Oslo Børs.

Foto: Trond Joelson

Multiconsult blir en del av hovedindeksen

Utvalget i Hovedindeksen på Oslo børs er revidert, og Europris og Multiconsult inkluderes fra 1. desember.

Oslo Børs har revidert utvalget i Hovedindeksen (OSEBX). Revisjonen innebærer at antall aksjer i indeksen vil være 58 aksjer. Fra 1. desember 2015 går to aksjer ut av indeksen, mens to nye aksjer kommer inn.

Følgende selskaper går ut av indeksen:

* RenoNorden

* Fred. Olsen Energy

Følgende selskaper inkluderes i indeksen:

* Europris

* Multiconsult

Hovedindeksen skal være en investerbar indeks som inneholder et representativt utvalg av alle aksjene som er noterte på Oslo Børs. At indeksen skal være investerbar betyr blant annet at aksjene som inkluderes i indeksen til enhver tid skal være relativt enkle å kjøpe og selge i markedet.

Hovedindeksen ble introdusert på Oslo Børs i 2001, og erstattet da totalindeksen. I Hovedindeksens levetid har antall aksjer som har vært inkludert i indeksen variert mellom 52 og 81.

Neste revisjon av hovedindeksens utvalg gjøres i mai 2016, med effekt fra 1. juni 2016.