Transportpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Sverre Myrli, har stilt skriftlig spørsmål til samferdselsministeren om situasjonen rundt innleie av to ledere på Follobanen. Illustrasjonsfoto: Bane NOR

Arbeiderpartiet krever svar etter Follobane-avsløringer

– Dette er virkelig oppsiktsvekkende, sier Arbeiderpartiets transportpolitiske talsperson Sverre Myrli om den siste ukens Follobane-avsløringer i Byggeindustrien.

Transportpolitisk talsperson Sverre Myrli i Arbeiderpartiet. Foto: Stortinget.no

Mandag sendte Sverre Myrli skriftlig spørsmål til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) der han ber om svar på hvordan statsråden vurderer situasjonen på Follobanen etter Byggeindustriens saker om at anskaffelsesleder Jan Vormelands selskap er under tvangsoppløsning og at en tidligere prosjekteringsleder på prosjektet har kostet staten 12,7 millioner kroner i leiekostnader samtidig som vedkommende har hatt roller i ni andre selskaper.

– Dette er virkelig oppsiktsvekkende, og vi må få klarhet i begge sakene. Derfor har jeg nå sendt spørsmål til samferdselsministeren der jeg ber om svar, sier Sverre Myrli til Byggeindustrien.

I sitt spørsmål til samferdselsministeren, skriver Myrli:

«En prosjekteringsleder for utbyggingen av Follobanen skal ha jobbet i full stilling i Bane NOR samtidig som han har hatt roller i hele ni andre selskaper. Han skal også ha opprettet et nytt konsulentselskap sammen med en av lederne i det kriserammede selskapet Condotte. I tillegg leies Follobanens anskaffelsesleder ut til Bane NOR fra sitt eget selskap, som nå er nå under tvangsoppløsning. Medfører dette riktighet og hvordan vurderer statsråden denne situasjonen?»

Tvangsoppløsning

Onsdag fortalte Byggeindustrien at Follobanens-anskaffelselsleder Jan Vormelands selskap Médiateur er under tvangsoppløsning etter en kjennelse i Asker og Bærum tingrett.

Vormeland leies ut til Bane NOR og Follobane-prosjektet fra Médiateur via en rammeavtale Dovre Group. Det kom samtidig frem at Bane NORs direktør for kontrakt og marked, Henning Scheel, er varamedlem i styret til Médiateur.

Bare to dager etter at tvangsoppløsningssaken ble kjent, kunne Byggeindustrien fortelle om at Bane NOR har brukt 12,7 millioner kroner på å leie inn den tidligere prosjekteringslederen Sophus Kielland på drill and blast-kontrakten på Follobane-prosjektet.

Underveis har Kielland hatt roller i ni andre selskaper. Byggeindustrien har tidligere i høst fortalt at den samme Kielland opprettet konsulentselskapet Norit Consult AS sammen med en av lederne hos den daværende Follobane-entreprenøren Condotte. Prosjekteringslederen brøt informasjonsplikten han hadde overfor Bane NOR da han opprettet selskapet.

Norsk Jernbaneforbund reagerte sterkt

Norsk Jernbaneforbund reagerte sterkt på at Follobanen har brukt 12,7 millioner kroner på å leie inn Sophus Kielland til Follobanen.

Forbundsleder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund. Foto: Norsk Jernbaneforbund

– Dette er hårreisende pengebruk. Det høres veldig dyrt ut og fremstår som veldig lite oversiktlig. Vi stiller spørsmål ved om Follobanen og de som har inngått kontrakten med Kielland, har den fulle og hele oversikten, sa forbundsleder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund til Byggeindustrien.

- Forventer at foretaket opptrer etisk forsvarlig

Samferdselsdepartementet skriver i en e-post til Byggeindustrien at det er styret i Bane NOR som har ansvaret for å vurdere hvordan statens forventninger til foretaket følges opp. 

- Som eier av Bane NOR SF stiller departementet tydelige forventninger til foretakets arbeid med og bevissthet rundt sitt samfunnsansvar. Samferdselsdepartementet forventer i denne sammenheng at foretaket er med å utvikle god forretningsskikk, opptrer etisk forsvarlig og har etablert retningslinjer for habilitetsvurderinger. Det er foretakets styre som har ansvar for å vurdere hvordan forventningene fra staten som eier følges opp. Foretakets arbeid med samfunnsansvar er regelmessig tema i eierdialogen, i tillegg til blant annet oppfølging av Bane NORs måloppnåelse og effektivitet, skriver departementet i e-posten.