Stor medieinteresse da Multiconsult-sjef Christian Nørgaard Madsen presenterte regnskapstallene for 3. kvartal.

Multiconsult på vei opp

Gode resultater styrker Multiconsults posisjon på rankinglisten over Norges største rådgivere. Samtidig gjør selskapet prestisjebyks fremover.  

Med fortatt vekst og Link Arkitekter med på laget fullt ut også regnskapsmessig fra nyttår, styrker Multiconsult sin posisjon som nr. 2 på rankinglisten over Norges største rådgivere.

– Vi rykker fra de bak oss på listen og nærmer oss markedslederen Norconsult, kommenterer konsernsjef Christian Nørgaard Madsen overfor Byggeindustrien i forbindelse med fremleggelsen av resultatene for tredje kvartal.

– Omsetningen opp vil følge antall hoder, fremholder han og opplyser at antall ansatte steg med 23 prosent i tredje kvartal hvor Link Arkitektur begynner å synes i regnskapstallene.

Mer oppmerksomhet

Nørgaard Madsen er imidlertid prestisjemessig mer opptatt av attraktiviteten til selskapet enn hvor man plasseres på grunn av omsetning. Og her har Multiconsult gjort noen skikkelige steg fremover.

For noen år siden var Multiconsult et stykke nede på listene som utarbeides av Universum på attraktivitet som arbeidsgiver. Blant universitets- og høyskoleutdannede har Multiconsult rykket opp til 4.plass de tre siste årene bak prestisjeselskaper som Statoil, Aker og Kongsberg-Gruppen. Blant topp 20 finner vi også andre rådgivere.

– Som RIF-styreleder er jeg glad på vegne av bransjen. Dette bidrar til at hele bransjen får større oppmerksomhet, og det er bra, kommenterer Nørgaard Madsen.

Prestisjebyks

Blant mer erfarne personer ute i bedriftene har rådgiveraktørene ligget et stykke bak de beste når det gjelder attraktivitet. Grunnen til dette kan være at rådgiverbedriftene ikke har hatt størrelsen som Telenor og Statoil.

– Nå er vi blitt større samtidig som vi er blitt mer kjent gjennom børsnoteringen. Flere gjenkjenner oss på prosjektene. I fjor lå vi på 18. plass. I år rykket vi frem 11 plasser til 7. plass, og vi befinner oss sammen med Norconsult blant topp 10. Dette er viktig for oss. Samtidig som vi dokumenterer konkurransekraft på spesialkompetanser som olje og gass, betongkonstruksjoner og ikke minst vannkraft. Her har vi virkelig lykkes med våre målsettinger, kommenterer Multiconsult-sjefen.

Hvileskjær for store veiprosjekter

Multiconsult største aktivitetsområde er samferdsel og infrastruktur. Her var veksten i 3. kvartal på 7 prosent, men ordrereserven viser litt sviktende tendens.

– Det har vært litt stillstand på store veiprosjekter etter første halvår. Statens vegvesen venter for tiden med sine store prosjekter, og Nye Veier er ikke kommet i gang med sine prosjekter. Og storprosjektet E18 Rugtvedt-Dørdal i Bamble som var nærmest anbudsklart, forsvant over fra vegvesenet til Nye Veier. Men fortsatt er det små og mellomstore prosjekter å ta tak i så vi har fortsatt nok å gjøre, forsikrer Nørgaard Madsen.

Godt posisjonert

Multiconsult-sjefen har stor tro på at selskapet skal være godt posisjonert for å få kontrakter med Nye Veier.

– Vi vil samarbeide med totalentreprenører og jobbe med andre typer prosjektgjennomføringsmodeller. Dette er vi godt vant til fra bygg samt olje/gass-sektoren. Jeg er overbevist om at vi kommer til å jobbe minst like mye med Nye Veier-prosjekter som de til Statens vegvesen, avslutter han.