Slik vil Veidekke bygge fremtiden

Veidekke satser tungt på yrkesfagrekruttering med egen nettside og videokampanje på TV.

Nettsiden byggfremtiden.no, som Veidekke lanserte i februar, er en del av en stor rekrutteringskampanje rettet mot søkere til den videregående skolen, samt foreldrene deres. Fra og med mandag kommer også en reklamefilm om bygging og skaperglede til å gå på norske TV-skjermer for å åpne flere øyne for mulighetene i bygg- og anleggsfag.

Grete Ingeborg Nykkelmo og Anders Auberg i Veidekke vil trekke flere unge til yrkesfagene.

– Målet med kampanjen er å øke interessen for utdanning og for å jobbe som fagarbeider innen bygg og anlegg. I tillegg ønsker vi selvfølgelig også å profilere Veidekke som en viktig samfunnsaktør og en attraktiv arbeidsgiver generelt, sier kommunikasjonsdirektør Grete Ingeborg Nykkelmo.

– Som Norges største entreprenør har vi et samfunnsansvar for at den norske fagarbeideren består. Vi håper å bidra til å heve statusen til yrkesfag som helhet, og vi vil spesielt kommunisere mulighetene i bygg og anlegg, supplerer prosjektleder for rekrutteringskampanjen i Veidekke, Anders Auberg.

Sammen har Nykkelmo og Auberg jobbet målrettet mot innspurten til videregåendesøkingen denne våren. Første mars går søknadsfristen til videregående opplæring, og også yrkesfagene, ut. Innen da håper de å ha nådd så mange som mulig med budskapet sitt.

Må bidra

3.774 unge søkte i fjor seg inn på første videregåendetrinn på bygg- og anleggsfag i Norge. Selv om dette utgjorde en økning på hele 11 prosent fra året før, er det fortsatt kraftig nedgang fra 2007, da rundt 6.000 elever søkte seg til bygg og anlegg. Ifølge prognoser fra Statistisk sentralbyrå, vil underskuddet av mennesker med yrkesrettet videregående bakgrunn i Norge være på 134.000 stykker i 2030.

– Det er flere som har sagt at den norske fagarbeideren er i ferd med å forsvinne, men i Veidekke ønsker vi å fortsatt satse på egne fagarbeidere. Kontinuitet i arbeidsstokken betyr bedre sikkerhet og mulighet til å forbedre prosesser, i tillegg til at egne fagarbeidere sikrer seriøsitet på byggeplassen. Selv om vi ikke har hatt noen nedgang på rekrutteringen til Veidekke, har vi sett et kraftig fall i søkere til bygg- og anleggsfag de siste årene.

Hvis vi skal få en god byggenæring, må alle aktører bidra, sier kommunikasjonsdirektøren til Byggeindustrien.

Avliver mytene

Veidekkes 10 grunner til å velge yrkesfag

  1. Du skaper noe hver dag.
  2. Du kommer deg raskt ut i jobb.
  3. Du får lønn under utdanning.
  4. Du står sterkt om du vil starte for deg selv.
  5. Du blir attraktiv på arbeidsmarkedet.
  6. Du kan utdanne deg videre.
  7. Du får en godt betalt jobb.
  8. Du får brukt både hender og hode.
  9. Du får en variert studietid.
  10. Du får være med på å bygge fremtiden.

Nykkelmo og Auberg trekker frem både lovendring som krever lærlinger i arbeid på statlige prosjekter og Statsbyggs forbilledlige lærlingekrav som rekrutteringsfremmende tiltak, men understreker at det fremdeles er mange holdninger og mange fordommer som må endres i befolkningen.

– Kampanjen har ikke pågått lenge, men allerede har vi merket godt at de mytene som vi prøver å komme til livs, faktisk har litt fotfeste hos folk, forteller Anders Auberg.

TV-kampanjen fokuserer på gleden ved å bygge noe og mulighetene som ligger der for de som vil velge bygg- og anleggsfag, mens nettsiden byggfremtiden.no også omfatter punktvise grunner til å velge yrkesfag, de vanligste negative mytene og hvorfor de ikke stemmer, samt vitnesbyrd fra aktører i og rundt bygg og anlegg.

– Her får vi klargjort hva bygg og anlegg egentlig er, samtidig som at Veidekke får vist hva vi mener, sier Auberg.