en likviditetsscore på 1 av 5 i en Bane NOR-bestilt KPMG rapport.

Bane NOR er i tingretten dømt til å betale 305 millioner kroner for å ha brutt anskaffelsesreglene da de tildelte Condotte kontrakten.

Etter at det ble kjent at Mèdiateur AS er under tvangsoppløsning, har Byggeindustrien sett nærmere på tidligere regnskaper i selskapet som eies av Follobanens innleide anskaffelsesleder Jan Vormeland.

Follobane-toppen leies inn til Bane NOR fra Médiateur via en rammeavtale med Dovre Group.

Saken er ekstra vanskelig for Bane NOR siden varamedlem i styret til Jan Vormelands selskap er Bane NORs direktør for marked og kontrakt, Henning Scheel.

Scheel har vært varamedlem i styret helt siden Médiateur ble stiftet i 2012.

Valgte bort revisjon

Verken regnskapene til Médiateur eller opplysninger fra Brønnøysund-registrene viser om Jan Vormeland har brukt eksternt regnskapsbyrå eller ikke.

Han har selv fravalgt revisjon av regnskapet, slik han ifølge lovverket har anledning til.

I samme periode har Médiateur drevet millionbutikk og omsatt konsulent-tjenester for totalt 11,3 millioner kroner – stort sett med arbeid for Jernbaneverket og senere statsforetaket Bane NOR som inntektskilde.

Høy lønn til kona som er designer

I regnskapene til Médiateur fra 2014 og 2015 kommer det frem at selskapet har ytterligere én ansatt utover Vormeland selv.

Den andre ansatte i selskapet er Vormelands kone. 

I et intervju Vormeland gjorde med Jernbanemagasinet publisert i juni 2016, forteller anskaffelseslederen kort om yrkesbakgrunnen hennes:

– I Singapore var jeg heldig og møtte en singalesisk designer og vi er gift her i Oslo. Hun er også vant til å bo i forskjellige land og kanskje reiser vi ut igjen, sa Vormeland i intervjuet.

Utfra regnskapene å dømme har Vormelands kone hatt svært god lønn i konsulentselskapet som ifølge Brønnøysundregistrene har spesialisert seg på prosjektledelse og handelsvirksomhet innenfor olje- og infrastruktur.

De totale lønnskostnadene, eksklusiv arbeidsgiveravgift, er i 2015-regnskapet på 2.079.834 kroner.

Daglig leder, som er Vormeland selv, er oppført med en lønn på 1.016.236.

Daglig leder er også oppført med andre godtgjørsler på 206.542 kroner.

Estimater gjort utfra tallene som er presentert i regnskapene, betyr derfor at:

  • Vormelands kone hadde en lønn på minst 860.000 kroner i 2015.

Lønna til kona kan også ha vært noe høyere, ifølge regnskapseksperter Byggeindustrien har rådført seg med.

Det grunngir de med at posten «andre godtgjørelser til daglig leder» ikke nødvendigvis er en kostnad for selskapet, den kan også være en skattepliktig fordel ved fri bruk av firmabil.

Høye driftskostnader
Det kommer også frem av tallene i Médiateurs regnskaper fra 2012, 2013, 2014 og 2015 at posten «andre driftskostnader» i selskapet har vært høye. 

Totalt omsatte Vormelands selskap for nesten 11,7 millioner kroner fra 2012 til 2015, mens de totale driftskostnadene samlet var på nesten 2,9 millioner kroner.

  • I 2013 var posten «andre driftskostnader» på 1.137.000 kroner, mens omsetningen var rett i underkant av 3,4 millioner.
  • I 2014 var posten «andre driftskostnader» på 1.034.758 kroner, mens omsetningen var på nær 3,6 millioner kroner.
  • I 2015 hadde selskapet 516.312 kroner i «andre driftskostnader», mens omsetningen var på nesten 3,5 millioner.
  • Både omsetning og «andre driftskostnader» var langt lavere i 2012, med henholdsvis 1,2 millioner kroner og 178.000 kroner.

Høyt sammenlignet med tilsvarende selskap

Byggeindustrien har sammenlignet regnskapet og driftskostnadsposten i Médiateur med regnskapet i et lignende konsulentselskap som også leier ut en Follobane-leder via en rammeavtale Bane NOR har med et prosjektledelsesfirma.

Konsulentselskapet til den andre Follobane-lederen omsatte for 10,9 millioner kroner i de samme fire årene fra 2012 til 2015, mens driftskostnadene var betydelig lavere med totalt 614.000 kroner.

Vormeland: – Ikke betalt ut godtgjørelse eller lønn til andre enn meg og min kone

Byggeindustrien har stilt Jan Vormeland spørsmål om hva posten «andre driftskostnader» representerer av utgifter, hvilke arbeidsoppgaver hans kone har hatt i selskapet og hvorfor kona fikk et betydelig lønnshopp i 2015.

Vi har også spurt om han har regnskapserfaring selv, og hva som var bakgrunnen for at han valgte bort revisjon av regnskapet.

Byggeindustrien har etter en rekke henvendelser ikke fått andre svar enn en kortfattet e-post der Vormeland skriver følgende:

– Selskapet har ikke på noe tidspunkt hatt andre ansatte enn meg og min kone. Og det er heller ikke utbetalt godtgjørelser eller lønn til andre. Utover dette ønsker jeg ikke å kommentere saken nærmere, skriver Jan Vormeland i e-posten.

Byggeindustrien har heller ikke fått svar fra varamedlem i Médiateur-styret og Bane NORs direktør for kontrakt og marked, Henning Scheel, på spørsmål om han kjente til at Vormelands kone var ansatt i selskapet og hvilke arbeidsoppgaver hun har hatt.

Byggeindustrien har tidligere fått opplyst fra Scheel og Vormeland at Scheel har vært passiv varamedlem i styret, og at han ikke er blitt infomert fortløpende om utviklingen i selskapet. Vormeland har også informert om at Scheel skulle vært avregistrert da Scheel begynte i Bane NOR, men at Vormeland glemte dette (teksten i kursiv er lagt til etter første publisering.)

Hele svaret fra Scheel og Vormeland kan du lese i denne saken.

– Ikke ulovlig å føre regnskap selv

Advokat og skatte- og avgiftsekspert, Marianne Brockmann Bugge. Foto: RSM

Advokat og partner i RSM advokatfirma i Oslo, Marianne Brockmann Bugge, sier til Byggeindustrien at det ikke ulovlig å føre regnskap selv.

Firma på Médiateurs størrelse kan også velge bort revisjon.

– Men dersom en person selv ikke har regnskapsbakgrunn, så ville det vært tilrådelig å bruke et eksternt regnskapsbyrå – spesielt om kostnadene i selskapet er store. Ellers bør man i det minste ha en eller annen form for revisjon av regnskapet, sier Marianne Brockmann Bugge.

Bugge understreker at hun ikke kjenner til Vormelands regnskapskompetanse eller virksomheten i selskapet, og at hun uttaler seg til Byggeindustrien på generelt grunnlag.

Finansprofessor: – Ulovlig å ikke levere regnskap

Finansprofessor Karin S. Thorburn ved Norges handelshøyskole. Foto: NHH

Finansprofessor ved Norges handelshøyskole, Karin S. Thorburn, mener det er et problem for Bane NOR og Dovre Group som leier ut Vormeland, at Médiateur ikke har levert regnskap.

– Det er jo ulovlig, og det er underlig dersom oppdragsgiverne synes det er greit, sier Karin S. Thorburn til Byggeindustrien.

Hun karakteriserer den høye lønningen til Vormelands kone som pussig.

– Så lenge det finnes penger i selskapet, og det oppfatter jeg at det gjør i dette tilfellet, så er det ikke ulovlig å gi sine ansatte god lønn. Men dersom kona ikke har en bakgrunn innenfor det markedet som selskapet opererer i, så kan den høye lønnen fremstå som pussig. Men generelt er det ikke forbud mot å ta ut så mye lønn man vil, og en bedriftseier kan ansette hvem han vil, sier Thorburn.

Høye kostnader

Ifølge Thorburn virker posten «andre driftskostnader» i selskapet til Vormeland høye.

– Men det er ikke umulig at et konsulentfirma kan ha så høye driftskostnader dersom man for eksempel har høy kontorleie eller store kostnader med å utvikle software eller profesjonelt markedsføringsmateriale. Men det er det umulig å vite hva som ligger i disse tallene, sier Karin S. Thorburn.