Regiondirektør i Skatt Øst, Ann Kjersti Kjeia Sletten og daværende assisterende jernbanedirektør Gunnar Løvås signerete seriøsitetsavtalen. Avtalen er videreført med Bane NOR, og gjelder for alle leverandører og underleverandører i Bane NORs prosjekter. Skjermdump fra www.banenor.no

Revisorforeningen mener Bane NOR er tvunget til å ta grep

I 2016 inngikk Jernbaneverket og Skatteetaten en samarbeidsavtale om seriøsitet. Revisorforeningen mener regnskapsrotet på Follobane-prosjektet vitner om det stikk motsatte, og mener Bane NOR må ta grep.

Fakta

I slutten av september skrev Byggeindustrien at Follobanens anskaffelsesleder Jan Vormelands selskap Médiateur er under tvangsoppløsning for ikke å ha levert årsregnskap i 2016.

Vormeland er leid ut til Follobanen via Dovre Groups rammeavtale med Bane NOR.

Médiateur har også slitt med regnskapene i både 2015, 2016 og 2017 og over tre år er selskapet ilagt 102.485 kroner i forsinkelsesgebyrer.

Bane NOR har etter opplysninger som har kommet frem i artikler på Bygg.no om konsulentbruk og ansettelser, satt i gang en intern gjennomgang.

21. september 2016, på dagen to år før Follobanens anskaffelsesleder Jan Vormelands selskap Médiateur ble satt under tvangsoppløsning etter en kjennelse i Asker og Bærum tingrett, undertegnet Jernbaneverket og Skatteetaten en seriøsitetsavtale.

Formålet med avtalen var ifølge pressemeldingen å utveksle opplysninger som bidrar til at Jernbaneverket, og senere Bane NOR, benytter seriøse leverandører og underleverandører som opptrådte i samsvar med norsk skatte- og avgiftslovgivning.

I avtalen mellom Bane NOR og Skatteetaten står det blant annet at leverandører blir bedt om å redegjøre for avvik som oppdages, og at leverandører skal informeres om at de kan avvises fra fremtidige oppdrag.

Leverte ikke regnskap, betalte ikke gebyrer

Anskaffelsesleder på Follobanen, Jan Vormeland, er leid ut fra sitt eget selskap Médiateur til Bane NOR via Dovre Groups rammeavtale.

Byggeindustrien har de siste ukene skrevet flere saker om at Follobanens egen anskaffelsesleder Jan Vormeland har et selskap som er under tvangsoppløsning for ikke å ha levert 2016-regnskap.

Selskapet er det samme som leier ut Vormeland via en rammeavtale Dovre Group har med Bane NOR.

Dovre Groups underleverandør Médiateur leverte heller ikke regnskap for 2017, og anskaffelseslederen fikk også forsinkelsesgebyr for å ha levert 2015-regnskapet for sent.

Byggeindustrien har i tillegg avdekket at Mediateur er ilagt 102.485 kroner i forsinkelsesgebyrer, og at to av tre gebyrer på litt over 64.000 kroner ikke er betalt.

Revisorforeningen: Bane NOR burde fulgt bedre med

Administrerende direktør Per Hanstad i Revisorforeningen. Fotokredit: Morten Brakestad

I Revisorforeningen mener de regnskapsrot over tre år må få konsekvenser for avtalen mellom Médiateur, Dovre Group og Bane NOR.

– Dersom Bane NOR har tatt mål av seg å drive seriøst og i tillegg inngår seriøsitetsavtaler med Skatteetaten, så setter det også krav til at de selv må følge tett med på sine underleverandører. Her burde de fulgt bedre med og tatt grep på et langt tidligere tidspunkt, mener administrerende direktør Per Hanstad i Den norske Revisorforening.

– Ingen akutt hendelse

Han beskriver to år med manglende innleverte regnskaper og ytterligere ett år med forsinkelser som klare brudd på norsk regnskapslovgivning.

– Det er useriøst å drive virksomhet på denne måten, det er det ikke tvil om, sier Hanstad, som mener det ikke er noen unnskyldninger som er gode nok for å ikke å levere regnskap i et selskap.

– Det er alltid en årsak til at noe sånt skjer. Men når det er snakk om forsømmelser tre år på rad, er det uansett ikke snakk om en akutt hendelse som kan forsvare manglende innlevering av regnskap, mener Hanstad.

Bane NOR: - Viktig spørsmål for oss

Byggeindustrien har stilt Bane NOR spørsmål om hvorvidt driften i Médiateur har vært i tråd med de kravene som settes til leverandører og underleverandører i seriøsitetsavtalen med Skatteetaten.

I en e-post til Byggeindustrien svarte pressesjef i Bane NOR, Thor Erik Skarpen følgende:

– Leverandørenes ansvar for sine underleverandører er et viktig spørsmål for oss. Det er en av grunnene til at vi nå gjør en gjennomgang av dette, skriver han i e-posten.

Etter at denne saken først ble publisert, og seks dager etter at det første svaret fra Bane NOR kom, utdyper Skarpen svaret i en e-post til Byggeindustrien:

– Samarbeidsavtalen med Skatteetaten som ble inngått 21. september 2016 gjelder for en rekke store kontrakter innen bygge- og anleggsarbeider og renhold. Vel og merke kontrakter inngått etter at avtalen ble undertegnet. Det er et viktig verktøy i bekjempelse av sosial dumping. Formålet er å «etablere et løpende samarbeid som forsterker og utvikler effekten av partenes til tak mot arbeidslivskriminalitet», skriver Skarpen og understreker at avtalen gjelder andre type avtaler enn den Médiateur og Dovre Group har med Bane NOR.

Bane NOR har de siste ukene valgt å ikke svare på en rekke spørsmål Byggeindustrien har stilt, og viser i stedet til at de har satt i gang en intern gjennomgang som skal se nærmere på flere av problemstillingene fra sakene Byggeindustrien har omtalt.

– Første tilfellet på 30 år

Administrerende direktør Arve Jensen i Dovre Group.

Byggeindustrien har også spurt Dovre Group om hvilke konsekvenser underleverandørens regnskapsrot for å si for Médiateurs avtale.

– Dette er første tilfellet på 30 år at vi har kommet borti tvangsoppløsning av underleverandør, og det er en sak som vi derfor tar meget alvorlig. Vi har derfor dialog med partene, men ønsker fortsatt å avvente endelig konklusjon til vi har mer informasjon fra bobestyrer, sier administrende direktør Arve Jensen i Dovre Group til Byggeindustrien.

Han legger til at det er fremdrift hos bobestyrer, men at en endelig avklaring og konklusjon foreløpig ikke foreligger.

Taushetsplikt hos skatteetaten

Øivind Strømme, direktør for regionavdelingen i Skatteetaten.

Øivind Strømme, direktør for regionavdelingen i Skatteetaten, kan ikke gi opplysninger om konkrete saker på grunn av taushetsplikt, men opplyser på generelt grunnlag:

– De virksomhetene Skatteetaten inngår avtaler med forplikter seg til å få fullmakter fra underleverandører i alle ledd for å kunne innhente utvidet skatteattest for disse. Blant annet får samarbeidspartene opplysninger om leverandørene er registrert i de riktige registrene, og om de har overholdt sine forpliktelser overfor norske skatte- og avgiftsmyndigheter.

– Vi i Skatteetaten følger opp disse avtalene, og tar opp eventuelle avvik og hvordan disse bør håndteres med våre samarbeidspartnere. Dersom avtaler ikke følges opp og det ikke reageres ved gjentatte avvik, så vil vi fra Skatteetatens side vurdere om avtalen videreføres, skriver Strømme i en e-post.

Jan Vormeland har ikke svart på våre henvendelser, og har tidligere sagt at han ikke ønsker å kommentere saken utover de første kommentarene han ga til Bygg.no.

Den første saken om Médiateur-rotet kan du lese her.

I mål med regnskap

Bobestyrer i Médiateur, advokat Per O. Bjørnsen.

Tirsdag bekrefter bobestyrer i Médiateur, advokat Per O. Bjørnsen, at Médiateur-regnskapet for 2016 nå er innsendt og godkjent i Brønnøysundregistrene.

Det er manglende innlevering av dette selskapet som har vært bakgrunnen for at selskapet til Vormeland er under tvangsoppløsning.

– Når regnskapet er sendt inn, så er i grunnen grunnlaget for tvangsoppløsningen reparert. Da kan selskapet også i prinsippet tilbakeleveres, gitt at alle krav i boet også blir dekket. Det regner jeg med skal gå greit. Men vi skal også ha på plass 2017-regnskapene, sa Bjørnsen til Byggeindustrien i forrige uke.

Første skiftesamling blir holdt 14. november i Asker og Bærum tingrett.

(Artikkelen er oppdatert etter første publisering med utfyllende kommentarer fra Bane NOR.)