Konsernsjef Christian Nørgaard Madsen i Multiconsult.

Solid Multiconsult-resultat

Multiconsults første år som børsnotert selskap så solide resultater.

Det skriver Multiconsult i en pressemelding.

Driftsresultat før avskrivninger for fjerde kvartal i Multiconsult ble 51,2 millioner kroner i 2015. Dette, skriver Multiconsult, er helt på linje med fjerde kvartal året før. For året 2015 som helhet var driftsresultatet før avskrivinger 263,4 millioner kroner, hvilket utgjør en økning på 6,9 prosent fra året før.

Netto driftsinntekter i konsernet steg 21,6 prosent, til 649,4 millioner kroner, hvorav LINK arkitektur bidro med 85,4 millioner kroner. For året 2015 som helhet økte netto driftsinntekter med 13,1 prosent til 2.247,7 millioner kroner.

– Jeg er svært fornøyd med at vi er på god vei til å nå våre strategiske mål for 2017. Vi leverer en margin på 10,0 prosent, vekst i driftsinntekter på 13,1 prosent og en sterk synlighet i markedet, sier konsernsjef Christian Nørgaard Madsen i Multiconsult.

Konsernets ordrereserve ved utgangen av fjerde kvartal var, ifølge pressemeldingen, solid, med en økning fra fjerde kvartal året før på 14,6 prosent, til 1.727,5 millioner kroner. 

I fjerde kvartal tegnet også 777 ansatte i konsernet seg for aksjer i eget selskap. Ved utgangen av året eide de ansatte 22 prosent av aksjene i selskapet.

– Det er svært gledelig at så mange har deltatt og det er ekstra positivt å se at medarbeidere på tvers av konsernet har valgt å ta del i aksjeprogrammet», sier konsernsjef Christian Nørgaard Madsen i pressemeldingen.