Administrerende direktør Gorm Frimannslund i Bane NOR informerte raskt Samferdselsdepartementet om at han hadde full tillit til Follobanens anskaffelsesleder, og forsikret at de ville ta læring av hendelsen.

Konsernsjefen i Bane NOR ga Follobane-toppen ros i e-post til departementet dagen etter saken om regnskapsrot og tvangsoppløsning sprakk

«Jan Vormeland er den av våre anskaffelsesledere med tyngst og bredest erfaring», skrev Bane NORs konsernsjef Gorm Frimannslund i en orienteringsmail om de alvorlige problemene i Follobane-lederens selskap. Der roser han anskaffelseslederen for Follobane-arbeidet og gir ham full tillit.

Fakta

I slutten av september skrev Byggeindustrien at Follobanens anskaffelsesleder Jan Vormelands selskap Médiateur er under tvangsoppløsning for ikke å ha levert årsregnskap i 2016.

Vormeland er leid ut til Follobanen via Dovre Groups rammeavtale med Bane NOR.

Médiateur har også slitt med regnskapene i både 2015, 2016 og 2017 og over tre år er selskapet ilagt 102.485 kroner i forsinkelsesgebyrer.

Bane NOR har etter opplysninger som har kommet frem i artikler på Bygg.no om konsulentbruk og ansettelser, satt i gang en intern gjennomgang.

Det kommer frem i en e-post som ble sendt til Samferdsels-departementet og Jernbanedirektoratet dagen etter at tvangsoppløsnings-saken i Médiateur ble kjent på Bygg.no.

I e-posten, som Byggeindustrien har fått innsyn i, forsikrer også Gorm Frimannslund både departementet og direktoratet om at Bane NOR var opplyst om relasjonen mellom Bane NOR-direktør Henning Scheel og anskaffelsesleder Jan Vormeland.

Henning Scheel er varamedlem i styret til Médiateur, men skulle ifølge Vormeland og Scheel ha vært avregistrert for lenge siden uten at det ble gjort som avtalt mellom dem.

- Jobbes med å få orden på regnskapet

I orienteringen skriver Frimannslund:

«Bygg.no har i dag publisert en sak med følgende tittel: «Bane NOR-direktør har verv i konsulentselskapet som Follobane-topp leies inn fra.» Saken gjelder Jan Vormeland og Henning Scheel. Jan Vormeland er Leder for Anskaffelser i Follobaneprosjektet, innleid fra eget selskap Mediateur AS. Vormeland har vært innleid fra dette selskapet via en rammeavtale med Dovre Group Project AS siden 2012. Situasjonen pt er at selskapet er begjært tvangsoppløst, da årsregnskapet ikke er levert inn i tide. Dette jobbes det nå med å få omgjort, ved å få orden på og innsendt regnskapet.»

– Bane NOR var informert om relasjon med Scheel

Videre forteller konsernsjefen om relasjonen mellom Vormeland og Scheel.

Frimannslund sier at Bane NOR var informert om relasjonen mellom de to.

«Ved etableringen av selskapet Mediateur AS stilte Henning Scheel, Direktør for Kontrakt og Marked i Utbyggingsdivisjonen, opp som varamedlem i styret. Jan Vormeland har en arbeidsrelasjon tidligere fra REC. Henning ble ansatt i Bane NOR våren 2017. I forbindelse med ansettelsen opplyste Henning om dette forholdet, og at han hadde avtalt med Jan Vormeland at han skulle fratre dette vervet med umiddelbar virkning. Dette er beklageligvis ikke blitt effektuert. Henning Scheel har ingen økonomiske interesser i selskapet, og har heller ikke deltatt på noen aktiviteter i selskapet», slår Frimannslund fast.

Byggeindustrien har tidligere skrevet at relasjonen mellom de Bane NOR-toppene ikke var registrert i Bane NORs eget habilitetsregister, men at Bane NOR skal ha fått beskjeden muntlig.

Roser Vormeland for kontraktsarbeid

Jan Vormelands selskap Médiateur er under tvangsoppløsning. Arkivfoto

Deretter roser Gorm Frimannslund anskaffelseslederen for innsatsen han har lagt ned i Follobane-prosjektet.

«Jan Vormeland er den av våre anskaffelsesledere med tyngst og bredest erfaring, og han har lagt ned mye arbeid for Jernbaneverket og Bane NOR ifm kontraktene på Follobanen. Han har også håndtert Condotte-saken på en svært profesjonell måte. Som det fremkommer av artikkelen i Bygg.no, har Bane NOR fremdeles tillit til både Jan Vormeland og Henning Scheel. Vi vil selvsagt ta læring av denne hendelsen, og sikre at våre rutiner og prosesser blir strammet inn for å unngå, så langt det lar seg gjøre, å komme i samme situasjon ved en senere anledning», skriver Frimannslund i orienteringen.

Etter at tvangsoppløsningssaken i Médiateur ble kjent, har Byggeindustrien skrevet at Vormeland har hatt sin kone ansatt i konsulentselskapet.

Kona, som er grafisk designer, skal ifølge regnskapet for 2015 hatt en svært godt betalt jobb i konsulentselskapet til Vormeland.

Byggeindustrien har også fortalt at Vormeland i løpet av tre år har blitt ilagt over 100.000 kroner i forsinkelsesgebyrer på grunn av for sen levering av regnskapene i 2015, 2016 og 2017.

Bane NOR skyver ansvaret over på Dovre Group

Vormeland har ikke svart på vår henvendelse mandag, og Bane NOR vil heller ikke svare på spørsmål om sin anskaffelsesleder og skyver ballen over til Dovre Group.

– Jan Vormelands tjenester er leid inn fra Dovre Group, som er de vi forholder oss til. Den jobben som er gjort for Bane NOR har vært god, slik det går frem av orienteringseposten til Samferdselsdepartementet, skriver pressesjef i Bane NOR Thor Erik Skarpen på spørsmål Byggeindustrien har stilt Gorm Frimannslund.

– Departementet orientert

Heller ikke Dovre Group har sagt mye om saken offentlig, men Arve Jensen, administrerende direktør i Dovre Group, bekreftet fredag overfor Byggeindustrien at Bane NOR viderefører oppdraget med dem. 

– Det pågår fortsatt saksbehandling, og vi har en pågående dialog med bobestyrer. Utover det ønsker vi ikke å kommentere saken ytterligere, sa administrerende direktør i Dovre Group, Arve Jensen til Byggeindustrien.

Samferdselsdepartementet er i likhet med de andre involverte partene i saken, ordknappe.

– Samferdselsdepartementet er orientert om saken og kjent med at Bane NOR har en intern gjennomgang, skriver de i en e-post.

– Underlig om det er greit for Bane NOR og Dovre

Finansprofessor ved Norges handelshøyskole, Karin S. Thorburn, har tidligere sagt til Byggeindustrien at det er et problem for både Bane NOR og Dovre Group at Médiateur ikke har levert regnskap.

– Det er jo ulovlig, og det er underlig dersom oppdragsgiverne synes det er greit, sa nylig Karin S. Thorburn.