Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

Børsen har godkjent Multiconsult-notering

Styret ved Oslo Børs har i dag vedtatt å ta aksjene i Multiconsult AS opp til notering på Oslo Børs.

Det forutsettes at selskapet før første noteringsdag:
• oppfyller kravet til antall aksjeeiere slik det fremgår av opptaksreglene pkt. 2.4.2
• oppfyller kravet til selskapsform slik det fremgår av opptaksreglene pkt. 2.1.1
• oppfyller kravet til registrering i verdipapirregister slik det fremgår av opptaksreglene pkt. 2.4.7
• offentliggjør godkjent prospekt

Dersom kravet til antall aksjeeiere ikke er oppfylt tas selskapet opp til notering på Oslo Axess, forutsatt at axessreglenes opptaksvilkår pkt. 2.4.2 og øvrige vilkår er oppfylt. Børsdirektøren gis fullmakt til å avgjøre notering på Oslo Børs eller Oslo Axess samt fastsette første noteringsdag, senest 19. juni 2015.