Jørgen Leegaard, kompetansedirektør i BNL. Foto: Arve Brekkhus

Udekket kompetansebehov i byggenæringen

NHOs Kompetansebarometer for 2016 viser at medlemsbedriftene i byggenæringen fortsatt har et stort behov for faglært arbeidskraft.

Det skriver Byggenæringens Landsforening (BNL) i enpressemeldingvia byrånettsiden NTB Info.

Både fagarbeidere og fagskole- og ingeniørutdannede er, ifølge pressemeldingen, attraktive for bedriftene i bgyggenæringen.

Kompetansebarometeret viser at 57 prosent av disse bedriftene har et udekket kompetansebehov.

Over halvparten av bedriftene mener de har behov for ingeniører mens fire av ti bedrifter har behov for fagarbeidere med byggfag. Behovet er, ifølge meldingen fra BNL, enda større for bedrifter med over 250 ansatte.

– Kompetansemangel kan føre til både tapte oppdrag eller markedsandeler, sier Jørgen Leegaard, kompetansedirektør i BNL.

Resultatene er, ifølge pressemeldingen, også i tråd med BNLs egne tall, og stemmer også med Fafos framskrivninger om behovet for faglært arbeidskraft i Norge.

– Det er fortsatt mange store og utfordrende oppgaver knyttet til befolkningsvekst og klimaendringer som byggenæringen skal bidra til å løse, sier Leegaard.

Leegaard mener at undersøkelsen viser at bedriftene har behov for de som velge yrkesfag, og det vil derfor være en god strategi for 15-åringene som om kort tid skal velge videregående studieretning.

– Behov for fagarbeidere med byggfag er mest utbredt, viser undersøkelsen. Men vi legger også merke til at byggingeniører også er attraktive, uttaler han i pressemeldingen.