Forbundssekretær Per Skau i Fellesforbundet (til venstre) og administrerende direktør i BNL Jon Sandnes skrev mandag under på en erklæring om å jobbe sammen for seriøsitetskrav i offentlige bygg- og anleggskontrakter.

Lanserer felles seriøsitetskrav

Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening (BNL), Kommunesektorens organisasjon (KS) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er blitt enige om en rekke felles anbefalte kontraktsbestemmelser i forbindelse med offentlige bygge- og anleggsanskaffelser.

Bransjeaktørenes felles forslag stiller blant annet krav til faglærte håndverkere og lærlinger i prosjektene, begrensninger i adgangen til bruk av underleverandører og pliktig medlemskap i Startbank eller tilsvarende leverandørregister.

Les de 11 kravene her.

BNL-direktør Jon Sandnes og forbundssekretær Per Skau i Fellesforbundet skrev mandag under på en erklæring om felles arbeid om bransjens seriøsitetskrav. Det historiske dokumentet skal legge føringen for offentlige bestillinger i byge- og anleggsbransjen.

Skal kjenne presset

Sandnes sa under signeringen at det spesielt er de to kravene som konkret skisserer hvordan lærlinger og fagarbeidere skal sikres i offentlige prosjekter, som han vil trekke frem.

− Vi har en situasjon med for få fagfolk, for få lærlinger, men mange offentlige oppdrag. Det partene signerer i dag, er først og fremst et steg på veien, men dette er en stor seier for oss. Vi har en felles ambisjon om at det skal være fagfolk som holder på ute på byggeplassen, og vi vil at både bestillere og leverandører skal kjenne presset, sier han.

− Målet er klart, slår Per Skau i Fellesforbundet fast.

− Vi skal ha mer kompetanse og mer seriøsitet i byggebransjen.

Strenge krav

Lanseringen av de felles seriøsitetskravene er viktig, forteller Sandnes, fordi de utgjør en felles bunnplanke som kan gjelde for alle Norges kommuner som grunnlag for bestillinger.

− Dette er dønn konkrete krav. Det er ingen menneskerett å levere til det offentlige, og hvis man vil levere til dette systemet, da må man bare skjerpe seg. Vi håper dette vil bidra til at vi får flere fagfolk og flere lærlinger, sier Sandnes.

Kravene som bransjeorganisasjonene signerte for mandag ettermiddag, er i tillegg til å være konkrete, også temmelig harde.

− Unntaksbestemmelsen for lærlinger og fagarbeidere er spesiell. Hvis du som leverandør ikke makter å fylle kravet om 40 prosent fagarbeidere eller syv prosent lærlinger på et prosjekt, ja da har du et problem. Det må du bare gjøre noe med, sier Sandnes.