Illustrasjonsfoto: Sindre Sverdrup Strand

Flere etterlyser fagbrev enn mastergrader

Mens annenhver NHO-bedrift tror de kommer til å ansette personer med fagkompetanse innen håndverk de neste fem årene, svarer hver fjerde at de regner med å ansette noen med mastergrad.

Tallene kommer fram i NHOs kompetansebarometer, basert på en spørreundersøkelse blant organisasjonens over 20.000 medlemsbedrifter. 26 prosent av bedriftene svarte på undersøkelsen, skriver Adresseavisen.

– Vi må være veldig tydelige på behovet for fagarbeidere fremover, for det blir ikke mindre. Tvert imot. Og foreldrene må også ta et ansvar for å motivere sine unge håpefulle til å ta fagbrev, sier regiondirektør Merethe Storødegård i NHO Trøndelag.

– Noen skal bygge landet også, så det er ikke rart at bedriftene etterspør fagbrev.

Undersøkelsen viser hvor stor andel av medlemsbedriftene som etterlyser ulik kompetanse, men sier ikke noe om hvor mange personer med fagbrev – eller mastergrad – bedriftene ser for seg å ansette de nærmeste årene. Kompetansebehovet varierer også med bedriftenes størrelse.

– Vi ser at de store bedriftene etterspør høyere utdanning, men næringslivet består jo i all hovedsak av små og mellomstore bedrifter, og en stor andel av dem er håndverksbedrifter, forklarer Storødegård.