Da Christian Nørgaard Madsen i Multiconsult ringet i børsbjella fredag markerte det en ny tid for selskapet og norske rådgivere.

Pangåpning for Multiconsult

Som første rådgivende ingeniør-selskap ble Multiconsult fredag notert på Oslo Børs, og den store delegasjonen fra selskapet fikk en pangåpning.

Da konsernsjef Christian Nørgaard Madsen i Multiconsult ringte i bjella på Oslo Børs klokken 09.00 viste børstavlen at selskapet åpnet på 92,00 kroner. Skyhøyt over nivået på 78 kroner per aksje som selskapet gikk ut med i forkant av noteringen.

– Vi er meget fornøyd med åpningen, og hadde ikke trodd at den skulle gå så høyt, sier Madsen til Byggeindustrien.

Multiconsult har jobbet mot børsnotering i halvannet år, men konsernsjefen poengterer at det er det gode arbeidet som er gjort helt siden selskapet ble grunnlagt i 1908.

Foran notering har ledelsen i selskapet vært på roadshow rundt i landet og Europa, samt hatt kontakt med andre globale investorer. Madsen forteller om stor interesse og ikke minst kunnskap om selskapet og bransjen også utenfor Norge. De utenlandske investorene hadde blant annet bitt seg merke i signalene norske myndigheter har sendt ut via NTP om store investeringer i infrastruktur.

Tidligere har Multiconsult fortalt til Byggeindustrien at de mente børsnotering var den beste måten å sikre eierskapet, synliggjøre verdiene og utvikle selskapet videre.

Madsen er også overbevist om at noteringen er viktig for andre norske rådgivere og hele den norske BAE-næringen.

– Tidligere har vi vært med på NM, men nå er vi med i europacup eller verdenscup. Dette gjør at den norske rådgiverbransjen får økt oppmerksomhet, sier han.

Multiconsult har ikke hentet inn noe frisk kapital i forbindelse med børsnoteringen. Derimot varsler de om at de kommer til å øke oppkjøpstakten fremover for å nå sin egen målsetning om en omsetning på tre milliarder kroner i 2017. I 2014 omsatte selskapet for i underkant av to milliarder kroner.

Totalt er det ventet at 46 prosent av aksjene i selskapet skifter eier i dag. Men rådgiveren har lagt inn en egen post i vedtektene slik at ingen eier kan stemme for mer enn 25 prosent av eierskapet.

PS! I skrivende stund står aksjen, som har fått tickeren MULTI, i 90,75 kroner.