Direktør for kontrakt og marked i Bane NOR, Henning Scheel, har vært varamedlem i Jan Vormelands selskap fra 2012 til 2018. Nå er han ute av styret i det kriserammede selskapet.

Nå er Bane NOR-direktør Henning Scheel ute av Médiateur-styret

Den 22. okober fratrådte Bane NORs direktør for marked og kontrakt, Henning Scheel, som varamedlem i Follobane-toppen Jan Vormelands kriserammede selskap Médiatuer AS.

I slutten av september meldte Byggeindustrien at selskapet til Follobanens anskaffelsesleder Jan Vormeland (67) var under tvangsoppløsning, og at Bane NOR-direktør Henning Scheel (38) satt som varamedlem i styret.

Vormeland leies inn som anskaffelsesleder for Follobanen fra Médiateur via Bane NORs rammeavtale med Dovre Group.

Nå går det frem av offentlige registre at Scheel har fratrådt sitt verv i Médiateur, noe som også bekreftes av bostyrer i selskapet.

– Boet har ikke noen innvendinger mot at Scheel har trukket seg, skriver bostyrer Per O. Bjørnsen fra advokatbyrået Brækhus i en e-post til Byggeindustrien.

Byggeindustrien får opplyst fra Brønnøysundregistrene at et styremedlem har rett til å tre tilbake, selv om selskapet er under tvangsoppløsning.

– I dette tilfellet har det ikke blitt valgt inn et nytt styre. Her har varamedlemmet fratrådt, men det resterende styret består. Etter aksjeloven § 6-7 første ledd har et styremedlem rett til å tre tilbake før tjenestetiden er ute. Dette gjelder også for varamedlemmer jf. aksjeloven § 6-9, opplyser Brønnøysundregistrene i en e-post til Byggeindustrien. 

Viser til tidligere kommentar

I en tekstmelding viser Bane NOR-direktør Henning Scheel til den første kommentaren han ga i forbindelse med tvangsoppløsningen i Médiateur.

Der sa Scheel at han har hatt en passiv rolle som varamedlem i styret til Vormelands selskap. Han skal heller ikke ha mottatt økonomisk kompensasjon for vervet, og både Vormeland og Scheel har opplyst at Scheel skulle vært avregistrert som styremedlem da sistnevnte ble direktør i Bane NOR i 2017.

Det skal ha blitt glemt av Vormeland.

– Jeg skulle ha blitt avregistrert for lenge siden, men det har dessverre ikke skjedd. Det tar Vormeland nå tak i. I forbindelse med min ansettelse i Bane NOR har det vært full åpenhet om min tidligere arbeidsrelasjon til Vormeland i REC og om varavervet i Médiateur, opplyste Scheel til Byggeindustrien.

– Ene og alene min feil

Det har ikke lykkes Byggeindustrien å få en kommentar fra Jan Vormeland, men han sa følgende om Scheels rolle da vi skrev om saken i september:

– I forbindelse med Hennings ansettelse i Bane NOR var det full åpenhet om vår tidligere arbeidsrelasjon og om varavervet, både fra han og meg. Det er ene og alene min feil at hans varaverv ikke er avsluttet. I forhold til habilitet er det full åpenhet og mitt innleieforhold går direkte til prosjektdirektør, og så går linjen videre til utbyggingsdirektør. Scheel sitter per i dag i stab og er ikke direkte i min rapporteringslinje. Jeg vil også understreke at han som varamedlem aldri har vært med på møter i Médiateur, at han aldri har representert selskapet eller signert noe på vegne av selskapet. Han var kun med for at jeg kunne opprette selskapet i henhold til lovverket, sier Vormeland.